Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Festa Liturġika ta’ Santa Katarina V.M. fil-Knisja Matriċi u Arċipretali Taż-Żurrieq

« mur lura

Il-Hadd, 15 ta' Novembru 2009

 

Is-Sibt, Il-Ħadd u t-Tnejn 21, 22, u 23 ta' Novembru 2009, jiem ta' Tridu. Fil-5,30p.m. Rużarju, fis-6.00 p.m. Quddiesa, kurunella ta' Santa Katarina, Innu, Antifona, Ċelebrazzjoni Ewkaristika, bews tar-Relikwija u kant tal-Innu Popolari.

It-Tlieta 24 ta' Novembru 2009, lejliet il-festa. Fil-5.30p.m. Translazzjoni solenni tar-Relikwija ta' Santa Katarina u kant tal-Ewwel Għasar tal-Martri, Quddiesa, Ċelebrazzjoni Ewkaristika, bews tar-Relikwija u kant tal-Innu Popolari.

L-Erbgħa, 25 ta' Novembru 2009, jum il-Festa. Fil- 5.30p.m. kant tat-Tieni Għasar tal-Martri, Fil-5.45p.m. tqegħed ta' kuruna tar-rand fuq il-monument ta' Santa katarina f'Misraħ ir-Repubblika mill-membri tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. li jibqgħu sejrin il-knisja għall-Quddiesa kantata. Fis-6.00p.m. Quddiesa Koncelebrata solenni bil-paniġierku mill-Wisq Rev. Patri Pawl Aquilina O.S.A. Wara l-Quddiesa, l-istatwa ta' Santa Katarina tiġi mdawra mal-knisja, isir il-bews tar-Relikwija, Repozzjoni tar-Relikwija, Ċelebrazzjoni Ewkaristika u kant tal-Innu Popolari.

Lejliet u nhar il-festa jmexxi ċ-ċelebrazzjonijiet l-Wisq Rev. Arcipriet Dun Charles Attard. Matul il-ħamest ijiem tal-Festa jieħu sehem il-Kor Parrokkjali Cantate Domino taħt it-tmexxija ta' Mro. Patri Anton Briffa O.F.M. Cap. L.L.C.M., Dip. Mus. Sacra.

Fit-8.00p.m., il-Banda Sanata Katarina V.M. tagħmel marċ minn Triq il-Kbira sa Misraħ ir-Repubblika mmexxija mis-Surmast Mario Testa Dip. Mus. In Bb Tuba, F.Mus. E.I.H.E.(H.C.). X'ħin il-Banda tasal ħdejn il-Monument ta' Santa Katarina, jindaqq l-Innu Marċja "Semma' Poplu L-Vuċi Tiegħek" ta' Mro. Espedito Deguara A.Mus.L.C.M.

developed by CasaSoft