Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Awissu 2022
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

121 - 141 minn 2660 << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

NAT BONELLO, attard

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

VSK

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Tessie Jones, England

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

Viva Santa Katerina. love and best wishes to all my family and friends in Zurrieq Malta, especialy to my sisters Martina and her huasband Joe Demicoli, Maria and France Thewma, Guza and leli Caruana, My brother Karmenu Mangion and all their family and to my niece Dorothy and her husband Ron Cremona and theier family who are in Malta on Holiday from Australia. Enjoy yourselves. Dave and I will be thinking of you. Love you lots, from Tessie and Dave Jones and family in the UK xxxx

Tweġibiet

sharon, zurrieq

Is-Sibt, 10 ta' Settembru 2011

hello tessie how are you segwejtha festa?nselli ghalik u dave u familja tieghek


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Nathan, Ghaxaq

Il-Ġimgħa, 2 ta' Settembru 2011

Nixtieq nghid proset kbira lill- Banda Santa Katarina V.M. tal-programm sabih immens li tat fil- 1 ta' Settembru.
Proset ukoll lil Ghaqda tan-nar tas-sinkronizzat tajjeb immens mal-musika.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mario mangion, sydney

Il-Ħamis, 1 ta' Settembru 2011

dispjacir kbir li immissjena dik il festa tassew kbira u lisbah f`MALTA din is senna pero`Gods willing dejjem, senna ohra tassal bhal ma qalet Jossete,u nipqaw naghamlu mil lahjar biex ma nitilfux is senna li gejja nispera li ikolkom festa tal GEN gawduha xtaqna li inkunu maghakom, nixtieq nibat l awguri lil Zazah palmisti, il kummitat kollu, il Klerru tal fonzjaniet hekk sbieh,lil huti Catherine u Rose, lil Jossete radio st catherine, il bandisti u il familji kolla ma irriedx ninsa lil hutna iz ZRIERAQ kolla jalla kulhadd igawdi il festa flimkien V.S.C.ghal dejjem GOOD LUCK.....Mario, Alex and Godwin Mangion u il Familji taghana kolls

Tweġibiet

sharon, zurrieq

Is-Sibt, 10 ta' Settembru 2011

vera kellna festa sabiha hafna kif dejjem ikollna kull sena,ahna hsibnikom gejjin,jekk alla jrid forsi narawkom seno ohra,kemm gie sabih ark wara fuq minn 75 sena ilu permezz ta sezzjoni zghazagh palmisti rega ha hajja u grazzi ghal jeremy cachia u mariella xuereb li regaw gabuh sabih bhal pjancier artistiku,nselli ghalikom sharon neputija ta joe caqnu.


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

carlo, luqa

Il-Ħamis, 1 ta' Settembru 2011

Proset lis Sezzjoni Żgħażagħ tal Marc tal Erbgha u l aktar proset tmur ghar restawr li sar fuq l ARK TRIJONFALI. Keep It Up

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

charles fenech, Beland

Il-Ħamis, 1 ta' Settembru 2011

Hbieb prosit tassew ta l-ark li s-sezzjoni zghazagh ghamlet u nawguralkhom festa mill-aqwa f,gieh il-patruna taghna

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josef Chetcuti (Mandela), burmarrad

Il-Ħamis, 1 ta' Settembru 2011

Prosit KBIRA lis sezzjoni zghazagh Palmisti u l kull min hadem biex l ark rega ha l hajja wara l fuq minn 75 sena..... jien li nista nghid fuqu li min x hin inkiexef sa xhin spicca l marc spicajt inhares lejh u ma rajx l marc, kelma wahda tidiskrevih.......... MERAVILJA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Pauline, UK

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

Nixtieq nawgura l-festa t-tajba liz-Zrieraq kollha. Good Luck lil bandisti kollha ghall-programm ta' ghada. Inselli ghalikom!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Louis, Bormla

