Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Lulju 2020
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


ATTIVITAJIET GĦAL DICEMBRU 2008

« mur lura

Is-Sibt, 29 ta' Novembru 2008

 

Nhar il-Ħadd 7 ta' Diċembru 2008 s-Sezzjoni Zgħazagħ Palmisti se torganizza Sunday Afternoon Tea ma' Marisa D'Amato mis-2:00pm ‘il quddiem fil-kazin tal-Banda Santa Katarina V.M. Ser ikun hemm tombla u muzika fuq stil country.

 

Nhar it-Tnejn 8 ta' Diċembru 2008 (festa Pubblika), is-Sezzjoni Nisa Soċjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ser torganizza ħarġa mit-8.30am fejn ser nieħdu sehem għal quddiesa fil-kappella ta' San Ġorġ Preca l-Blata l-Bajda. Wara mmorru Canifor Hotel il-Qawra fejn nieħdu kafe u pastizzi. Wara ħin liberu u għal min irid ikun hemm il-logħob tat-tombla. Fis-1.30pm ikla fl-istess lukanda.

 

Nhar is-Sibt 13 ta' Diċembru 2008 ser issir il-Parents' Day tal-Allievi tal-Banda Santa Katarina V.M.  Din is-serata ser issir fis-Sala Espedito Deguara fis-6.00pm. Is-Serata tkun tikkonsisti minn varjeta' ta' siltiet muzikali li jindaqqu mill-allievi tal-Banda Santa Katarina V.M. taħt id-direzzjoni tas-Surmast Direttur Mario Testa F.Mus., E.I.H.E. (H.C.).

 

Nhar is-Sibt 13 ta' Diċembru 2008 fit-8.30pm ser tiġi organizzata Country Night mis-Sotto Kumitat tan-Nar fi ħdan is-Soċjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ġewwa s-Sede tas-Soċjeta', Palazz Alexandria, Misraħ Repubblika, Zurrieq.  Is-Serata tikkonsisti minn ikla Maltija akkumpanjata minn daqq ta' Muzika Country u Line Dancing.

 

Nhar l-Erbgħa 17 ta' Diċembru 2008 fid-9.00am ser jiġi organizzat Coffee Morning mis-Sezzjoni Nisa fi ħdan is-Soċjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ġewwa s-Sala Espedito Deguara.

 

Bejn it-18 u l-20  ta' Diċembru 2008 s-Sezzjoni Zgħażagħ Palmisti Soċjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. ser torganizza Play Station Tournament PES 2009 PRO EVOLUTION SOCCER fil-kazin tas-Soċjeta' Muzikali Sanata Katarina V.M.  Applikazzjonijiet jinġabru mill-bar tal-Kazin sas-16 ta' Dicembru 2008.

 

Nhar il-Ħadd 21 ta' Diċembru 2008 fit-8.00pm ser jiġi organizzat Massive Youth Gathering ġewwa l-Bar tal-Kazin tas-Soċjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. Zurrieq.

 

Nhar il-Ħamis 25 ta' Diċembru 2008 filgħodu kmieni (wara l-quddiesa ta' Nofsillejl) ser jiġi organizzat Early Buffet Breakfast ġewwa s-Sala Espedito Deguara, Palazz Alexandria mis-Sotto Kumitat Armar fi ħdan is-Soċjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. Zurrieq.

 

Nhar il-Ħamis 25 ta' Diċembru 2008 fl-10.00am il-Banda Santa Katarina V.M. ser tagħmel is-servizz ta' daqq ta' Christmas Carols mat-toroq taz-Zurrieq taħt id-direzzjoni tas-  Surmast Direttur Mario Testa F.Mus., E.I.H.E. (H.C.).

 

Nhar il-Ġimgħa 26 ta' Diċembru 2008 fis-2.00pm jiġi organizzat Festin tal-Milied għat-tfal ġewwa s-Sala Espedito Deguara.  Jallegraw lit-tfal Philip the Magician, Joe u Veronica Farrugia (id-Dulli), u Marisa D'Amato.  It-tfal kollha jingħataw rigal u borza helu.

 

Nhar il-Ġimgħa 26 ta' Diċembru 2008 ser jiġi organizzat Christmas Dinner Dance ġewwa l-Lukanda Le Meridien St.Julians mt-8.00pm ‘il quddiem.

 

Nhar is-Sibt 27 ta' Diċembru 2008 wara nofs in-nhar il-Banda Santa Katarina V.M. tmur tferraħ lir-residenti tal-Isptar St.Vincent de Paule bid-daqq tal-Christmas Carols.

 

Nhar it-Tnejn 29 ta' Diċembru 2008 fis-2.00pm jiġi organizzat Festin tal-Milied għall-anzjani ġewwa s-Sala Espedito Deguara. 

 

Nhar l-Erbgħa 31 ta' Diċembru 2008 mit-8.30pm ‘il quddiem, is-Sotto Kumitat tan-Nar ser jorganizza New Year's Eve Party ġewwa l-Bar tas-Soċjeta' Muż. Santa Katarina V.M. Palazz Alexandria, Misraħ Repubblika, Zurrieq.

developed by CasaSoft