Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


ARMAR TAL-KNISJA FIL-FESTA TA’ SANTA KATARINA V.M. 2020

« mur lura

It-Tlieta, 1 ta' Settembru 2020


Fid-dawl taċ-ċirkustanzi li kienu qed jiżviluppaw, fuq il-medja soċjali kif ukoll fuq l-aħbarijiet, dwar l-armar
tal-Knisja għall-Festa ta' Santa Katarina V.M., il-Kumitat tas-Soċjetà Mużikali Santa Katarina V.M. jixtieq jippreċiża illi:-

 

  1. Il-Kumitat u r-rappreżentanti tas-Soċjetà fil-Kumitat tal-Festa qatt ma qablu mal-mod li bih kienet ser tintrama l-Knisja għall-Festa ta' Santa Katarina tas-sena 2020. 
  2. Il-Kumitat u r-rappreżentanti tas-Soċjetà fil-Kumitat tal-Festa qatt ma kienu parti mid-deċiżjoni li ttieħdet għal mod li bih kienet ser tintrama l-Knisja. 
  3. Il-Kumitat tas-Soċjetà jibqa' jħeġġeġ lill-voluntiera biex jgħinu fl-armar intern tal-Festa ta' Santa Katarina V.M. u ta' dan jirringrazzjahom. 

 

 

Il-President u l-Kumitat tas-Soċjetà iħabbru li llum 31 t'Awwissu 2020, l-Arċipriet sejjaħ laqgħa mal-President u mas-Segretarju tas-Soċjetà fejn ġejna mgħarrfa illi:-

 

  • Iż-żewġ linef il-kbar ‘tal-Bohemia' ser ikunu qed jintramaw 
  • Il-Vara ta' Santa Katarina V.M. ser titpoġġa fuq il-bradella l-prima għall-qima tad-devoti 
  • Il-Koppla tal-Knisja ser tkun qed tinxtgħel ukoll għall-Festa Titulari ta' din is-sena.

 

Il-President u l-Kumitat tas-Soċjetà jixtiequ jirringrazzjaw lid-diriġenti tal-Kurja Arċiveskovili għall-intervent tagħhom kif ukoll lill-Arċipriet Mons. Karm Mercieca li kien disponibli għal diskussjoni biex din is-sitwazzjoni ġiet solvuta.

 

Il-President u l-Kumitat tas-Soċjetà jirringrazzjaw ukoll lil dawk kollha li semmgħu leħinhom biex is-suġġerimenti tas-Soċjetà setgħu jiġu milqugħa.

 

Inħeġġu lil kulħadd biex niċċelebraw il-Festa ta' Santa Katarina V.M. kif xieraq u nħeġġu biex jiġu osservati l-miżuri maħruġa mill-Awtoritajiet kompetenti b'mod speċjali dak li jirrigwardja d-distanza soċjali.

 

 

 

Kevin Schembri 
Segretarju 

developed by CasaSoft