Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2020
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Għeżież Membri, Partitarji u Benefatturi tas-Soċjeta'

« mur lura

Il-Hadd, 11 ta' Jannar 2009

 

Għeżież Membri, Partitarji u Benefatturi tas-Soċjeta',

F'isem il-President u l-Kumitat nixtieq minn qalbi nirringrazzjakom tal-kontribut kbir li tajtuna fil-ġabra li saret illum 11 ta' Jannar 2009. 

Minkejja li d-dinja bħalissa għaddejja minn riċessjoni, ikkontribwejtu bil-qalb u għalhekk aħna ħriġna sodisfatti ferm bil-fiduċja kbira li dejjem urejtu fis-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. u t-tmexxija tagħha.

Nixtieq inħeġġeġ lil dawk il-membri li għadhom ma tawx id-donazzjoni tagħhom sabiex javviċinaw lil xi membru tal-Kumitat sabiex jagħmlu dan, u b'hekk is-somma tkompli tiżdied għall-benefiċċju tas-Soċjeta' u l-festa tal-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. li hi tant għal qalbna.

Filwaqt li nerġa' nirringrazzjakom mill-ġdid, nibgħat inselli għalikom u għall-familji tagħkom u nawguralkom il-kumplament tas-sena t-tajba.

Dejjem tagħkom,

Joseph Darmanin

Segretarju

developed by CasaSoft