Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Frar 2024
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Aħbarijiet Riċenti


Vox Coeli Choir

Is-Sibt, 15 ta' Jannar 2022

Is-Soċjetà Mużikali Santa Katarina V.M. bi pjaċir tħabbar li ser tkun qed twaqqaf Kor għal tfal, adoloxxenti u żgħażagħ taħt l-isem Vox Coeli.

Għal dan il-għan, l-istess Soċjetà ser tibda toffri lezzjonijiet tal-kant b'xejn għat-tfal, adoloxxenti u żgħażagħ. Dawn ser isiru fil-Każin tal Banda Santa Katarina V.M., iż-Żurrieq, ser ikunu maqsumin f'żewġ gruppi u ser ikunu mmexxija mill-Mezzo Soprano Clare Ghigo.

L-ewwel grupp ser ikun immirat għal tfal ta' bejn 6 u 12 -il sena filwaqt li t-tieni grupp ser ikun immirat għal adoloxxenti u żgħażagħ li għandhom bejn 13 u 30 sena.

Jekk int jew it-tfal tiegħek taqgħu taħt waħda minn dawn il-kategoriji u tixtiequ tifformaw parti minn dan il-Kor, kull ma tridu tagħmlu huwa li timlew l-applikazzjoni li l-link tagħha tinsab fuq il-paġna uffiċjali ta' facebook tas-Soċjetà jew inkella tiġbor applikazzjoni mill-Bar tal-Każin. L-applikazzjonijiet għandhom jimtlew u jiġu ritornati sa nhar it-Tlieta 25 ta' Jannar 2022.

Dan il-proġett qed jiġi kkordinat mis-Sotto Kumitat Banda tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. u ffinanzjat mill-fondi tal-Aġenzija Żgħażagħ.

Vox Coeli Choir

 

 


Borza ta' San Martin

Is-Sibt, 6 ta' Novembru 2021

Għall-bejgħ f'Misraħ ir-Repubblika
Nhar il-Ħadd 14 ta' Novembru 2021
Bejn is-7:00am u l-11:30am

Min jixtieq jordna jista' jagħmel dan billi jċempel fuq in-numru 79251552
 
 


OFFERTA TAL-BOTTEGIN

Il-Hadd, 18 ta' April 2021

Bi preparazzjoni għall-ġurnata li l-Awtoritajiet Ċivili jagħtu l-permess biex jerġa' jinfetaħ il-Każin mill-ġdid, il-Kumitat jixtieq javża li r-regolamenti għall-offerta tal-bottegin reġgħu ġew riveduti biex jirriflettu s-sitwazzjoni preżenti kawża tal-pandemija COVID-19.

Għaldaqstant il-Kumitat, qiegħed jerġa' jiftaħ is-sejħa għall-offerti u javża li qiegħed jilqa`kwalunkwe offerta u proposta għall-bottegin abbażi ta' dawn ir-regolamenti riveduti. Dan għandu jsir jew fuq il-formula li tinsab annessa mar-regolamenti jew inkella permezz t` ittra bil-miktub li trid tintefa` fil-Kaxxa tal-Offerti sa nhar it-Tnejn 26 t'April 2021 sas-7.30pm.

Il-Kumitat jista` jirrifjuta kwalunkwe offerta jew proposta, anke l-aktar waħda vantaġġjuża.

Min huwa interessat għandu jċempel lis-Segretarju fuq in-numru 79609906.


Offerta tal-Bottegin

Is-Sibt, 14 ta' Novembru 2020

Is-Socjeta Muzikali Santa Katarina V.M. Zurrieq tavza li qed tilqa offerti ghall-Bottegin tal-Kazin.

 

Dettalji kif jidhru hawn taht:

 


ARMAR TAL-KNISJA FIL-FESTA TA’ SANTA KATARINA V.M. 2020

It-Tlieta, 1 ta' Settembru 2020


Fid-dawl taċ-ċirkustanzi li kienu qed jiżviluppaw, fuq il-medja soċjali kif ukoll fuq l-aħbarijiet, dwar l-armar
tal-Knisja għall-Festa ta' Santa Katarina V.M., il-Kumitat tas-Soċjetà Mużikali Santa Katarina V.M. jixtieq jippreċiża illi:-

 

 1. Il-Kumitat u r-rappreżentanti tas-Soċjetà fil-Kumitat tal-Festa qatt ma qablu mal-mod li bih kienet ser tintrama l-Knisja għall-Festa ta' Santa Katarina tas-sena 2020. 
 2. Il-Kumitat u r-rappreżentanti tas-Soċjetà fil-Kumitat tal-Festa qatt ma kienu parti mid-deċiżjoni li ttieħdet għal mod li bih kienet ser tintrama l-Knisja. 
 3. Il-Kumitat tas-Soċjetà jibqa' jħeġġeġ lill-voluntiera biex jgħinu fl-armar intern tal-Festa ta' Santa Katarina V.M. u ta' dan jirringrazzjahom. 

 

 

Il-President u l-Kumitat tas-Soċjetà iħabbru li llum 31 t'Awwissu 2020, l-Arċipriet sejjaħ laqgħa mal-President u mas-Segretarju tas-Soċjetà fejn ġejna mgħarrfa illi:-

 

 • Iż-żewġ linef il-kbar ‘tal-Bohemia' ser ikunu qed jintramaw 
 • Il-Vara ta' Santa Katarina V.M. ser titpoġġa fuq il-bradella l-prima għall-qima tad-devoti 
 • Il-Koppla tal-Knisja ser tkun qed tinxtgħel ukoll għall-Festa Titulari ta' din is-sena.

 

Il-President u l-Kumitat tas-Soċjetà jixtiequ jirringrazzjaw lid-diriġenti tal-Kurja Arċiveskovili għall-intervent tagħhom kif ukoll lill-Arċipriet Mons. Karm Mercieca li kien disponibli għal diskussjoni biex din is-sitwazzjoni ġiet solvuta.

 

Il-President u l-Kumitat tas-Soċjetà jirringrazzjaw ukoll lil dawk kollha li semmgħu leħinhom biex is-suġġerimenti tas-Soċjetà setgħu jiġu milqugħa.

 

Inħeġġu lil kulħadd biex niċċelebraw il-Festa ta' Santa Katarina V.M. kif xieraq u nħeġġu biex jiġu osservati l-miżuri maħruġa mill-Awtoritajiet kompetenti b'mod speċjali dak li jirrigwardja d-distanza soċjali.

 

 

 

Kevin Schembri 
Segretarju 


Stqarrija Uffiċjali

It-Tlieta, 17 ta' Marzu 2020

 

 

F'linja mal-miżuri ġodda mħabbra illum, it-Tnejn 16 ta' Marzu 2020 b'rabta mal-Pandemija COVID-19, il-Kumitat tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq iħabbar li minn għada, it-Tlieta 17 ta' Marzu 2020, il-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M. ser ikun magħluq għall-membri u għall-pubbliku.

 

Konsegwenza ta' dan, il-Kumitat iħabbar ukoll li b'effett immedjat kull attivita', inklużi l-lezzjonijiet tal-Allievi u l-kunċerti tal-Banda qed ikunu kkanċellati.

 

Madanakollu Radju Santa Katarina ser ikompli jkun viċin tal-Kommunita' taż-Żurrieq permezz ta' xandiriet kwotidjani fuq il-frekwenza 90.6FM fejn ta' kuljum ser ikun qed ixandar Quddiesa diretta mill-Knisja Arċipretali ta' Santa Katarina V.M. fil-ħinijiet tas-soltu hekk kif imħabbar fl-Avviżi tal-Parroċċa.

 

Għal aktar aġġornamenti nitolbukom sabiex issegwu l-Paġna Uffiċjali tas-Soċjeta' fuq Facebook, is-sit uffiċjali u mezzi oħra ta' kommunikazzjoni tas-Soċjeta'.

 

F'dan il-mument diffiċli għad-dinja, għal-pajjiżna, u għal raħalna, induru lejn il-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. sabiex f'dan il-mument delikat tidħol għalina u tipproteġi lil uliedha kollha.


Ezercizzi Spiritwali ghal zmien ir-Randan Imqaddes.

Il-Hadd, 8 ta' Marzu 2020


Is-Socjeta' Muzikali Santa Katarina
se tkun qed torganizza tlitt ijiem ta' Ezercizzi Spiritwali ghal zmien ir-Randan Imqaddes. 

Dawn se jkunu qed isiru bejn nhar it-Tnejn 9 u l-Erbgha 11 ta' Marzu 2020 fis-7.00p.m. fis-Sala Espedito Deguara tal-Kazin tal-Banda Santa Katarina V.M.

Jiehdu sehem ukoll il-Grupp Re-Joice

Iz-Zmien tar-Randan hu zmien ta' Riflessjoni, ghaldaqstant inheggu lill-Membri biex jattendu.


Tiġdid ta’ Soċi għas-sena 2020

It-Tnejn, 30 ta' Dicembru 2019


Wasal iż-żmien li tiġġedded il-menswalita' fi ħdan
is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M.

Għaldaqstant, is-Segretarju se jkun il-Każin biex tkun tista' tiġġedded din il-menswalita' f'dawn il-ġranet:- 

il-Ħadd 29 ta' Diċembru,  il-Ħadd 5 ta' Jannar,  il-Ħadd 12 ta' Jannar,

il-Ħadd 19 ta' Jannar u  l-Ħadd 26 ta' Jannar

bejn id-9.00a.m. u nofsinhar.

 

 

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom

Kevin Schembri

Segretarju


Kumitat Centrali

It-Tnejn, 11 ta' Novembru 2019

Il-Kumitat Ċentrali jixtieq javża illi min jixtieq jgħin lill-istess Kumitat Ċentrali fil-ħidma tiegħu għas-Soċjeta' billi jkun membru f'xi Sotto Kumitat, għandu javviċina lic-Chairperson tas-Sotto Kumitat rispettiv u jimla applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-Kumitat.

