Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


Seduta Ġenerali Annwali tas-Soċjeta'

« mur lura

Il-Hadd, 25 ta' Ottubru 2009

Kif isir kull sena skond l-Istatut tas-Soċjeta', il-Ħadd 25 t' Ottubru 2009 ser issir is-Seduta Ġenerali Annwali tas-Soċjeta'.  Din ser issir fil-Każin fis-Sala Espedito Deguara fit-8:00 am.

AĠENDA

 • Qari ta' minuti
 • Rapport Amministrattiv
 • Rapport Finanzjarju
 • Rapport Finanzjarju (Sezzjoni Nisa)
 • Rapport Finanzjarju (Sezzjoni Żgħażagħ)
 • Rapport Finanzjarju (Sezzjoni Dilettanti tan-Nar)
 • Rapport Finanzjarju (Sotto Kumitat tal-Armar)
 • Rapport Finanzjarju (Sotto Kumitat tal-Kultura)
 • Rapport Finanzjarju (Ex-Officio)
 • Diskors mill-President
 • Ħatra ta' erba' Awdituri
 • Ħatra tal-Kummissjoni Elettorali
 • Tlugħ ta' ċedoli
 • Proposti u emendi għar-regolamenti
 • Punti oħra ta' l-Aġenda mibgħuta lis-Segretarju

Infakkarkom li l-ħin tas-seduta huwa fit-8:00am fejn jekk ma jkunx hemm ‘quorum' fil-ħin avżat, is-seduta tibda nofs siegħa wara bin-numru ta' membri preżenti.  Kull proposta jew emenda għar-regolamenti trid tasal bil-miktub għand is-Segretarju sa nhar il-Ħadd 12 t' Ottubru 2008 fis-6.00pm.  Kull suġġeriment ieħor li tixitieq li jiġi diskuss waqt is-Seduta Ġenerali Annwali, għandu jasal ukoll bil-miktub għand is-Segretarju sa nhar il-Ħadd 12 t'Ottubru 2008 fis-6.00pm sabiex jiġi inkluż fl-Aġenda.

Filwaqt li nibgħat inselli għalik u għall-familja tiegħek, nesprimi l-importanza ta' l-attendenza tiegħek għas-seduta.

Għoddni dejjem tiegħek,

Emanuel Farrugia,

Segretarju.

developed by CasaSoft