Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Membri tas-Sezzjoni Zghazagh Palmisti 2012

« mur lura

It-Tnejn, 27 ta' Awissu 2012

Is-Sezzjoni Zghazagh Palmisti tixtieq tfakkar lill-membri taghha sabiex nhar l-Erbgha 29 t' Awwissu bejn it-8:30am u Nofsinhar jigu ghall-flokk li huma intitolati ghalih. Dawn il-membri huma dawk li ghandhom bejn 14 u 35sena. Nixtiequ infakkrukom li dawk ta' bejn it-18 u t-30 sena li huma Soci mas-Socjeta' huma awtomatikament membri tas-Sezzjoni Zghazagh Palmisti.

Kull min ghandu t-tessera kemm taz-Zghazagh u/jew tas-Socjeta' importanti li ggibuha maghkom.

Ghal dawk li ghadhom mhumiex membri u jixtiequ li jkunu parti mis-Sezzjoni Zghazagh jistghu javvicinaw lil Eman Gravino jew membru iehor tal-Kumitat.
developed by CasaSoft