 

 Servizzi tal-Banda Santa Katarina V.M matul ix-xahar ta' Awwissu - l-Ewwel Parti

Il-Hadd, 28 ta' Lulju 2019


Fuq stedina tal-Għaqda Festi Esterni Dumnikani Beltin, il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar il-Ħadd 4 t'Awwissu 2019 ġewwa l-Belt Valletta fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Duminku.

Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq prinċipali tal-Belt Valletta mit-8.00p.m. sal-11.00p.m.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.

 

 

 

Fuq stedina tas-Soċjeta' Mużikali Santa Marija tal-Qrendi, il- Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar l-Erbgħa 14 u il-Ħamis 15 t'Awwissu 2019 ġewwa l-Qrendi għall-Festa ta' Santa Marija.

L-Erbgħa 14 t'Awwissu 2019, il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun impenjata permezz ta' marċ u programm, filwaqt li nhar il-Ħamis 15 t'Awwissu 2019, is-servizz tal-Banda tagħna se jkun jikkonsisti f'daqq ta' marċi brijużi. Il-kumitat iħeġġeġ lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.

 

 

 

Fuq stedina tal-Banda Sant' Elena ta' B'Kara, il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar il-Ġimgħa 16 t'Awwissu 2019 ġewwa B'Kara għall-Festa ta' Sant' Elena. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Birkirkara mit-8.30p.m. sal-11.30p.m.

Il-kumitat iħeġġeġ lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.


XAHAR QABEL IL-FESTA

Il-Hamis, 25 ta' Lulju 2019

 

Nhar il-Ħamis 1 t'Awwissu 2019 ser jaħbat xahar qabel il-Festa Titulari ta' Santa Katarina V.M.

Għalhekk il-President u l-Kumitat iħeġġeġ sabiex nhar il-Ħamis jittellgħu l-bnadar kif ukoll jinxtegħlu tubi ħomor matul ix-xahar sħiħ.

Barra minn dan, nixtieq infakkar illi filgħaxija ser jinħaraq nar maħdum fis-St. Catherine Fireworks Factory kif ukoll infakkru li fil-Każin se jkun hawn il-Get-Together tas-soltu.

INĦEĠĠUKOM BIEX TATTENDU

 


Reklamar mas-Soċjeta

Il-Hamis, 11 ta' Lulju 2019

 

 Jekk inti interessat li tirreklama mas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. għandek tagħmel kuntatt mat-Teżorier tas-Soċjeta', is-Sur Nicholas Saliba permezz tal-email [email protected] sa mhux aktar tard mill-21 ta' Lulju 2019.Servizzi tal-Banda Santa Katarina V.M matul ix-xahar ta' Lulju

Il-Hamis, 27 ta' Gunju 2019

Matul ix-xahar ta' Lulju, il-Banda Santa Katarina V.M - Żurrieq se tkun impenjata kif gej:

 

 

 

Fuq stedina tas-Soċjeta' Filarmonika l-Unjoni, il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar il-Ġimgħa 5 ta' Lulju 2019 ġewwa Ħal-Luqa għall-Festa ta' Sant' Andrija .
Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Luqa bejn id-9.00p.m. u nofs il-lejl.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda waqt dan is-servizz ġewwa Hal-Luqa.

 

---------------


Fuq stedina tas-Soċjeta' Mużikali San Ġużepp ta' Ħal-Kirkop, il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz ta' marċ brijuż nhar il-Ġimgħa 12 ta' Lulju 2019 ġewwa Ħal-Kirkop għall-Festa ta' San Ġużepp. bejn id-9.00p.m. sa nofs il-lejl.


Il-Kumitat jappella lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-Banda Santa Katarina V.M. waqt dan is-servizz ġewwa Ħal-Kirkop.


---------------

 

Fuq stedina tas-Soċjeta' Filarmonika Pinto, Banda San Sebastjan, il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar it-Tlieta 16 ta' Lulju 2019 ġewwa Ħal-Qormi għall-Festa ta' San Sebastjan.
Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Qormi mit-8.30p.m. sa 11.45p.m.


Il-kumitat iħeġġeġ lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda waqt dan is-servizz ġewwas Ħal-Qormi.


---------------

 

Fuq stedina tas-Soċjeta' Filarmonika La Stella tal-Belt Victoria, Għawdex, il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar il-Ħamis 18 ta' Lulju 2019 ġewwa l-Belt Victoria tar-Rabat Għawdex għall-Festa ta' San Ġorġ.
Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż fit-toroq ewlenin tal-Belt Victoria mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl.


Il-Kumitat jixtieq javża li se jkun qed jorganizza t-transport għall-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.
It-transport se jitlaq miż-Żurrieq fil-5.30p.m. Il-biljetti jistgħu jinkisbu mill-Bar tal-Każin.
Il-preżenza tagħkom il-membri u partitarji żgur li tkompli tkabbar l-isem tal-Banda għażiża tagħna.


Banda Santa Katarina V.M ghall-Festa ta Santa Katarina V.M fiż-Żejtun

Il-Hamis, 6 ta' Gunju 2019

 

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar it-Tnejn 10 ta' Ġunju 2019 ġewwa ż-Żejtun għall-Festa tal-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. ta' Lixandra bħala mistiedna tal-Għaqda Mużikali Beland. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq taż-Żejtun mit-8.30p.m. sal-11.30p.m.


Għalhekk il-Kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz. Barra minn dan, f'isem il-Kumitat qed nappella lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-Banda Santa Katarina V.M. waqt dan is-servizz.


Banda Santa Katarina V.M ghall-Festa ta' Marija Annunzjata Tarxien

L-Erbgha, 29 ta' Mejju 2019

Il-Kumitat jixtieq javża li l- Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar il-Ħamis 30 ta' Mejju 2019 ġewwa Ħal-Tarxien għall-Festa ta' Marija Annunzjata fuq stedina tal-Kumitat tal-Festa Marija Annunzjata. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Tarxien bejn it-8.30p.m. u l-11.30p.m.


Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.


Adorazzjoni

It-Tlieta, 16 ta' April 2019

 

Il-Kumitat jixtieq javża li ser issir siegħa adorazzjoni organizzata mis-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. nhar il-ĠIMGĦA L-KBIRA 19 t'April 2019 fl-10.30am fil-Knisja Arċipretali u Matriċi Santa Katarina V.M. Żurrieq.

 

Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi.


Ħadd il-Palm

Il-Hadd, 7 ta' April 2019


B'tifkira tal-100 sena mill-mewt tas-Surmast Carmelo Zammit, il-Banda Santa Katarina V.M. ser twettaq Programm ta' Marċi Funebri nhar il-Ħadd 14 t'April 2019 f'Misraħ Repubblika iż-Żurrieq fl-10:00am.

 

Il-Kumitat iħeġġeġ lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.

 


Eżerċizzji Spiritwali

Is-Sibt, 23 ta' Marzu 2019

 

Kors ta' Eżerċizzji Spiritwali ghal żmien ir-Randan 2019 bejn il-25 u s-27 ta' Marzu, mis-7:00 p.m. 'l quddiemu fis-Sala Espedito Deguara  Kazin tal-Banda Santa Katarina V.M  Żurrieq  

 

Ghal aktar dettalji zur is-sit "EŻERĊIZZJI SPIRITWALI 2019" fuq Facebook 


FESTA LITURĠIKA TA’ SANTA KATARINA V.M.

It-Tlieta, 13 ta' Novembru 2018

Għeluq taċ-Ċelebrazzjoni tal-200 anniversarju mill-miġja tal-Vara ta' Santa Katarina V.M. fil-parroċċa taż-Żurrieq.


Il-Ġimgħa 16 ta' Novembru 2018

Fit-7.45p.m.- Is-Soċjetà Mużikali Santa Katarina V.M. flimkien mal-Arċipriet u l-Kleru tal-Parroċċa ta' Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq jippreżentaw il-Kantata - ‘Int l-Għaxqa tagħna O Katarina' fil-Knisja Matriċi u Arċipretali ta' Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq. Din il-Kantata ser tkun preseduta mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona O.P.

  

Is-Sibt 17 ta' Novembru 2018

Fis-2.00p.m.Party għat-Tfal organizzat mill-Kids Club 'Palmisti Juniors' ġewwa l-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M. animat mill-Animation Team Hip Hip Hurrah!

  

Il-Ħadd 18 ta' Novembru 2018

Fid-9:00a.m. - Pellegrinaġġ Devozzjonali bil-Vara ta' Santa Katarina V.M. li ser joħroġ mill-Knisja Matriċi u Arċipretali ta' Santa Katarina V.M. u ser jgħaddi minn Triq Santa Katarina, Triq San Bartilmew, Triq Alessandru, Wesgħa J.M. Cassar, Triq Dun Vinċenz Schembri, Triq San Martin, Vjal l-Indipendenza, Triq San Ġorġ, Triq il-Kbira u Misraħ ir-Repubblika.

  

It-Tnejn 19 ta' Novembru 2018

Fit-8:00p.m.- Riċeviment għall-Bandisti u Membri tas-Soċjeta' kif ukoll mistednin distinti fis-Sala Espedito Deguara tal-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M.

  

It-Tlieta 20 ta' Novembru 2018 - Jum id-Devoti

Fis-6.00 pm: Quddiesa għall-Kumitat, Sotto Kumitati, Bandisti, Membri, Benefatturi tas-Soċjeta', devoti ta' Santa Katarina V.M. u dawk kollha li jaħdmu b'risq il-Festa Titulari. Din il-Quddiesa ser tkun animata mill-Banda Santa Katarina V.M. u mill-Kor Parrokjali Cantate Domino.

  

L-Erbgħa 21 ta' Novembru 2018-L-Ewwel Jum tat-Tridu

Fis-6.00 pm: Quddiesa Kantata għall-Anzjani u l-Morda konċelebrata minn Monsinjur Dun Anton Vella. Matul din il-Quddiesa jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda.
Wara l-quddiesa: Kurunella, Innu, Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

 

Fis-7.15p.m.-‘Santa Katarina: L-Għaxqa ta' l-Għarus'. Riflessjoni minn Rev. Noel Camilleri D'Amato fis-Sala Espedito Deguara tal-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M.

