Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ġunju 2019
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Is-Sezzjoni Zghazagh Palmisti - tqassim tal-Flokkijiet tal-Membri

« mur lura

L-Erbgha, 21 ta' Awissu 2013

 

Is-Sezzjoni Zghazagh Palmisti tixtieq tavza lill-membri ta' bejn l-14 u l-35 sena li nhar l-Erbgha 28 t' Awwissu ser isir it-tqassim tal-Flokkijiet tal-Membri bejn it-8.00 ta' filghodu u Nofsinhar mill-Bar tal-Kazin.


Dawk li ghandhom bejn l-14 u s-17 -il sena u ghadhom ma hallsux il-membership ghal din is-sena, jistghu javvicinaw lil Eman Gravino, Roberta Cachia jew Dorianne Borg.


Ghal aktar informazzjoni tistghu ccemplu fuq 79647018.

 

 

 

developed by CasaSoft