Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Frar 2024
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Servizzi tal-Banda 2019


Servizzi tal-Banda Santa Katarina V.M. għas-sena 2019


Din hija l-lista tas-servizzi li l-Banda Santa Katarina V.M. se twettaq matul is-sena 2019.

Tkun ħaġa xierqa jekk kull fejn tmur iddoqq il-Banda tkun akkumpanjata min-numru sabiħ ta’ Soċi u Partitarji għax dan jagħti mhux biss kuraġġ lill-Bandisti tagħna iżda wkoll ikompli jkabbar l-isem tal-Banda Santa Katarina V.M.


Data

Festa

Post

19 ta’ Jannar

Festa Liturġika San Sebastjan

Qormi

11 t’April

Programm Mużika Sagra

Knisja ta’ Bubaqra, Żurrieq

14 t’April

Ħadd il-Palm - Marċi Funebri (a.m.)

Żurrieq

30 ta' Mejju

Marija Annunzjata

Tarxien

10 ta’ Ġunju

Santa Katarina

Żejtun

5 ta’ Lulju

Sant’ Andrija

Luqa

12 ta’ Lulju

San Ġużepp

Kirkop

16 ta' Lulju

San Bastjan

Qormi

18 ta’ Lulju

San Ġorġ

Victoria, Gozo

1 t'Awwissu

Xahar Qabel il-Festa

Każin Banda Sta. Katarina

4 t’ Awwissu

San Duminku

Valletta

14 t’ Awwissu

Santa Marija

Qrendi

15 t’ Awwissu

Santa Marija

Qrendi

16 t' Awwissu

Sant' Elena

B'Kara

18 t’ Awwissu

Purċissjoni tat-Tfal (a.m.)

Żurrieq

18 t’ Awwissu

Santa Marija

Bubaqra, Żurrieq

23 t’ Awwissu

Attivita’ realtata mal-Festa Titulari

Żurrieq

25 t’ Awwissu

Ħruġ il-Vara min-Niċċa

Żurrieq

29 t' Awwissu

Programm Annwali - Tieni Tridu

Żurrieq

30 t' Awwissu

L-Aħħar Tridu

Żurrieq

31 t' Awwissu

Marċ Te Deum (a.m.)

Żurrieq

1 ta’ Settembru

Santa Katarina Prim Konċelebrant (a.m.)

Żurrieq

29 ta' Settembru

Santa Katarina

Daħla, Rabat

6 t’ Ottubru

Tar-Rużarju

Żurrieq

25 ta’ Novembru

Festa Liturġika Santa Katarina

Żurrieq

8 ta' Diċembru

Marija Immakulata

Bormla

25 ta’ Diċembru

Milied (a.m.)

Żurrieq


Lezzjonijiet tal-Banda

Sezzjoni Injam:- Kull nhar ta’ Sibt mit-8.00a.m. 'il-quddiem mas-Surmast Josef Grech

Lezzjonijiet Teorija:- Kull nhar ta' Sibt mit-8.00a.m. 'il-quddiem ma' l-Assistent Surmast Alan Schembri

Sezzjoni Ramm:- Kull nhar ta’ Sibt mit-8.00a.m. 'il-quddiem ma' Mro. Tancred Grech.

Kunċerti tal-Banda

 

Kull nhar ta’ Tlieta fis-7.00p.m.


developed by CasaSoft