Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2020
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Avviz

« mur lura

It-Tnejn, 17 ta' Awissu 2009

 

IL-PRESIDENT U L-KUMITAT TAS-SOCJETA' MUZIKALI SANTA KATARINA V.M. GHANDHOM IL-PJACIR JISTIEDNU LILL-MEMBRI KOLLHA TAS-SOCJETA, U LIL DAWK KOLLHA LI JAGHTU SEHMHOM B'RISQ IL-FESTA TITULARI TA' SANTA KATARINA V.M. GHAL RICEVIMENT LI SER ISIR NHAR IT-TNEJN 24 T'AWWISSU 2009 FIT-8.00PM FIL-KAZIN - SALA MRO.ESPEDITO DEGUARA, FL-OKKAZJONI TAL-FESTA TITULARI TA' SANTA KATARINA V.M.

developed by CasaSoft