 

Il-Ħamis 22 ta' Novembru 2018-It-Tieni Jum tat-Tridu

Fis-6.00 pm: Quddiesa għat-tfal animata mill-membri tal-MUSEUM.
Wara l-quddiesa: Kurunella, Innu, Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

 

Fit-8:00p.m.-Marċ mill-Banda Santa Katarina V.M. li jibda minn Misraħ Repubblika u jgħaddi għal Triq Santa Katarina fejn wara ssir iċ-Ċerimonja tal-Inawgurazzjoni tar-Restawr li sar mid-Direttorat tar-Restawr fuq l-istatwa ta' Santa Katarina V.M. li tinsab fi Triq Santa Katarina V.M.

 

Il-Ġimgħa 23 ta' Novembru 2018 - L-Aħħar Jum tat-Tridu

Fis-6.00 pm: Quddiesa Kantata bis-sehem tal-Kor Parrokkjali li matulha ssir il-preżentazzjoni tat-trabi lil Santa Katarina V.M. Iqaddes l-Arċipriet W.R. Dun Karm Mercieca.
Wara l-quddiesa: Kurunella, Innu, Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

 

Fis-7:30p.m. - Ħruq ta' Murtali tal-Beraq, Murtali tal-Kulur u Kaxxa tal-Kulur maħdum mill-Membri tas-Soċjetà Mużikali Santa Katarina V.M. fis-St. Catherine Fireworks Factory.


Fit-8.30p.m. - Marċ mill-Banda San Ġużepp ta' Ħal-Kirkop b'Dimostrazzjoni bil-Vara ta' Santa Katarina V.M. li ser jibda minn Triq il-Kbira u jgħaddi minn Misraħ Repubblika, Triq Santa Katarina, Triq il-Ħaddiema, Misraħ Mattia Preti, Triq P.P. Saydon u Misraħ ir-Repubblika fejn fi tmiem il-Marċ il-Vara ta' Santa Katarina V.M. tittella' fuq il-Pedestall quddiem id-Dar ta' l-Arċipriet.

Wara se jkun qed isir Show ta' Nar sinkronizzat mal-Mużika maħdum mill-Membri tas-Soċjetà Mużikali Santa Katarina V.M. fis-St. Catherine Fireworks Factory.

 

Is-Sibt 24 ta' Novembru 2018 - Lejlet il-Festa

F'Nofs inhar - Ikla Tradizzjonali tal-Festa organizzata mis-Sotto Kumitat Nar fil-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M.

 

Fil-5.30 pm: Translazzjoni tar-relikwija ta' Santa Katarina V.M., Għasar u Quddiesa kantata.
Servizz ta' Qrar mill-4.30 pm ‘il quddiem.

Fil-5.30p.m. Matul it-Transulazzjoni jinħaraq Nar maħdum mill-Membri tas-Soċjetà Mużikali Santa Katarina V.M. fis-St. Catherine Fireworks Factory.

Fit-8:30p.m. - Festival ta' Baned f'Misraħ ir-Repubblika fejn se jieħdu sehem il-Banda Beland taż-Żejtun, il-Banda San Sebastjan ta' Ħal-Qormi, Big Friends Guggen Musik Malta u Wallace Pipes and Drums Malta.

 

Il-Ħadd 25 ta' Novembru 2018 - Jum il-Festa

Fid-9:00a.m. Quddiesa Pontifikali kkonċelebrata u preseduta mill-Arċisqof ta' Malta, l-E.T. Mons. Charles Scicluna. Tieħu sehem l-Orkestra u l-Kor Cantate Domino.
Wara ssir reposizzjoni tar-relikwija u tingħata l-Barka Sagramentali.

 

Fil-11:00a.m. Ħarqa ta' Nar tal-Ajru Spettakolari maħdum mis-Soċi fis-St. Catherine Fireworks Factory.

Wara l-Quddiesa Pontifikali, il-Banda Santa Katarina V.M. tagħmel is-servizz tagħha fl-okkażjoni tal-Festa Liturġika ta' Santa Katarina V.M.

 

Matul il-jiem tal-Festa jieħu sehem il-Kor Parrokkjali Cantate Domino. Fil-jiem tat-Tridu, l-organista hija Dr. M'Fiorella Fenech Vella B.A., LL.D., Dip.Tax., Dip.Trib.Eccl. Melit., M.A. (Theol.) u jidderieġi Mro.Paul Portelli F.L.C.M.

Lejlet u nhar il-Festa l-organista huwa Mro. Paul Portelli F.L.C.M. u jidderieġi Mro. Patri Anton Briffa O.F.M. Cap., L.L.C.M., Lic.Mus.Sacra, M.Mus.Greg.

 


Purċissjoni bil-vara ta' Santa Katarina V.M. għat-Tfal

It-Tlieta, 14 ta' Awwissu 2018

 

ls-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. ser torganizza Purċissjoni bil-vara ta' Santa Katarina V.M. għat-Tfal nhar il-Ħadd 19 t'Awwissu .

Il-Purċissjoni toħroġ mill-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M. għall-ħabta tal-10 ta' filgħodu u se tkun akkumpanjata mill-Banda Santa Katarina V.M. li ser tgħaddi minn Triq Santa Katarina, Triq San Bartilmew, Triq Alessandru, Triq il-Karmnu u Misraħ ir-Repubblika fejn il-Vara terġa' tidħol fil-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M. għall-ħabta ta' nofsinhar. Il-Kumitat iħeġġeġ lit-tfal kollha li ser jattendu biex nhar il-Ħadd 19 t'Awwissu jilbsu l-flokkijet tal-Festa jew Flokkijiet ħomor. Ser titqassam tifkira lit-tfal li ser jattendu.

Barra minn dan, il-Kumitat iħeġġeġ lit-tfal kollha sabiex jibdew dan il-Jum tal-Ħadd 19 t'Awwissu billi flimkien jattendu numerużi għall-Quddiesa tat-8.30 ta' filgħodu fil-Knisja Arċipretali ta' Santa Katarina V.M. sabiex nibdew bl-aktar mod xieraq dan il-Jum Memorabbli għat-Tfal kollha tagħna.

Għaldaqstant qed nistiednu lit-tfal kollha Palmisti biex nhar il-Ħadd 19 t'Awwissu jipparteċipaw fil-Purċissjoni tat-Tfal bil-Vara ta' Santa Katarina V.M.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' Santa Marija, l-Qrendi

Il-Gimgha, 10 ta' Awwissu 2018

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar it-Tlieta 14 u l-Erbgħa 15 t'Awwissu 2018 ġewwa l-Qrendi għall-Festa ta' Santa Marija. 

It-Tlieta 14 t'Awwissu 2018, il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun impenjata permezz ta' marċ u programm, filwaqt li nhar l-Erbgħa 15 t'Awwissu 2018, is-servizz tal-Banda tagħna se jkun jikkonsisti f'daqq ta' marċi brijużi.

 

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dawn is-servizzi kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda


Quddiesa b'suffraġju għall-vittmi kollha tan-Nar u għas-Surmast Francis Falzon

Il-Gimgha, 10 ta' Awwissu 2018

 

Nhar il-Ġimgħa 17 t' Awwissu 2018 se ssir Quddiesa b'suffraġju għall-vittmi kollha tan-Nar tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina VM kif ukoll għas-Surmast Francis Falzon fil-Knisja ta' Santa Marija f'Bubaqra fis-7:00p.m.

 

Wara l-quddiesa ser jitpoġġew kuruni fuq il-qobra fiċ-ċimiterju San Leone ta' Bubaqra.

 

Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi.


XAHAR QABEL IL-FESTA

Il-Hadd, 29 ta' Lulju 2018

Nhar il-Ħamis 2 ta' Awwissu se jaħbat Xahar Qabel il-Festa Titulari ta' Santa Katarina V.M.

Il-President u l-Kumitat iħeġġu sabiex dakinhar intellgħu l-Bnadar u nixgħelu t-tubi jew globi ħomor. Ta' min jgħarraf li bħalma jsir kull sena, għal din l-okkażjoni, din is-sena se jkun qed jinħaraq nar tal-ajru wkoll.

Barra minn dan, il-President u l-Kumitat iħeġġu sabiex nhar il-Ħamis 2 t'Awwissu nattendu għall-Quddiesa li ser issir fuq iz-zuntier tal-Knisja fit-8.00p.m. Wara nattendu bi ħġarna għal Get Together Annwali li jsir f'din l-okkażjoni fil-Bar tal-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M. fejn fost l-oħrajn se jkollna lill-Bandisti tal-Post tal-Banda Santa Katarina V.M. li se jkunu qed jallegraw is-serata.

 


MERĦBA U PROSIT

Is-Sibt, 21 ta' Lulju 2018


Il-Kumitat, Soċi u Partitarji tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq jixtiequ jifirħu u jwasslu l-awgurju tagħhom lill-Banda Santa Katarina V.M. għas-suċċess miksub ġewwa l-Awstrija bil-parteċipazzjoni tagħha fil-Festival Mid Europe 2018 li sar ġewwa Schladming.

 

Is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. hija ferm kburija li l-Banda Santa Katarina V.M. hija l-ewwel Banda fiż-Żurrieq li wettqet servizzi barra minn xtutna kif ukoll li hi l-unika Banda fiż-Żurrieq li kienet impenjata għal 8 darbiet barra minn xtutna.

 


BBQ b'risq il-Festa

It-Tnejn, 18 ta' Gunju 2018


Il-Kumitat Ċentrali tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. se jorganizza BBQ b'risq il-Festa nhar is-Sibt 23 ta' Ġunju mit-8.00p.m. il quddiem, fil-Bar tal-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M.

Waqt dan il-BBQ se nkunu nistgħu nsegwu l-logħba mit-Tazza tad-Dinja Ġermanja vs Svezja. L-ikel se jikkonsisti f'għażla ta' Ħut al Cartoccio, Burgers, Majjal jew Chicken Breast. 

