Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2020
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Double CD Album tal-Programm Esegwit mill-Banda Santa Katarina V.M. fil-Festa 2012

« mur lura

It-Tnejn, 17 ta' Settembru 2012

Radju Santa Katarina qieghed jippublika double CD album tal-Kuncert Vokali u Strumentali li l-Banda Santa Katarina Vergni u Martri prezentat waqt il-Programm Annwali taghha fil-Festa tal-Patruna taghna Santa Katarina, nhar il-Hamis 30 t' Awissu 2012.

Dan id-double album jikkonsisti fis-siltiet kollha li l-Banda, flimkien mal-Kor Cantate Domino u l-kantanti, tellghu bi professjonalita kbira fuq il-plancier artistiku tas-Socjeta' taghna.


Ghalhekk inheggukom sabiex takwistaw kopja minghand il-bar tal-Kazin. Zgur li din se tkun tifkira ohra li wiehed ghandu jghozz bhala rikordju tal-Festa 2012.

developed by CasaSoft