Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Avviz

« mur lura

It-Tlieta, 21 ta' Lulju 2009

Għeżież Membri u Partitarji,

Permezz ta' din l-ittra qed nerġa' nidħol ġewwa djarkom biex insellmilkom u nirringrazzjakom tal-appoġġ kollu li dejjem sibna minn għandkom.  Kif tafu, ż-żmien qorob sew, u issa l-preparazzjonijiet għall-festa f'ġieħ il-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. jinsabu fil-qofol tagħhom.  Ma nistax ma nsemmix b'għożża l-unur kbir li l-Banda Santa Katarina V.M. ġabet magħha minn ġewwa l-Ungerija, propju f'dik li hija s-sitt safra tagħha.  B'esekuzzjoni mill-aqwa fl-erba' programmi li saru, pero' bil-qofol ikun dak ġewwa d-Dar Mużikali Joszef Attila ġewwa Dorog l-Ungerija, fejn ingħatajna l-akbar applawsi, kif ukoll preżentazzjoni ta' tifkiriet mill-Viċi Sindku tal-Belt, kif ukoll preżentazzjoni ta' faxxa mal-istandart, kif ukoll Bandalora sabiex titfakkar din l-okkażjoni.

Mistenni wkoll il-ftuħ uffiċjali tal-istudios ta' Radju Santa Katarina, Radju tal-Komunita' li dalwaqt jagħlaq sena jxandar kontinwament.  Radju li ta ħafna benefiċċju sew lis-Soċjeta' tagħna, kif ukoll lil raħalna u aktar,  speċjalment lil dawk li jsegwu permezz ta' l-internet.

Ma' dawn sar xogħol kbir ieħor fil-każin, li fil-ġranet li ġejjin ser ikollkom iċ-ċans li taraw ukoll il-frott.  Is-Sottokumitati, il-mutur tas-Soċjeta', ukoll taw ħafna enerġija biex ix-xogħol kollu ppjanat isir, u ta' dan minn qalbi f'isem il-Kumtitat nirringrazzjakom għall-impenn sinċier tagħkom.  Din is-sena ma kinetx nieqsa minn diffikultajiet, pero' żgur li flimkien negħlbu kull ostaklu quddiemna u għalhekk inħeġġeġ biex għall-ġranet ta' matul il-festa nsibu l-koperazzjoni mingħand kulħadd, sew f'dik li hi għajnuna fiżika fejn jidħol armar, tiżjin u kull ħaġa oħra relatata mal-festa, kif ukoll dik finanzjarja.

Propju nhar il-Ħadd li ġej 26 ta' Lulju, ser inkunu qed induru djarkom bieb, bieb, sabiex niġbru dik l-għotja tagħkom b'risq il-Festa tal-Patruna tagħna Santa Katarina V.M.  Naf li bħal dejjem ser terġgħu tkunu ġenerużi u minn qalbi nirringrazzjakom bil-quddiem.

Inħeġġiġkom tattendu għall-attivitajiet kollha tas-Soċjeta', fejn issegwu aktar dettalji fuq Radju Santa Katarina li jxandar fuq 90.6FM.  Inħeġġeġ ukoll li nuru l-prudenza kollha fil-festa, kif ukoll nuru l-akbar maturita'.  Inħeġġeġ biss biex dejjem nuru nteress komuni lejn is-Soċjeta' tagħna u lejn l-għażiża patruna tagħna Santa Katarina V.M.

GRAZZI LIL KULĦADD U GĦAL DARB'OĦRA PROSIT MISTĦOQQA LILL-BANDA SANTA KATARINA V.M.

Joseph Darmanin,

Segretarju.

developed by CasaSoft