Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


PROGRAMM TAL-GITA GHALL-UNGERIJA

« mur lura

Il-Hamis, 26 ta' Marzu 2009

 

Dan huwa l-programm tal-gita ghall Ungerija fejn il-Banda Santa Katarina V.M. giet mistiedna taghmel kuncerti minn ghaqda muzikali Ungeriza. Din hija s-sitt darba li l-Banda ghaziza taghna giet mistiedna taghti servizz barra minn Malta. Il-gita ser issehh bejn 12 u 19ta Lulju 2009. Dan il-programm huwa suggett ghal xi tibdil zghir kif ikunu c-cirkostanzi u kif jiddecidi l-kumitat. Grazzi lil kulhadd tal-koperazzjoni.  Joseph Darmanin Segretarju.

 

11-07-09: Is-Sibt

 

21.00 -Niltaqghu l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta.

23.10- Nitilqu lejn Bratislava ma l'Air Malta.

 

12-07-09: Il-Hadd

 

 1.40-  Naslu l-Ajruport ta' Bratislava

 2.40-  Nitilqu lejn il-Lukanda Frankfurt

 6.00-  Naslu l-Lukanda Frankfurt- allokazzjoni tal-kmamar, breakfast u hin ta mistrieh

12.15- Nitilqu ghas-City Park

13.00- Hin liberu fis-City Park- Min irid jista' jzur iz-Zoo, Luna Park jew il-Szechenyi     

            Baths.

17.00- Lura ghal-Lukanda

18.00- Cena

20.00- Immorru dawra "Budapest by Night"

22.00- Lura ghal-Lukanda

 

13-07-09:  It-Tnejn

 

 9.30-  Nitilqu ghall-Kastell ta' Buda

11.00- Kuncert Muzikali mill-Banda Sta. Katarina V.M. f'Halaszbastya (Fisherman's Bastion)

12.00- Nzuru l-Knisja ta' San Mattew u Fisherman's Bastion.

13.30- Ikla f'restorant gewwa Budapest.

15.00- Inzuru l-Pjazza ta' l-Eroj u l-Kastell ta' Vajdahunyad.

16.00- Nitilqu lejn Lajosmizse

17.30- Ikla u show taz-Zwiemel

21.00- Lura lejn Budapest

22.00- Naslu lura l-lukanda.

 

14-07-09 :  It-Tlieta

 

  8.30- Nitilqu lejn l-Ghadira ta' Balaton

11.30- Kuncert muzikali mill-Banda Santa Katarina V.M. fuq palk f'Balatonfured

13.00- Ikla f'Balatonfured

14.30- Hin liberu f'Balatonfured fejn wiehed jista' jghum

17.00- Nitilqu lejn Tihany

17.30- Nzuru l-Abazija ta Tihany

18.30- Ikla f'Tihany

20.30- Lura lejn Budapest

23.00- Naslu l-lukanda

 

15-07-09 : L-Erbgha

 

 9.00-  Nitilqu lejn Estergom

10.30- Nzuru l-katidral ta' Estergom - l-akbar wiehed ta' l-Ungeruja.

11.45- Kuncert muzikali mill-Banda Santa Katarina V.M. gewwa l-katidral

13.00- Ikla f'Estergom

15.00  Nitilqu lejn Dorog

17.00- Marc mill-Banda Sta Katarina V.M. gewwa Dorog

18.00- Kuncert muzikali mill-Banda Sta KatarinaV.M.  flimkien mal-banda ta' Dorog fic-centru  kulturali ta' Dorog.

20.00-  Ikla f'Dorog

22.15- Lura lejn Budapest

23.30- Naslu l-lukanda

 

16-07-09 : Il-Hamis

 

  9.00- Tluq lejn il-Gzira ta' Margaret.

10.00- Naslu fil-Gzira ta' Margaret.

11.00- Dawra bid-dghajsa fuq ix-Xmara Danubju

13.00- Ikla f'Budapest

14.30- Hin liberu f'Budapest

16.30- Nitilqu lejn Kesztoic (centru ta l-inbid)

18.00- Ikla stil Ungeriz fejn tista' tixrob inbid kemm trid.

21.30- Lura lejn Budapest

23.00- Naslu l-lukanda

 

17-07-09: Il-Gimgha

 

 9.00-  Nitilqu lejn Szentendre

11.45- Naslu Szentendre

12.45- Nghamlu vizita fil-muzew tal-fuhhar ta' Kovacs Margit jew min irid ghandu hin

           liberu

13.15- Ikla f'Szentendre

15.00- Nitilqu lejn Visegrad

15.45- Nzuru l-Kastell tar-Re Mattew jew  ghal min irid hin liberu fil-gonna tal-madwar.

17.15- Nitilqu lejn it-Torri ta' Salamun

17.30- Naraw wirja medjevali gewwa t-Torri

19.00- Ikla stil rjali fir-restorant Renaissance

21.15- Lura lejn Budapest

22.00- Lura l-lukanda

 

 

 

18-07-09: Is-Sibt

 

  9.30- Nitilqu lejn l-Awstrija

13.00- Naslu Vienna fejn nghamlu dawra mal-Belt

18.00- Immorru lejn ic-Centru ta divertiment ta' Prater fejn ikollna hin liberu

22.30- Nitilqu lejn l-ajruport ta' Bratislava

 

19-07-09: Il-Hadd

 

00.30- Naslu l-ajruport ta' Bratislava

02.40- Nitilqu ma l'Air Malta lura lejn Malta
developed by CasaSoft