Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Novembru 2020
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


AVVIZ

« mur lura

It-Tnejn, 31 ta' Mejju 2010

 

Is-Socjeta' Muzikali Santa Katarina tixtieq tinforma li se tkun qed tghaqad grupp ta' pellegrini sabiex izuru l-Art Imqaddsa u s-Sinaj mal-Frangiskani bejn it-2 u 12 ta Novembru 2010.

 

Ghalhekk kull minn hu interessat li jigi maghna ghal dan il-Pellegrinagg ghandu jikuntattja lit-Tezorier tas-Socjeta' s-Sur Moses Camilleri fuq 79885693 jew lic-Chairperson tas-Sezzjoni Nisa s-Sinjura Anna Camilleri sabiex jithallas id-depozitu sa mhux aktar tard mit-30 ta Gunju 2010.

developed by CasaSoft