Għal aktar informazzjoni irrikorru fil-Bar tal-Każin jew ċemplu fuq 99221191.

Narawkom nhar is-Sibt 23 ta' Ġunju f'atmosfera mill-aqwa li jaf joffri l-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M.


Blood Donation Day

It-Tnejn, 18 ta' Gunju 2018


Fl-okkażjoni tal-400 sena minn meta t-Tempju Katarinjan ingħata t-titlu ta' Matriċi bit-twaqqif tal-Parroċċa tal-Qrendi, is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq flimkien mas-Soċjeta' Mużikali Santa Marija tal-Qrendi se jorganizzaw Blood Donation Day ġewwa ċ-Ċentru tal-Għoti tad-Demm fi Gwardamangia nhar il-Ħadd 24 ta' Ġunju mit-8.30 ta' filgħodu il quddiem.

Kull min hu interessat għandu jħalli d-dettalji tiegħu fil-Bar tal-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M.


Konferenza tal-Ahbarijiet: 200 sena ssaħħarna bi Ġmielek

Il-Gimgha, 25 ta' Mejju 2018

 

Il-President u l-Kumitat tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. jixtieq jistieden lis-Soċi, Membri u Partitarji għal Konferenza tal-Aħbarijiet li ser issir nhar il-Ħadd 27 ta' Mejju 2018 fid-9.00a.m. Għal din il-Konferenza se jkun qed jattendi fost l-oħrajn il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali l-Onor. Dott. Owen Bonnici M.P.

 

Wara ser isir il-Ftuħ tal-Wirja 'Xbihatek Meqjuma fi Djarna' fejn il-ħinijiet tal-Ftuħ ser ikun hekk kif ġej:-

Il-Ħadd 27 ta' Mejju sa nofsinhar

Mit-Tnejn 28 ta' Mejju sas-Sibt 2 ta' Ġunju mill-5.30p.m. sat-8.00p.m.

Il-Ħadd 3 ta' Ġunju 2018 mit-8.00a.m. sa nofsinhar

 


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' Marija Annunzjata Hal-Tarxien

Il-Gimgha, 25 ta' Mejju 2018

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar il-Ħamis 31 ta' Mejju 2018 ġewwa Ħal-Tarxien għall-Festa ta' Marija Annunzjata fuq stedina tal-Kumitat tal-Festa Marija Annunzjata. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Tarxien bejn it-8.30p.m. u l-11.30p.m.

 

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir lill-bandist u jagħmel lill-Banda Santa Katarina V.M. aktar popolari fil-gżejjer Maltin.

 

Grazzi tal-appoġġ.


Siegħa Adorazzjoni nhar il-ĠIMGĦA L-KBIRA

Is-Sibt, 24 ta' Marzu 2018

Il-Kumitat jixtieq javża li ser issir siegħa adorazzjoni organizzata mis-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. nhar il-ĠIMGĦA L-KBIRA 30 ta' Marzu 2018 fl-10.30am fil-Knisja Arċipretali u Matriċi Santa Katarina V.M. Żurrieq.

Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi.


Ġimgħa Mqaddsa

It-Tlieta, 20 ta' Marzu 2018

Is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. flimkien mal-Arċipriet u l-Kleru tal-Parroċċa ta' Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq se jkunu qed jippreżentaw Kunċert ta' Mużika Sagra mtella mill-Banda Santa Katarina V.M. fil-Knisja ta' Santa Marija ġewwa Bubaqra nhar il-Ħamis 22 ta' Marzu 2018 fis-7:30p.m.

Barra minn dan, il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz ta' Marċi Funebri nhar il-Ħadd 25 ta' Marzu 2018 ġewwa Misraħ Repubblika iż-Żurrieq fl-10:00am.

Il-Kumitat iħeġġeġ lill-membri u partitarji biex jattendu.

Grazzi tal-appoġġ.


Banda Santa Katarina V.M. ghall-Festa tal-Madonna tar-Ruzarju, Zurrieq

Is-Sibt, 23 ta' Settembru 2017

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun impenjata nhar il-Ħadd 1 t'Ottubru 2017 ġewwa ż-Żurrieq għall-Festa tal-Madonna tar-Rużarju.

Dan is-servizz jibda fis-7.00p.m. permezz ta' Programm Vokali u Strumentali taħt id-direzzjoni tas-Surmast Josef Grech.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir lill-bandisti.


Banda Santa Katarina V.M. ghall-Festa ta' Santa Marija, Zona ta' Bubaqra

It-Tnejn, 14 ta' Awwissu 2017

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar il-Ħadd 20 t'Awwissu 2017 ġewwa z-zona ta' Bubaqra għall-Festa ta' Santa Marija bejn id-9.00p.m. u l-11.30p.m.

Fl-istess Ġurnata s-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. se tkun qed torganizza Fiera f'Misraħ Santa Marija. Din il-Fiera tibda fis-7.00p.m.

Il-Kumitat iħeġġeġ lill-membri u Partitarji biex jattendu għal din il-Festa ta' Santa Marija ġewwa Bubaqra.

Narawkom

 


Banda Santa Katarina V.M. ghall-Festa ta' Sant'Elena, Birkirkara

It-Tnejn, 14 ta' Awwissu 2017

 

Il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar il-Ħamis 17 t'Awwissu 2017 ġewwa B'Kara għall-Festa ta' Sant' Elena.

Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Birkirkara kif ukoll Programm Mużikali mit-8.30p.m. sal-11.30p.m.


Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.


Banda Santa Katarina V.M. ghall-Festa ta' Santa Marija, Qrendi

It-Tnejn, 14 ta' Awwissu 2017

Il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar it-Tnejn 14 u t-Tlieta 15 t'Awwissu 2017 ġewwa l-Qrendi għall-Festa ta' Santa Marija.

It-Tnejn 14 t'Awwissu 2017, il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun impenjata permezz ta' marċ u programm, filwaqt li nhar it-Tlieta 15 t'Awwissu 2017, is-servizz tal-Banda tagħna se jkun jikkonsisti f'daqq ta' marċi brijużi.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.


Quddiesa Bubaqra

It-Tnejn, 14 ta' Awwissu 2017

Nhar il-Ġimgħa 18 t' Awwissu 2017 se ssir Quddiesa b'suffraġju għall-vittmi kollha tan-Nar tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina VM kif ukoll għas-Surmast Francis Falzon fil-Knisja ta' Santa Marija f'Bubaqra fis-7:00p.m.

Wara l-quddiesa ser jitpoġġew kuruni fuq il-qobra fiċ-ċimiterju San Leone ta' Bubaqra. 

Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi.


Banda Santa Katarina V.M. ghall-Festa ta' San Sebastjan, Hal-Qormi

Il-Hamis, 6 ta' Lulju 2017

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar l-Erbgħa 12 ta' Lulju 2017 ġewwa Ħal-Qormi għall-Festa ta' San Sebastjan. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Qormi mit-8.30p.m. sa 11.45p.m.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.

Dan żgur jagħti kuraġġ kbir lill-bandisti kif ukoll ikompli jkabbar l-isem tal-Banda tagħna.


Banda Santa Katarina V.M. ghall-Festa ta' San Gorg, Belt Victoria Ghawdex

Il-Hamis, 6 ta' Lulju 2017

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar il-Ħamis 13 ta' Lulju 2017 ġewwa l-Belt Victoria tar-Rabat Għawdex għall-Festa ta' San Ġorġ. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż fit-toroq ewlenin tal-Belt Victoria mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl.

Għalhekk il-Kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz.

Il-Kumitat jixtieq javża li se jkun qed jorganizza t-transport għall-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.

It-transport se jitlaq miż-Żurrieq fil-5.30p.m.

Il-biljetti jistgħu jinkisbu mill-Bar tal-Każin. Il-preżenza tagħkom il-membri u partitarji żgur li tkompli tkabbar l-isem tal-Banda għażiża tagħna.


Banda Santa Katarina V.M. ghall-Festa ta' San Guzepp, Hal-Kirkop

It-Tnejn, 3 ta' Lulju 2017

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar il-Ġimgħa 7 ta' Lulju 2017 ġewwa Ħal-Kirkop għall-Festa ta' San Ġużepp. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Kirkop mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl.

Għalhekk il-Kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz. Barra minn dan, f'isem il-Kumitat qed nappella lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-Banda Santa Katarina V.M. waqt dan is-servizz.

Grazzi tal-appoġġ.


Adorazzjoni

Il-Hadd, 9 ta' April 2017

Il-Kumitat jixtieq javża li ser issir siegħa adorazzjoni organizzata mis-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. nhar il-ĠIMGĦA L-KBIRA 14 t'April 2017 fl-10.30am fil-Knisja Arċipretali u Matriċi Santa Katarina V.M. Żurrieq.

 Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi. 


Ġabra b'risq is-Soċjeta'

It-Tnejn, 27 ta' Marzu 2017

Nhar il-Ħadd 2 t'April 2017 se ssir il-Ġabra li ssir kull sena għal żmien l-Għid b'risq is-Soċjeta'.

Tifhmu li biex norganizzaw Festa Kbira tinvolvi ħafna spejjeż.

Għaldaqstant qed nafdaw fil-ġenerożita' kbira tagħkom.


ĦATRA TA' GĦALLIEM TAL-ALLIEVI

Il-Hadd, 5 ta' Frar 2017

Il-Kumitat jixtieq jinforma li b'effett min-nhar is-Sibt 28 ta' Jannar 2017, Mro. Tancred Grech inħatar biex ikun Għalliem tal-Allievi tal-Banda Santa Katarina V.M. fuq is-Sezzjoni tal-istrumenti tar-Ramm.

