Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Jannar 2019
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Servizzi tal-Banda 2015

 

Din hija l-lista tas-servizzi li l-Banda Santa Katarina V.M. se twettaq matul is-sena 2015. Tkun ħaġa xierqa jekk kull fejn tmur iddoqq il-Banda tkun akkumpanjata min-numru sabiħ ta’ Soċji u Partitarji għax dan jagħti mhux biss kuraġġ lill-Bandisti tagħna iżda wkoll ikompli jkabbar l-isem tal-Banda Santa Katarina V.M.


Data

Festa

Post

26 ta' Marzu

Programm Mużika Sagra

Knisja ta’ Bubaqra, Żurrieq

29 ta' Marzu

Ħadd il-Palm - Marċi Funebri (a.m.)

Żurrieq

15 ta’ Mejju

Festa Kommunita 2015

Kulleġġ San Benedittu

4 ta' Ġunju

Marija Annunzjata

Tarxien

15 ta’ Ġunju

Santa Katarina

Żejtun

1 ta' Lulju

Sant' Andrija

Luqa

10 ta’ Lulju

San Ġużepp

Kirkop

16 ta’ Lulju

San Ġorġ

Victoria, Gozo

2 t’ Awwissu

San Duminku

Valletta

14 t’ Awwissu

Santa Marija

Qrendi

15 t’ Awwissu

Santa Marija

Qrendi

16 t’ Awwissu

Santa Marija

Bubaqra – Żurrieq

20 t' Awwissu

Santa Elena

B'Kara

23 t’ Awwissu

Kunċert tal-Marċi Brijużi

Każin - Żurrieq

28 t’ Awwissu

Żurrieq Pop Concert

Żurrieq

30 t’ Awwissu

Ħruġ il-Vara min-Niċċa

Żurrieq

3 ta’ Settembru

Programm Annwali - Tieni Tridu

Żurrieq

4 ta’ Settembru

L-Aħħar Tridu

Żurrieq

5 ta’ Settembru

Marċ Te Deum (a.m.)

Żurrieq

6 ta’ Settembru

Santa Katarina Prim Konċelebrant (a.m.)

Żurrieq

4 t’ Ottubru

Tar-Rużarju

Żurrieq

25 ta’ Novembru

Festa Liturġika Santa Katarina

Żurrieq

25 ta’ Diċembru

Milied (a.m.)

Żurrieq


Lezzjonijiet tal-Banda

Sezzjoni Injam:- Kull nhar ta’ Sibt mit-8.00a.m. sa 12.00p.m. mas-Surmast Josef Grech

Sezzjoni Ramm:- Kull nhar ta’ Sibt mit-8.00a.m. sa 12.00p.m. ma’ l-Assistent Surmast Alan Schembri.

Għalkemm il-Lezzjonijiet tal-mużika qed isiru kollha s-Sibt filgħodu, nixtiequ ngħarrfu lil dawk kollha interessati li min ma jistax jattendi għal-lezzjonijiet is-Sibt, għandu javża lis-Surmastrijiet tagħna għal arranġamenti oħra.


Kunċerti tal-Banda

Kull nhar ta’ Tlieta fis-7.00p.m.

 

developed by CasaSoft