Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


KUMITAT ĊENTRALI 2010-2011

« mur lura

Il-Hamis, 28 ta' Ottubru 2010

KUMITAT ĊENTRALI 2010-2011

 

 

President :-

Is-Sur Philip Schembri

Presidenti Onorarji :-

Is-Sur Anthony Bonnici A.C.I.B.

Is-Sur Guzeppi Camilleri

Chev. Charles Schembri

Is-Sur David Zerafa

Is-Sur Karmenu Zerafa

Vici-President :-

Is-Sur Josef Cachia

Segretarju :-

Is-Sur Kevin Schembri

Assistenta Segretarju :-

Is-Sinjura Anna Camilleri

Tezorier :-

Is-Sur Moses Camilleri

Assistent Tezorier :-

Is-Sur Charles D'Alfonso

Direttur Generali :-

Is-Sur Karmenu Camilleri

Assistenti Diretturi Generali :-

Is-Sur Charles Bugeja

Is-Sur Kenneth Ciantar

Deputati tal-Banda :-

Is-Sur Richard Farrugia

Il-Vici-President Josef Cachia

Chairperson Sotto Kumitat Banda :-

Is-Sur Richard Farrugia

Vici-Chairperson Sotto Kumitat Banda :-

Il-Vici-President Josef Cachia

Chairperson Sezzjoni Nisa :-

Is-Sinjura Anna Camilleri

Chairperson Sezzjoni Zghazagh Palmisti :-

Is-Sinjorina Cettina Camilleri

Chairperson Sotto Kumitat Nar :-

Id-Direttur Generali Karmenu Camilleri

Chairperson Sotto Kumitat Armar :-

Is-Sur Charles D'Alfonso

Vici-Chairperson Sotto Kumitat Armar :-

Is-Sur Kenneth Ciantar

Chairperson Sotto Kumitat Kultura :-

Is-Sur Charles Tanti

Vici-Chairperson Sotto Kumitat Kultura :-

Is-Sur Charles Bugeja

Chairperson Sotto Kumitat Radio :-

Il-Vici-President Josef Cachia

Vici-Chairperson Sotto Kumitat Radio :-

Is-Sinjorina Cettina Camilleri

 

developed by CasaSoft