Għaldaqstant issa s-Soċjeta' għandha 3 Surmastrijiet li jgħallmu l-mużika li huma:-

Surmast Direttur Josef Grech - Sezzjoni Strumenti tal-Injam
Assistent Surmast Alan Schembri - Tagħlim tat-Teorija tal-Mużika
Mro. Tancred Grech - Sezzjoni Strumenti tar-Ramm

Il-lezzjonijiet kollha qed isiru s-Sibt filgħodu bejn it-8:00a.m. u nofsinhar.

Il-President u l-Kumitat jawguraw lil Mro. Tancred Grech kull suċċess f'din il-Kariga ġdida tiegħu li hu se jkun qed jokkupa fis-Soċjeta' tagħna.

Il-Kumitat għandu għall-qalbu ħafna t-tagħlim tal-mużika u dan huwa pass ieħor importanti f'dan il-qasam.

 

Kevin Schembri
Segretarju

 

 


Festa Liturgika ta' Santa Katarina V.M

Il-Gimgha, 18 ta' Novembru 2016

Il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru 2016 ġewwa ż-Żurrieq fl-okkażjoni tal-Festa Liturġika ta’ Santa Katarina V.M. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f’marċ brijuż mit-8.00p.m. ‘il-quddiem.
 
Tkun ħaġa mill-aktar xierqa li nhar il-Ġimgħa 25 ta' Novembru, wara li nattendu għall-funzjoni tal-Knisja, nattendu bi ħġarna wkoll għal dan il-Marċ Tradizzjonali. Inħeġġu wkoll biex jittellgħu bnadar u jinxtgħelu festuni, globi u tubi ħomor f'dan il-Jum tant għażiż għalina ż-Żrieraq.

Il-President u l-Kumitat jawguraw il-Festa t-Tajba lil kulħadd.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa tal-Madonna tar-Ruzarju - Zurrieq

Il-Gimgha, 30 ta' Settembru 2016

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun impenjata nhar il-Ħadd 2 t'Ottubru 2016 ġewwa ż-Żurrieq għall-Festa tal-Madonna tar-Rużarju.

Dan is-servizz jibda fis-7.00p.m. permezz ta' Programm Vokali u Strumentali taħt id-direzzjoni tas-Surmast Josef Grech.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' Santa Katarina V.M tad-Dahla - Rabat

It-Tnejn, 19 ta' Settembru 2016

Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss tal- Banda Santa Katarina V.M. se jkun nhar il-Ħadd 25 ta' Settembru 2016 ġewwa d-Daħla r-Rabat għall-Festa ta' Santa Katarina V.M. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mis-6.30p.m. sad-9.00p.m.

 

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.

 


Quddiesa

Is-Sibt, 13 ta' Awwissu 2016

Nhar il-Ġimgħa 19 t' Awwissu 2016 se ssir Quddiesa b'suffraġju għall-vittmi kollha tan-Nar tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina VM kif ukoll għas-Surmast Francis Falzon fil-Knisja ta' Santa Marija f'Bubaqra fis-7:00p.m.

Wara l-quddiesa ser jitpoġġew kuruni fuq il-qobra fiċ-ċimiterju San Leone ta' Bubaqra. 

Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' Sant' Elena - Birkirkara

L-Erbgha, 10 ta' Awwissu 2016

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar it-Tlieta 16 t'Awwissu 2016 ġewwa B'Kara għall-Festa ta' Sant' Elena. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Birkirkara mit-8.30p.m. sal-11.30p.m.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' Santa Marija - Qrendi

L-Erbgha, 10 ta' Awwissu 2016

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar il-Ħadd 14 u t-Tnejn 15 t'Awwissu 2016 ġewwa l-Qrendi għall-Festa ta' Santa Marija.

Il-Ħadd 14 t'Awwissu 2016, il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun impenjata permezz ta' marċ u programm, filwaqt li nhar it-Tnejn 15 t'Awwissu 2016, is-servizz tal-Banda tagħna se jkun jikkonsisti f'daqq ta' marċi brijużi.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dawn is-servizzi kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' San Duminku - l-Belt Valletta

Is-Sibt, 6 ta' Awwissu 2016

Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss tal-Banda Santa Katarina V.M. se jkun nhar il-Ħadd 7 t'Awwissu 2016 ġewwa l-Belt Valletta għall-Festa ta' San Duminku. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq prinċipali tal- Belt Valletta mit-8.00p.m. sal-11.00p.m.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.


Gabra b'risq il-Festa

It-Tlieta, 12 ta' Lulju 2016

Għeżież membri u partitarji tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M.,

 

Il-jiem tas-Sajf dejjem qed jgħaddu u dan ifakkarna li l-Festa tal-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. qegħda dejjem toqrob aktar.

 

Kif tafu, il-Kumitat flimien mas-Sotto Kumitati tas-Soċjeta' qed jaħdmu bil-kbir biex nerġgħu għal sena oħra nagħmlu festa Kbira. Ix-xogħol ma waqaf qatt tista' tgħid. Kulħadd għaddej bil-proġett tiegħu biex imbagħad jingħaqad kollox fil-jiem tal-Festa tagħna. Komplejna għaddejjin bil-ħidma tagħna biex inkomplu nsaħħu l-Banda u biex inkomplu nieħdu ħsieb Palazz Alexandria. Nista' nsemmielkom li din is-sena l-Kumitat ħa ħsieb sabiex jibdel l-arblu ta' quddiem u dan ġab miegħu wkoll il-bdil tal-Blokka biex din tkun b'saħħitha aktar u naraw li mas-snin il-ħsara tkun limitata. Dan barra ħafna proġetti oħra li qed isiru preżentament.

 

 Naħseb tifhmu li anke l-fatt li qed inkomplu nagħmlu Festa Akbar minn dik tas-sena ta' qabel iġib sodisfazzjon kbir, iżda naħseb tifhmu wkoll li l-ispejjeż huma kbar ħafna. Għaldaqstant reġa' wasal iż-żmien fejn nerġgħu nduru fuq il-ġenerożita tagħkom u għalhekk il-ġabra ta' Lulju se terġa' tkun nifirxuha fuq aktar jiem. Fil-fatt, il-ħsieb hu biex bejn nhar it-Tnejn 18 ta' Lulju u l-Ġimgħa 22 ta' Lulju 2016 bejn is-6.00p.m. u t-8.00p.m. kif ukoll il-Ħadd 24 ta' Lulju 2016 bejn it-8.30a.m. u nofsinhar, membri tas-Soċjeta' se jkunu qed iżurukom biex issir il-ġabra ta' dan iż-żmien.

 

Aħna nixtiequ li niltaqgħu mal-maġġoranza tagħkom. Nixtiequ li jkollna aktar ċans li nilħqukom u nitkellmu magħkom. Kien ukoll għal dan il-għan li din il-ġabra erġajna frixniha fuq aktar jiem.

 

Nixtieq li nieħu l-okkażjoni biex inħeġġiġkom tkomplu tkunu aktar qrib tas-Soċjeta' b'mod speċjali permezz ta' Radju Santa Katarina li jxandar is-sena kollha fuq il-frekwenza ta' 90.6 FM.

 

Filwaqt li f'isem il-President, il-Kumitat u s-Sotto Kumitati nirringrazzjakom tal-ġenerożita' li intom dejjem urejtuna, nibgħat inselli għalikom u nwegħdukom li din is-Soċjeta' se tkompli taħdem biex tara l-Festa ta' Santa Katarina V.M. tkompli tkun magħrufa bħala l-Aqwa Festa fiż-Żurrieq.

 

Dejjem tagħkom

 

 

Kevin Schembri

Segretarju


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' San Sebastjan - Ħal-Qormi

Is-Sibt, 9 ta' Lulju 2016

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar l-Erbgħa 13 ta' Lulju 2016 ġewwa Ħal-Qormi għall-Festa ta' San Sebastjan. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Qormi mit-8.30p.m. sa 11.45p.m.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandisti kif ukoll ikompli jkabbar l-isem tal-Banda tagħna.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' San Ġorġ - Belt Victoria tar-Rabat Għawdex

Is-Sibt, 9 ta' Lulju 2016

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar il-Ħamis 14 ta' Lulju 2016 ġewwa l-Belt Victoria tar-Rabat Għawdex għall-Festa ta' San Ġorġ. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż fit-toroq ewlenin tal-Belt Victoria mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl.

Il-Kumitat jixtieq javża li se jkun qed jorganizza t-transport għall-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. It-transport se jitlaq miż-Żurrieq fil-5.30p.m.

Il-biljetti jistgħu jinkisbu mill-Bar tal-Każin. Il-preżenza tagħkom il-membri u partitarji żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandisti kif ukoll jkompli jkabbar l-isem tal-Banda Santa Katarina V.M.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' San Guzepp - Kirkop

It-Tnejn, 4 ta' Lulju 2016

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar il-Ġimgħa 8 ta' Lulju 2016 ġewwa Ħal-Kirkop għall-Festa ta' San Ġużepp. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Kirkop mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl.

 Inħeġġu lill-membri biex jakkumpanjaw bi ħġarhom lill-Banda waqt dan is-servizz.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta ' Santa Katarina V.M - Zejtun

L-Erbgha, 8 ta' Gunju 2016

Il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar it-Tnejn 13 ta' Ġunju 2016 ġewwa ż-Żejtun għall-Festa tal-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. ta' Lixandra. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq taż-Żejtun mit-8.30p.m. sal-11.30p.m.

 

 Il-Kumitat qed jappella lill-membri u partitarji biex jattendu bi ħġarhom u jakkumpanjaw lill-Banda Santa Katarina V.M. waqt dan is-servizz.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' Marija Annunzjata - Tarxien

Is-Sibt, 21 ta' Mejju 2016

Il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar il-Ħamis 26 ta' Mejju 2016 f'Ħal-Tarxien għall-Festa ta' Marija Annunzjata. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Tarxien bejn it-8.30p.m. u l-11.30p.m.

Il-Kumitat iħeġġeġ lis-soċi u partitarji biex jingħaqdu magħna u jakkumpanjaw lill-Banda Santa Katarina V.M. għal dan is-servizz.


