Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Novembru 2020
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Kumitat Centrali Gdid

« mur lura

Il-Hadd, 1 ta' Novembru 2009

 

Dawn huma l-ismijiet tal membri l-godda tal-KUMITAT CENTRALI. Qeghdin imnizzlin fl-ordni alfabetika:

President: Schembri Philip

 • Cachia Josef
 • Camilleri Anna
 • Camilleri Karmenu
 • Camilleri Cettina
 • Camilleri Moses
 • Caruana Emanuel
 • D'Alfonso Charles
 • Farrugia Emanuel
 • Farrugia Richard
 • Schembri Kevin
 • Tanti Chalres

Chairperson tal- kummisjoni derigenti: Is-Sur Joseph Vella

Membri: Sur Lino Busutill u Sinjorina Annalisa Schembri, Sinjura Connie Tanti.

Minn qalbna nawgurawlhom hidma ta' successi ghas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M..

developed by CasaSoft