Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Kumitat Centrali 2013-2014

« mur lura

L-Erbgha, 30 ta' Ottubru 2013

Dawn huma l-Membri li jffurmaw il-Kumitat Centrali 2013 -2014

 

President:  Is-Sur Philip Schembri

 

Presidenti Onorarji:  Is-Sur Anthony Bonnici A.C.I.B
Is-Sur Charles Schembri
Is-Sur David Zerafa 
Is-Sur Karmenu Zerafa

Vici President:  Is-Sur Josef Cachia

Segretarju:  Is-Sur Kevin Schembri
Assistent Segretarju: Is-Sur Charles D'Alfonso

Tezorier:                                         Is-Sur Nicholas Saliba 
Assistent Tezorier:                         Is-Sur Moses Camilleri

Direttur Generali:  Is-Sur Emanuel Farrugia
Assistent 
Direttur Generali:  Is-Sur Stephen Caruana

Chairman Sotto Kumitat Banda  Is-Sur Richard Farrugia
Viċi-Chairman Sotto Is-Sur Kevin Schembri
Kumitat Banda 

Deputati tal-Banda:  Is-Sur Richard Farrugia
Is-Sur Kevin Schembri

Chairperson Sotto Kumitat Nisa Is-Sinjura Anna Camilleri

Chairperson Sotto Kumitat 
Sezzjoni Zghazagh Palmisti 
Is-Sur Kevin Schembri

Chairman Sotto Kumitat Armar  Is-Sur Charles D'Alfonso

Chairman Sotto Kumitat Nar  Is-Sur Joseph Camilleri
Viċi-Chairman Sotto
Kumitat Nar Is-Sur Moses Camilleri

Chairman Sotto Kumitat Armar Is-Sur Charles D'Alfonso
Viċi-Chairman Sotto
Kumit Armar Is-Sur Emanuel Farrugia

Chairman Sotto Kumitat Kultura  Is-Sur Charles Tanti
Viċi-Chairman Sotto Kumitat 
Kultura 
Is-Sur Stephen Caruana

Chairman Sotto Kumitat Radju
Is-Sur Josef Cachia
Viċi-Chairman Sotto Kumitat 
Radju  Is-Sur Nicholas Saliba

developed by CasaSoft