Banda Santa Katarina V.M. - Servizz ta' Marċi tal-Milied

It-Tlieta, 22 ta' Di?embru 2015

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tagħmel servizz ta' Marċi tal-Milied nhar il-Ġimgħa 25 ta' Diċembru 2015 ġewwa ż-Żurrieq fl-10:00am

Għalhekk il-Kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-Banda.

 

Kevin Schembri

Segretarju


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa tal-Madonna tar-Rużarju - Zurrieq

L-Erbgha, 30 ta' Settembru 2015

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun impenjata nhar il-Ħadd 4 t'Ottubru 2015 ġewwa ż-Żurrieq għall-Festa tal-Madonna tar-Rużarju. Dan is-servizz jibda fis-7.00p.m. permezz ta' Programm Vokali u Strumentali taħt id-direzzjoni tas-Surmast Josef Grech.

 

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.


Programmi tal-Festa

Il-Hamis, 27 ta' Awissu 2015

Il-Kumitat jixtieq javża illi l-Programmi tal-Festa 2015 se jkunu qed jitqassmu mill-membri tal-Kumitat fil-Bar tal-Każin hekk kif ġej:-

Mit-Tlieta 25 sal-Ħamis 27 t'Awwissu mill-5:00p.m. sas-7:00p.m.

Filwaqt li nixtieqilkom il-Festa t-Tajba, nirringrazzjakom tal-koperazzjoni li dejjem sibna mingħandkom.

 

Kevin Schembri

Segretarju


Quddiesa

L-Erbgha, 19 ta' Awissu 2015

 Nhar il-Ġimgħa 21 t' Awwissu 2015 se ssir Quddiesa b'suffraġju għall-vittmi kollha tan-Nar tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina VM kif ukoll għas-Surmast Francis Falzon fil-Knisja ta' Santa Marija f'Bubaqra fis-7:00p.m.

 

 Wara l-quddiesa ser jitpoġġew kuruni fuq il-qobra fiċ-ċimiterju San Leone ta' Bubaqra.

Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' Santa Marija - Bubaqra Zurrieq

Il-Gimgha, 14 ta' Awissu 2015

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar il-Ħadd 16 t'Awwissu 2015 ġewwa z-zona ta' Bubaqra għall-Festa ta' Santa Marija bejn id-9.00p.m. u l-11.30p.m.
 
Fl-istess Ġurnata s-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. se tkun qed torganizza Fiera f'Misraħ Santa Marija.
 
Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dawn is-servizzi kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. 


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' Santa Marija - Qrendi

Il-Hadd, 9 ta' Awissu 2015

Il-Kumitat jixtieq javża li l- Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar il-Ġimgħa 14 u s-Sibt 15 t'Awwissu 2015 ġewwa l-Qrendi għall-Festa ta' Santa Marija.

Il-Ġimgħa 14 t'Awwissu 2015, il-Banda Santa Katarina V.M. se tkun impenjata permezz ta' marċ u programm, filwaqt li nhar is-Sibt 15 t'Awwissu 2015, is-servizz tal-Banda tagħna se jkun jikkonsisti f'daqq ta' marċi brijużi.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dawn is-servizzi kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' San Duminku - Belt Valletta

Il-?img?a, 31 ta' Lulju 2015

Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss tal- Banda Santa Katarina V.M. se jkun nhar il-Ħadd 2 t'Awwissu 2015 ġewwa l-Belt Valletta għall-Festa ta' San Duminku. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq prinċipali tal- Belt Valletta mit-8.00p.m. sal-11.00p.m.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' San Ġorġ - Belt Victoria Rabat Għawdex

Il-?amis, 9 ta' Lulju 2015

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz mhar il-Ħamis 16 ta' Lulju 2015 ġewwa l-Belt Victoria tar-Rabat Għawdex għall-Festa ta' San Ġorġ. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż fit-toroq ewlenin tal-Belt Victoria mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl.

 Il-Kumitat jixtieq javża li se jkun qed jorganizza t-transport għall-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. It-transport se jitlaq miż-Żurrieq fil-5.30p.m. Il-biljetti jistgħu jinkisbu mill-Bar tal-Każin.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' San Guzepp - Kirkop

It-Tnejn, 6 ta' Lulju 2015

 Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar il-Ġimgħa 10 ta' Lulju 2015 ġewwa Ħal-Kirkop għall-Festa ta' San Ġużepp. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Kirkop mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl.

 

Għalhekk il-Kumitat iħeġġeġ lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa ta' Marija Annunzjata - Tarxien

Hamis 4 ta' Gunju 2015

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar il-Ħamis 4 ta' Gunju 2015 ġewwa Ħal-Tarxien għall-Festa ta' Marija Annunzjata.

Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Tarxien bejn it-8.30p.m. u l-11.30p.m.

Inheggu lill-membri biex jattendu ghal dan is-servizz. Il-prezenza taghkom taghti appogg kbir lill-bandisti tal-Banda Santa Katarina V.M.


Banda Santa Katarina V.M. għall-Festa tal-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. ta' Lixandra - Żejtun

Tnejn 15 ta' Gunju 2015

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar it-Tnejn 15 ta' Ġunju 2015 ġewwa ż-Żejtun għall-Festa tal-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. ta' Lixandra.

Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq taż-Żejtun mit-8.30p.m. sal-11.30p.m.

Inheggu lill-membri biex jattendu ghal dan is-servizz. Il-prezenza taghkom taghti appogg kbir lill-bandisti tal-Banda Santa Katarina V.M.


Ikla fid-Dolmen Resort Hotel

Il-Hadd, 17 ta' Mejju 2015

Il-Kumitat Centrali tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. se jkun qed jorganizza Ikla fuq bazi ta' Buffet gewwa d-Dolmen Resort Hotel nhar il-Hadd 17 ta' Mejju 2015 fin-12.30 p.m.

Ghal aktar informazzjoni, wiehed jista' jikkuntattja lill-membri tal-Kumitat jew jasal wasla sal-Bar tal-Kazin tal-Banda Santa Katarina V.M.


Ġabra b'risq is-Soċjeta'

Il-Hadd, 5 ta' April 2015

Nhar il-Ħadd 12 t'April 2015 se ssir il-Ġabra li ssir kull sena għal żmien l-Għid b'risq is-Soċjeta'.

Filwaqt li min jixtieq jgħin fil-ġbir għandu javviċina lis-Segretarju, inħeġġukom sabiex tkunu ġenerużi fl-għotjiet tagħkom.

 

Kevin Schembri

Segretarju


AWGURI

Il-Hadd, 5 ta' April 2015

F'isem il-President, il-Kumitat, is-Sezzjonijiet u s-Sotto Kumitati tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. nixtieq nawgura l-Għid it-Tajjeb lis-Soċji, Partitarji, Benefatturi tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. u lil dawk kollha li għandhom f'qalbhom tgħammar imħabba lejn il-Patruna tagħna Santa Katarina V.M.

 

 

Kevin Schembri

Segretarju


Kunċert ta' Mużika Sagra

Il-Gimgha, 13 ta' Marzu 2015

Il-President u l-Kumitat tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. flimkien ma' l-Arcipriet u l-Kleru tal-Parroċċa ta' Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq għandhom il-pjaċir jistednuk għall-Kunċert ta' Mużika Sagra mill-Banda Santa Katarina V.M. li ser isir nhar il-Ħamis 26 ta' Marzu 2015 fil-Knisja ta' Santa Marija f'Bubaqra ż-Żurrieq fis-7:30p.m.

 

Il-Kumitat iħeġġeġ lill-membri u Partitarji biex jattendu għal dan il-Kunċert.

 

Kevin Schembri

Segretarju


Marċi Funebri

Il-Gimgha, 6 ta' Marzu 2015

Il-Banda Santa Katarina V.M. se twettaq servizz ta' Marċi Funebri nhar il-Ħadd 29 ta' Marzu 2015 ġewwa Misraħ Repubblika iż-Żurrieq fl-10:00am.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.

Grazzi tal-appoġġ.

 

Kevin Schembri

Segretarju


Bottegin tal-Kazin

Is-Gimgha, 20 ta' Frar 2015

Il-Kumitat tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. qed jilqa' l-offerti għall-kiri tal-Bottegin tal-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq.

Għal aktar informazzjoni u biex tiġbor l-applikazzjoni ċempel fuq 79472765.

L-offerta tagħlaq nhar l-Erbgħa 25 ta' Frar 2015 fis-7.30p.m.


Sejha Ghall-Atturi

Is-Sibt, 14 ta' Frar 2015

Is-Sezzjoni Żgħażagħ Palmisti qed tfittex persuni li huma interessati jieħdu sehem fir-rappreżentazzjoni teatrali annwali li ttella dwar il-Gimgħa l-Kbira.

Kull min hu interessat jista jibghat sms jew iċċemel lis-Sur Edmond Abela fuq 79056662 sa mhux aktar tard minn nhar il-Ħadd 22 ta' Frar 2015.

Grazzi


Tqassim tal-Flokkijiet lill-Membri

L-Erbgha, 27 ta' Awissu 2014

 

Gheżież Membri,

Hekk kif waslet il-Festa, nixtieq infakkarkom li nhar l-Erbgha 3 ta' Settembru ser isir it-tqassim tal-flokkijiet tal-membri mill-Bar tal-Kazin bejn it-8.00am u 12.00pm. Ghalhekk kull min hu membri huwa mitlub li jġib mieghu it-Tessera.

Dawk ta' bejn l-14 u s-17-il sena għandhom iġibu it-Tessera taż-Żgħażagħ jekk diġa ġabruha.

Dawk ta' bejn it-18 u t-30 sena għandhom iġibu it-Tessera tas-Soċi dik li tingħata mill-Kumitat Ċentrali.

Dawk ta' bejn il-31 u l-35 sena għandhom iġibu it-Tessera taż-Żgħażagħ u anke tas-Soċi.

Għal aktar informazzjoni tistgħu tavviċinaw jew ċċemplu lil Eman Gravino fuq 79647018.