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

Il-FESTA T-TAJBA LIN-NIES TAZ-ZURRIEQ, JALLA SANTA KATARINA TRESSAQNA DEJJEM AKTAR LEJN IL-MAHBUB GESU

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

FRANS TA SEKIS, ZURRIEQ

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

NAGHTI PROSIT LIS-SEZZJONI ZGHAZAGH U LIS-SEZZJONI ARMAR GHALL- DIK L-OPRA MERAVILJUZA U J`ALLA JIBQA JKOLLNA AFFARIJIET MERAVILJUZI OHRAJN VIVA SANTA KATARINA PATRUNA TITULARI TA RAHALNA Z-ZURRIEQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Fr.Carmel Polidano, USA

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

Hello; I am wonder if the internet is on air or not. Thank you. God bless you. I want to fellow the church services. Fr.c

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmista Kburija , Zurrieq

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

Nixtieq nawgura il-festa t-tajba liz -Zrieraq kollha specjalment lil PALMISTI KOLLHA! J'ALLA SANTA KATARINA izomm idejha fuqna ilkoll.

VIVA SANTA KATARINA V.M
IL-PATRUNA TAZ-ZRIERAQ KOLLHA !!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Rosanne, USA

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

Nixtiequ nawguraw l-festa tajba tal-patruna taghna Santa Katarina Vergni u Martri. Qed isegwu via live streaming u jidher li hemm festa mimlija sorprizi u festa kbira kif jixraq lil Patruna taghna Santa Katarina. Hudu pjecir u nitolbu lil Santa Katarina zomm idejha fuq iz-Zrieraq kollha u tkompli tbierek ir-rahal taz- Zurrieq. Min qalbna Viva Santa Katarina Vergni u Martri.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Father Carmel, usa

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

Dears; Thank you , I feel that I am there with you through the internet. I love the way the statue Saint catherine looks after she has been redone.Again thank you and I wish all the people of Zurrieq a happy feast .God bless you fr,c

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Partitarja Palmista, Zurrieq

It-Tlieta, 30 ta' Awwissu 2011

proset tassew al marc tal bierah it-tnejn...ghadu t tnejn u ddominajna r rahal taghna bin nies u l briju kbir li kellna :)
ejja palmisti ha nuru min hu l aqwa gewwa rahalna!!
come on reds!


VSK GHAL DEJJEM!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

felicia camilleri, australia

It-Tlieta, 30 ta' Awwissu 2011

wish all my home town the best as always enjoy

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

SAM CAMILLERI , SYDNEY AUSTRALIA

It-Tlieta, 30 ta' Awwissu 2011

ONCE AGAIN THAT SPECIAL WEEK HAS ARRIVED IN WHICH WE ALL GIVE PRAISE AND SPECIAL ADORATION TO OUR BELOVED SANTA KATARINA .I WISH TO PASS ON MY BEST WISHES FOR A WONDERFUL FESTA TO ALL COMMITTEES OF SANTA KATARINA AND ALL CONCERNED .MAY GOD BLESS YOU ALL AND ENJOY THE BEAUTIFUL CELEBRATIONS THAT YOU ALL DO SO WELL ,AND I GREATLY ENJOY WATCHING ON THE NET .
I ALSO WISH TO PASS ON MY REGARDS TO MARK AND MARTHESE TONNA WHOM I MET IN NOVEMBER 2010 IN AUSTRALIA . IN CLOSING I HAVE THESE FEW WORDS IN REVERENCE TO OUR SANTA KATARINA
HARSU FTIET LEJN DIK L-ISTATWA
LI LILHA NAGHTU L-AKBAR QIMA
KULLHADD JAJGHAT VUCI WAHDA
VIVA L-KBIRA KATARINA.
ALWAYS PRAY FOR US AND GOD BLESS ALL .

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

kevin , beland

It-Tnejn, 29 ta' Awwissu 2011

ghawn hbieb f ismi u f isem shabi kollha tas sezzjoni partitarji belandisti nawgurawlkhom festa ohra mill isbah dejjem f gieh il patruna taghana iz zwieten u iz zrieraq ahna inkunu maghakom matul din il gimgha awguri lil kullhadd

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Father carmel polidano, USA

It-Tnejn, 29 ta' Awwissu 2011

I wish all of you a great feast, like you always do. may God bless you and Saint Catherine protect you . Fr.c

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

carmel polidano, USA

It-Tnejn, 29 ta' Awwissu 2011

I am so please that I can fellow the festa but something happen and you are not on the air anymore.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft