Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Novembru 2020
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


ĠABRA GĦID IL-ĦADD 26 T'APRIL 2009

« mur lura

Il-Gimgha, 10 ta' April 2009

 

ĠABRA GĦID IL-ĦADD 26 T'APRIL 2009

Għeżież Membri u Partitarji,

Nixtieq permezz ta' din l-ittra f'isem il-President u l-Kumitat tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M., nerġa' nidħol ġo djarkom u nagħtikom ftit rendikont ta' ħidmet is-Soċjeta'.

Żgur li proġett ewlieni ta' din is-sena kien ir-radju tas-Soċjeta' li jxandar fuq 90.6FM Stereo, pero dan ġab miegħu ħafna xogħol f'dak li jirrigwarda kostruzzjoni, fosthom fil-kamra tad-drapp u anke xogħol fis-Sala tal-Kunċerti.  Is-Sala tal-Kumitat ġiet rinovata wkoll, fejn anke inxtrat xi għamara biex jintrefgħu dokumenti tas-Soċjeta'.

Proġett kbir ieħor għal din is-sena hija s-Safra tal-Banda Santa Katarina V.M. ġewwa l-Ungerija, bejn it-12 u d-19 ta' Lulju, wara stedina uffiċjali minn Dar tal-Mużika ġewwa l-Ungerija.  Ma' dawn qed isiru ħafna proġetti oħrajn inkluż il-generator, photocopier, u rinvoar ġenerali fil-Każin. 

Is-Sotto Kumitati żgur ma baqgħux lura, u kif tistgħu issegwu permezz ta' Radju Santa Katarina u l-website uffiċjali tas-Soċjeta' http://www.stcatherineband.org.mt/ u anke n-Newsletter Sancta Catharina Zurricanorum Patrona, li tasal fi djarkom kull tliet xhur, tistgħu taraw u anke ssegwu l-attivitajiet kollha li s-Sezzjonijiet itellgħu, kif ukoll tistgħu issegwu x-xogħol kbir li qed isir bi tħejjija għall-festa kbira tal-Patruna tagħna Santa Katarina V.M.

Mewġ insibu ħafna, pero nagħmlu dak kollu possibli biex negħlbuh, u naħseb dan żgur tistgħu tarawh fil-ġranet tal-festa.

Biex ittella' dan kollu żgur trid finanzi kbar, u għalhekk minn żmien għal żmien is-Soċjeta' ddur fuq il-ġenerożita' tagħkom għal għajnuna finanzjarja.  Nhar il-Ħadd 26 t'April ser issir il-ġabra tal-Għid, u membri mill-Kumitat u mis-Sotto Kumitati ser iduru djarkom bieb bieb biex bħal dejjem tagħtuna dik l-għotja ġeneruża.  Infakkarkom ukoll biex min jixtieq iġedded il-menswalita' jew jingħaqad bħala membru ġdid mas-Soċjeta', jista' jagħmel dan dakinhar ukoll, jew inkella javviċina lil xi membru tal-Kumitat.

Minn qalbi f'isem il-President u l-Kumitat nirringrazzjakom u nwiegħdukom li fluskom ikunu qed ninvestuhom fl-aħjar mod possibli f'din l-akbar Soċjeta' ġewwa raħalna, li inti żgur kburi li tagħmel parti minnha.  GRAZZI TAL-GĦOTJA TIEGĦEK.  VIVA SANTA KATARINA V.M.

Dejjem tiegħek,

Joseph Darmanin,

Segretarju.

Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M.

developed by CasaSoft