Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


FESTA LITURGIKA SANTA KATARINA V.M.

« mur lura

It-Tnejn, 16 ta' Novembru 2009

 

Inheggu lill-membri biex jattendu fil-Knisja waqt il-funzjonijiet li se jsiru fl-okkazjoni tal-Festa Liturgika ta' Santa Katarina V.M. min-nhar is-Sibt 21 sa nhar l-Erbgha 25 ta' Novembru 2009.

Infakkrukom li nhar l-Erbgha 25 ta' Novembru 2009, il-Jum Liturgiku tal-Festa, fis-5.45p.m. nimmarcjaw wara l-istandart tas-Socjeta', fejn isir it-tqeghid ta' kuruna tar-rand fuq il-monument ta' Santa Katarina V.M. u nibqghu sejrin ghall-Quddiesa Kantata bil-Pani[ierku.

Wara, fit-8.00p.m. il-Banda Santa Katarina V.M. taht it-tmexxija tas-Surmast Mario Testa se taghmel il-Marc Tradizzjonali taghha minn Triq il-Kbira sa Misrah Repubblika.

 

Filwaqt li nheggu lill-membri tas-Sotto Kumitati, Socji u Partitarji biex jattendu ghal dawn l-attivitajiet, nfakkru li jkun xieraq li nhar il-25 ta' Novembru ntellghu bandiera.

developed by CasaSoft