Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Programm ta’ Marci Brijuzi

« mur lura

Il-Hadd, 22 ta' Awissu 2010

Issa li l-Festa qieghda fil-bidu taghha, il-Banda Santa Katarina se ttella' programm ta' marci brijuzi fil-bitha tal-kazin nhar il-Hadd 22 t' Awissu mill-10:00am ‘il quddiem.

 

Barra minn dan fl-istess gurnata, s-Socjeta' Muzikali Santa Katarina se tkun qed torganizza Fiera gewwa l-Pjazza Santa Marija ta' Bubaqra mis-7:30pm ‘il quddiem.  Fid-9:00pm il-Banda Santa Katarina se tferrah lir-residenti ta' Bubaqra b'daqq ta' marci brijuzi.

 

L-attendenza u l-appogg taghkom lill-Banda Santa Katarina jaghtu kuragg u bidu tajjeb ghall-Festa tal-Patruna taghna Santa Katarina.

developed by CasaSoft