Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2020
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


AVVIZ

« mur lura

Il-Gimgha, 25 ta' Dicembru 2009

 

Il-Kumitat jixtieq javza li l-Banda Santa Katarina V.M. se taghmel servizz ta' Marci tal-Milied nhar il-Gimgha 25 ta' Dicembru 2009 gewwa z-Zurrieq fl-10:00am Ghalhekk il-kumitat iheggeg lill-Bandisti biex jigu bi hgarhom ghal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Min jixtieq jaghti rigal lit-tfal tieghu permezz tal-Father Christmas tas-Socjeta', ghandu jgib ir-rigal tieghu fil-Kazin qabel ma jibda l-marc. L-isem tat-tfal kif ukoll mobile number irid ikun miktub fuq ir-rigal.

 

Kevin Schembri

Segretarju

developed by CasaSoft