Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Avviz

« mur lura

It-Tnejn, 17 ta' Awissu 2009

 

IL-PRESIDENT U L-KUMITAT TAS-SOCJETA' MUZIKALI SANTA KATARINA V.M. GHANDHOM IL-PJACIR JISTIEDNU LILL-MEMBRI KOLLHA TAS-SOCJETA, U LIL DAWK KOLLHA LI JAGHTU SEHMHOM B'RISQ IL-FESTA TITULARI TA' SANTA KATARINA V.M. GHAL RICEVIMENT LI SER ISIR NHAR IT-TNEJN 24 T'AWWISSU 2009 FIT-8.00PM FIL-KAZIN - SALA MRO.ESPEDITO DEGUARA, FL-OKKAZJONI TAL-FESTA TITULARI TA' SANTA KATARINA V.M.

developed by CasaSoft