Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2020
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Rizultat Festival Nar tal-Art

« mur lura

Il-?add, 25 ta' April 2010

F'isem il-President u l-Kumitat tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. nixtieq nirringrazzja lid-Dilettanti tan-Nar ghall-Wirja li giet moghtija fuq il-Fosos tal-Furjana kif ukoll ghar-Rizultat miksub. Dan hu rizultat li juri progress u li zgur imliena bl-akbar sodisfazzjon.

 

Barra minn dan, nixtieq nirringrazzja lill-membri, partitarji u lil dawk kollha li taw il-vot taghhom permezz tal-sms lis-St. Catherine Fireworks Factory ghax permezz ta' dawn il-voti, ghat-tieni sena konsekuttiva s-Socjeta' taghna kisbet il-premju tal- "Ahjar Esebizzjoni Skont l-Opinjoni Pubblika" b' 1642 vot.

 

Ghal darb'ohra Grazzi lil kulhadd !

 

Kevin Schembri

Segretarju

developed by CasaSoft