Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Gabra b'Risq il-Festa Titulari

« mur lura

L-Erbgha, 10 ta' Lulju 2013

Għeżież membri u partitarji tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M.,

Iż-żmien li se jwassalna lejn il-Festa Titulari issa qiegħed fuq l-għatba tal-bieb tagħna. Bħal dan iż-żmien xahar, inkunu diġa bdejna narmaw it-toroq għal din il-Festa li aħna għandna tant għal qalbna.

Kif tafu l-ispejjeż biex torganizza Festa Kbira u kompluta bħalma nafu nagħmlu aħna huma ferm kbar. Il-Kumitat hu kommess li anke din is-sena nerġgħu nagħmlu Festa Kbira mimlija b'affarijiet innovattivi.

Fil-fatt il-Kumitat flimkien mas-Sotto Kumitati jqattgħu sena sħiħa jistinkaw biex flimkien jorganizzaw attivitajiet ta' fund raising biex inwettqu dak kollu li nkunu pjanajna matul is-sena kif ukoll biex naqdu l-ħtiġijiet kollha tas-Soċjeta'.

Barra l-ispejjeż relatati mal-Festa, din is-sena qed isiru diversi proġetti kapitali b'mod speċjali fil-Każin tagħna. Għaldaqstant l-ispejjeż huma akbar mis-soltu.

Għalhekk, issa reġa' wasal iż-żmien li nduru fuq il-ġenerożita' tagħkom il-membri. Aħna nafu li intom qegħdin warajna, u dan jagħmel kuraġġ kbir lill-Kumitat biex ikompli jwettaq il-ħidma tiegħu. Bħalma għamilna s-sena li għaddiet, ħsibna biex il-ġabra li ssir is-soltu fiż-żmien ta' Lulju nifirxuha fuq aktar jiem.

Fil-fatt, il-ħsieb hu biex bejn nhar it-Tnejn 15 ta' Lulju u l-Ġimgħa 19 ta' Lulju 2013, bejn is-6.00p.m. u t-8.00p.m. kif ukoll il-Ħadd 21 ta' Lulju 2013 bejn it-8.30a.m. u nofsinhar, membri tas-Soċjeta' se jkunu qed iżurukom biex issir il-ġabra ta' dan iż-żmien.

Aħna nixtiequ li niltaqgħu mal-maġġoranza tagħkom. Nixtiequ li jkollna aktar ċans li nilħqukom u nitkellmu magħkom. Kien għal dan il-għan li din il-ġabra erġajna frixniha fuq diversi jiem.

Nixtieq li nieħu l-okkażjoni biex inħeġġiġkom tkomplu tkunu aktar qrib tas-Soċjeta' b'mod speċjali permezz ta' Radju Santa Katarina li jxandar is-sena kollha fuq il-frekwenza ta' 90.6

Filwaqt li f'isem il-President, il-Kumitat u s-Sotto Kumitati nirringrazzjakom tal-ġenerożita' li intom dejjem urejtuna, nibgħat inselli għalikom u nwegħdukom li din is-Soċjeta' se tkompli taħdem biex tara l-Festa ta' Santa Katarina V.M. tkompli tkun magħrufa bħala l-Aqwa Festa. 

Dejjem tagħkom 

 

Kevin Schembri

Segretarju 

developed by CasaSoft