Nirringrazzjakom tal-koperazzjoni u Nawguralkom il-Festa t-Tajba.


Marċi Brijużi 2014/2015

Is-Sibt, 9 ta' Awissu 2014

Fl-okkażjoni tal-150 sena mit-twaqqif tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M., il-Banda Santa Katarina V.M. rrekordjat Double Album ta' Marċi Brijużi.

F'dan id-Double Album, wieħed jista' jsib diversi marċijiet ġodda li nkitbu apposta biex jiżżanżnu f'dan l-Anniversarju kif ukoll marċi mill-Arkivju tal-Banda Santa Katarina V.M. ta' diversi surmastrijiet u kompożituri magħrufa.

Kull min jixtieq li jkollu kopja ta' dan id-Double Album fil-librerija tal-CD's tiegħu għandu javviċina lill-Barman tal-Każin jew inkella lil xi membru tal-Kumitat Ċentrali.

 

Kevin Schembri

Segretarju


Pellegrinagg

L-Erbgha, 6 ta' Awissu 2014

 

Is-Sotto Kumitat Nisa fi hdan is-Socjeta Muzikali Santa Katarina Vergni u Martri se jorganizza pellegrinagg nhar il-Gimgha, 8 t'Awwissu fil-Konkatidral ta' San Gwann il-Belt Valletta fejn ser issir quddiesa mmexxija mid-direttur spritwali Dun Raymond Cassar fuq l-artal iddedikat lil patruna taghna Santa Katarina.

Wara ser immorru nieklu xi haga flimkien.

Tluq ser isir fis-6.00pm minn hdejn l-iskola.

Importanti li kull min jixtieq jattendi javza lil xi membru tal-kumitat.


XAHAR QABEL IL-FESTA

L-Erbgha, 6 ta' Awissu 2014

 

XAHAR QABEL IL-FESTA

 

Nhar il-Ħamis 7 t'Awwissu 2014 se jaħbat xahar qabel il-Festa Titulari ta' Santa Katarina V.M.

Għalhekk il-President u l-Kumitat iħeġġeġ sabiex nhar il-Ħamis jittellgħu l-bnadar kif ukoll jinxtegħlu tubi ħomor matul ix-xahar sħiħ.

Barra minn dan, nixtieq infakkar illi filgħaxija fil-Każin se jkun hawn ukoll il-Get-Together tas-soltu.

 

INĦEĠĠUKOM BIEX TATTENDU


Banda Santa Katarina V.M. - Festa ta' San Duminku Il-Belt Valletta

L-Erbgha, 30 ta' Lulju 2014

 Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss tal-Banda Santa Katarina V.M. se jkun nhar il-Ħadd 3 t'Awwissu 2014 ġewwa l-Belt Valletta għall-Festa ta' San Duminku.

Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq prinċipali tal- Belt Valletta mit-8.00p.m. sal-11.00p.m.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandist kif ukoll lill-kumitat u sotto kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.

Grazzi tal-appoġġ.

 

Kevin Schembri
Segretarju


Banda Santa Katarina V.M. - Festa ta' San Ġorġ Rabat Għawdex

It-Gimgha, 11 ta' Lulju 2014

 Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz mhar il-Ħamis 17 ta' Lulju 2014 ġewwa l-Belt Victoria tar-Rabat Għawdex għall-Festa ta' San Ġorġ.

Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż fit-toroq ewlenin tal-Belt Victoria mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl. 

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz. Il-Kumitat jixtieq javża li se jkun qed jorganizza t-transport għall-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. It-transport se jitlaq miż-Żurrieq fil-5.30p.m. Il-biljetti jistgħu jinkisbu mill-Bar tal-Każin.

Il-preżenza tagħkom il-membri u partitarji żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandist kif ukoll lill-Kumitat u Sotto Kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.

 

Grazzi tal-appoġġ.

_______________

Kevin Schembri

Segretarju


Merħba lill-Banda Santa Katarina V.M. lura fis- Sede

It-Gimgha, 11 ta' Lulju 2014

Il-Kumitat, Soċji u Partitarji tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq tixtieq tagħti merħba lill-Banda Santa Katarina V.M. lura fis-Sede tagħha wara l-mawra li l-istess Banda tagħna kellha ġewwa l-Ġermanja bejn it-3 u l-10 ta' Lulju 2014.

Fl-istess ħin il-Kumitat, Soċji u Partitarji jifirħu u jagħtu l-Prosit tagħhom lill-Banda Santa Katarina V.M. għas-suċċess miksub. 

Is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. hija ferm kburija li l-Banda Santa Katarina V.M. hija l-Ewwel Banda fiż-Żurrieq li wettqet servizzi barra minn xtutna kif ukoll li hi l-unika Banda fiż-Żurrieq li kienet impenjata għal 7 darbiet barra minn xtutna u li se tkun protagonista tat-tieni u l-unika Ġemellaġġ Mużikali fiż-Żurrieq.

________________

Kevin Schembri

Segretarju

 

 


Banda Santa Katarina V.M. Zurrieq - Festa ta' San Guzepp Hal-Kirkop

It-Tlieta, 1 ta' Lulju 2014

 Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twettaq servizz nhar il-Ġimgħa 11 ta' Lulju 2014 ġewwa Ħal-Kirkop għall-Festa ta' San Ġużepp.

Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Kirkop mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl.


Awguri

It-Tlieta, 1 ta' Lulju 2014

Il-Kumitat, Soċji u Partitarji tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq tixtieq tawgura lis-Surmast Direttur, Assistent Surmast u Bandisti tal-Banda Santa Katarina V.M. l-akbar suċċess fil-mawra li ser issir fil-Ġermanja bejn it-3 u l-10 ta' Lulju 2014.

Is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. hija ferm kburija li l-Banda Santa Katarina V.M. hija l-ewwel Banda fiż-Żurrieq li wettqet servizzi barra minn xtutna kif ukoll li hi l-unika Banda fiż-Żurrieq li kienet impenjata għal 7 darbiet barra minn xtutna u li se tkun protagonista tat-tieni u l-unika Ġemellaġġ Mużikali fiż-Żurrieq.

Kevin Schembri

Segretarju


Quiz ghall-Adoloxxenti

L-Erbgha, 25 ta' Gunju 2014

Quiz ghall-Adoloxxenti

Ara l-invit billi taghfas Hawn. 

Ara l-Poster billi taghfas Hawn

 

 


Banda Santa Katarina V.M. - Festa ta' Marija Annunzjata Hal-Tarxien

It-Tnejn, 5 ta' Mejju 2014


Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar il-Ħamis 29 ta' Mejju 2014 ġewwa Ħal-Tarxien għall-Festa ta' Marija Annunzjata. 


Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Tarxien bejn it-8.30p.m. u l-11.30p.m.


Banda Santa Katarina V.M. - Festa Komunita'

It-Tnejn, 5 ta' Mejju 2014

Il-Bandisti tal-Banda Santa Katarina V.M. se jkunu qed jingħaqdu f'Mass Band ma' Bandisti ta' Baned oħra li se jieħdu sehem fil-esta Komunita' li se ssir nhar il-Ġimgħa 16 ta' Mejju 2014 fis-7.00p.m. fil-Kulleġġ San Benedittu, Sekondarja Subien, ġewwa Ħal- Kirkop.
 Il-Kumitat għalhekk iħeġġeġ lis-Soċji u Partitarji biex jattendu għal din l-attivita'.


Festival tan-Nar ta’ l-Art Mekkanizzat

It-Tnejn, 28 ta' April 2014

F’isem il-President u l-Kumitat nifraħ u nawgura lis-St.Catherine Fireworks Factory fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali Santa Katarina V.M.
għall-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni  tal-Festival tan-Nar ta’ l-Art Mekkanizzat li ser isir nhar is-Sibt 3 ta’ Mejju 2014 fuq il-Fosos tal-Furjana.


Kif tafu, din m’hijiex l-ewwel darba li s-Soċjeta’ tagħna qed tkun rappreżentata mid-Dilettanti tan-Nar f’dan il-Festival Nazzjonali. Kull darba li kkompetejna id-Dilettanti tan-Nar tagħna dejjem paxxew lill-pubbliku bl-ispettaklu li huma taw. Fil-fatt, is-Soċjeta’ tagħna kienet ġiet onorata bil-premju “L-Aħjar Esebizzjoni Skont l-Opinjoni Pubblika” għal sentejn konsekuttivi.
Dan kollu sar bil-ħidma u d-dedikazzjoni li l-membri tagħna wrew b’risq is-Soċjeta’. 


Il-preżenza tagħkom nhar is-Sibt 3 ta’ Mejju 2014 fuq il-Fosos tal-Furjana hu l-akbar ringrazzjament għad-Dilettanti tan-Nar tagħna għax-xogħol li huma wettqu b’tant sagrifiċċju. Barra minn dan, ma rridux ninsew li l-opinjoni pubblika għal sena oħra se tkun qed tippremja lil dik is-Soċjeta’ li fl-opinjoni ġenerali tkun offriet l-Aħjar Esebizzjoni. Għalhekk jien nappella biex tagħtu l-vot tagħkom lis-Soċjeta’ Mużikali Santa Katarina V.M.

In-numru tal-Votazzjoni huwa 5061 5204 


Il-ħin tal-votazzjoni huwa 
s-Sibt 3 ta’ Mejju 2014 mid-9.00pm ‘il-quddiem, 

sal-Ħadd 4 ta’ Mejju 2014 fis-7.00am.

Kull SMS jiswa €0.58.  


Grazzi mill-qalb bil-quddiem tal-appoġġ tagħkom.

 


Kevin Schembri
Segretarju
 


 


Awguri

Il-Gimgha, 18 ta' April 2014

F'isem il-President, il-Kumitat, is-Sezzjonijiet u s-Sotto Kumitati tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. nixtieq nawgura l-Għid it-Tajjeb lis-Soċji, Partitarji, Benefatturi tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. u lil dawk kollha li għandhom f'qalbhom tgħammar imħabba lejn il-Patruna tagħna Santa Katarina V.M.


Siegha Adorazzjoni

Il-Gimgha, 18 ta' April 2014

Il-Kumitat jixtieq javza li ser issir siegha adorazzjoni organizzata mis-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. nhar il-Gimgha 'l Kbira fil-Knisja Arcipretali u Matrici ta' Santa Katarina V.M. Zurrieq mill-10:30 a.m. 'l quddiem.

Kulhadd mistieden jattendi. 


Banda Santa Katarina V.M. Zurrieq fil-Germanja

It-Tnejn, 17 ta' Frar 2014


Il-Banda Santa Katarina V.M. Zurrieq ser taghmel is-seba' safra taghha barra minn xtutna, u ser tkun qed izzur il-Germanja, fiz-zona tal-Black Forest bejn it-3 u l-10 ta' Lulju 2014.

 

 

 


Ġabra Speċjali

Il-Hamis, 6 ta' Frar 2014


Nhar il-Ħadd 16 ta' Frar 2014 se ssir Ġabra Speċjali għall-festeġjamenti tal-150 sena mit-twaqqif tas-Soċjeta'.

Filwaqt li min jixtieq jgħin fil-ġbir għandu javviċina lis-Segretarju, inħeġġukom sabiex tkunu ġenerużi fl-għotjiet tagħkom.

 

Grazzi.

 


DVD tal-Festa 2013

It-Tlieta, 26 ta' Novembru 2013

 Il-Kumitat javża li d-DVD tal-Festa 2013 qiegħed għandna.

Min jixtieq jikseb kopja tad-DVD tal-Festa 2013, jista' javviċina lis-Segretarju jew lil xi membru tal-Kumitat jew inkella lill-botteginarju tal-Każin. 

Il-Kumitat iħeġġeġ lill-Membri u Partitarji sabiex iżommu kopja ta' dan id-DVD fid-dar tagħhom biex tibqa' tifkira ta' din il-Festa memorabli li ċċelebrajna flimkien nhar il-Ħadd 1 ta' Settembru 2013.


Sotto Kumitati

L-Erbgha, 30 ta' Ottubru 2013

 

Il-Kumitat Ċentrali jixtieq javża illi min jixtieq jgħin lill-istess Kumitat Ċentrali fil-ħidma tiegħu għas-Soċjeta' billi jkun membru f'xi Sotto Kumitat, għandu javviċina lic-Chairperson tas-Sotto Kumitat rispettiv u jimla applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-Kumitat sa mhux aktar tard min-nhar il-Ħadd 3 ta' Novembru 2013.


Kumitat Centrali 2013-2014

L-Erbgha, 30 ta' Ottubru 2013

Dawn huma l-Membri li jffurmaw il-Kumitat Centrali 2013 -2014

 

President:  Is-Sur Philip Schembri

 

Presidenti Onorarji:  Is-Sur Anthony Bonnici A.C.I.B
Is-Sur Charles Schembri
Is-Sur David Zerafa 
Is-Sur Karmenu Zerafa

Vici President:  Is-Sur Josef Cachia

Segretarju:  Is-Sur Kevin Schembri
Assistent Segretarju: Is-Sur Charles D'Alfonso

Tezorier:                                         Is-Sur Nicholas Saliba 
Assistent Tezorier:                         Is-Sur Moses Camilleri

Direttur Generali:  Is-Sur Emanuel Farrugia
Assistent 
Direttur Generali:  Is-Sur Stephen Caruana

Chairman Sotto Kumitat Banda  Is-Sur Richard Farrugia
Viċi-Chairman Sotto Is-Sur Kevin Schembri
Kumitat Banda 

Deputati tal-Banda:  Is-Sur Richard Farrugia
Is-Sur Kevin Schembri

Chairperson Sotto Kumitat Nisa Is-Sinjura Anna Camilleri

Chairperson Sotto Kumitat 
Sezzjoni Zghazagh Palmisti 
Is-Sur Kevin Schembri

Chairman Sotto Kumitat Armar  Is-Sur Charles D'Alfonso

Chairman Sotto Kumitat Nar  Is-Sur Joseph Camilleri
Viċi-Chairman Sotto
Kumitat Nar Is-Sur Moses Camilleri

Chairman Sotto Kumitat Armar Is-Sur Charles D'Alfonso
Viċi-Chairman Sotto
Kumit Armar Is-Sur Emanuel Farrugia

Chairman Sotto Kumitat Kultura  Is-Sur Charles Tanti
Viċi-Chairman Sotto Kumitat 
Kultura 
Is-Sur Stephen Caruana

Chairman Sotto Kumitat Radju
Is-Sur Josef Cachia
Viċi-Chairman Sotto Kumitat 
Radju  Is-Sur Nicholas Saliba


Festa tal-Madonna tar-Ruzarju Zurrieq

L-Erbgha, 2 ta' Ottubru 2013

Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss tal-Banda Santa Katarina V.M. se jkun nhar il-Ħadd 6 t'Ottubru 2013 fiż-Żurrieq għall-Festa tal-Madonna tar-Rużarju.

Dan is-servizz jibda permezz ta' marċ fis-7.00p.m. fejn wara jkompli permezz ta' Programm Vokali u Strumentali taħt id-direzzjoni tas-Surmast Josef Grech.

Għalhekk il-Kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-Banda.

Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandisti kif ukoll lill-Kumitat u sotto kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.

Grazzi tal-appoġġ.

 

Kevin Schembri
Segretarju


 

 


Banda Santa Katarina V.M. ser tkun qed idoqq waqt Quddiesa

Il-Hadd, 15 ta' Settembru 2013


Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed idoqq nhar waqt il-Quddiesa li ser issir il-Ħadd 15 ta' Settembru 2013 ġewwa l-istudios ta' UTV f'Ħal-Luqa għall-Maratona b'Risq il-Missjoni. 


Il-Quddiesa se tkun qed tixxandar fuq TVM2 fid-9.00a.m.

Għalhekk il-Kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-Banda.

Grazzi tal-appoġġ.

 

Kevin Schembri
Segretarju


Grazzi

It-Tlieta, 3 ta' Settembru 2013

F’isem il-President u l-Kumitat nixtieq li nirringrazzja lis-Sotto Kumitati, lis-Soċji, lill-Benefatturi, lill-Partitarji u lil dawk kollha li taw is-sehem tagħhom biex din is-sena għal darb’oħra reġa’ kellna Festa ta’ Suċċess Kbir.

Dan is-Suċċess seta’ jintlaħaq bix-xogħol kollu li sar matul din is-sena u għaldaqstant il-Kumitat huwa grat lejn dawk kollha li b’xi mod jew ieħor taw 
il-kontribuzzjoni tagħhom.

Kevin Schembri
Segretarju

 

 


Is-Sezzjoni Zghazagh Palmisti - tqassim tal-Flokkijiet tal-Membri

L-Erbgha, 21 ta' Awissu 2013

 

Is-Sezzjoni Zghazagh Palmisti tixtieq tavza lill-membri ta' bejn l-14 u l-35 sena li nhar l-Erbgha 28 t' Awwissu ser isir it-tqassim tal-Flokkijiet tal-Membri bejn it-8.00 ta' filghodu u Nofsinhar mill-Bar tal-Kazin.


Dawk li ghandhom bejn l-14 u s-17 -il sena u ghadhom ma hallsux il-membership ghal din is-sena, jistghu javvicinaw lil Eman Gravino, Roberta Cachia jew Dorianne Borg.


Ghal aktar informazzjoni tistghu ccemplu fuq 79647018.

 

 

 


Sezzjoni Zghazagh Palmisti - Tifkiriet ghall-Bejgh

L-Erbgha, 21 ta' Awissu 2013

 

Is-Sezzjoni Zghazagh Palmisti ghandha Flokkijiet godda tal-Festa, Box Set bl-isem Palmisti Matul is-Snin, Cd/Dvd Zghazagh Flimkien u Cd b'marc gdid ta' Stephen Mizzi bl-isem Lideramos-Palmisti 2013 ghall-bejgh. 

Dawn it-tifkiriet jistghu jinkisbu mill-Bar tal-Kazin kif ukoll waqt l-attvitajiet ta' matul din il-gimgha organizzati mill-istess Sezzjoni.

 

 


Quddiesa ghall-vittmi tan-nar u ghas-Surmast Francis Falzon

Is-Sibt, 10 ta' Awissu 2013

Nhar il-Ġimgħa 16 t' Awwissu 2013 se ssir Quddiesa b'suffraġju għall-vittmi kollha tan-Nar tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. kif ukoll għas-Surmast Francis Falzon fil-Knisja ta' Santa Marija f'Bubaqra fis-6:30pm.

Wara l-quddiesa ser jitpoġġew kuruni fuq il-qobra fiċ-ċimiterju San Leone ta' Bubaqra. Wara ser isir pellegrinaġġ sa fuq il-monument fit-triq ta' Hal Far.

Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi.


XAHAR QABEL IL-FESTA

Is-Sibt, 13 ta' Lulju 2013

Nhar il-Ħamis 1 t'Awwissu 2013 se jaħbat xahar qabel il-Festa Titulari ta' Santa Katarina V.M. 

Għalhekk il-President u l-Kumitat iħeġġeġ sabiex dakinhar jittellgħu l-bnadar kif ukoll jinxtegħlu tubi ħomor matul ix-xahar sħiħ.

Barra minn dan, nixtieq infakkar illi filgħaxija fil-Każin se jkun hawn ukoll il-Get-Together tassoltu.

 

INĦEĠĠUKOM BIEX TATTENDU


Gabra b'Risq il-Festa Titulari

L-Erbgha, 10 ta' Lulju 2013

Għeżież membri u partitarji tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M.,

Iż-żmien li se jwassalna lejn il-Festa Titulari issa qiegħed fuq l-għatba tal-bieb tagħna. Bħal dan iż-żmien xahar, inkunu diġa bdejna narmaw it-toroq għal din il-Festa li aħna għandna tant għal qalbna.

Kif tafu l-ispejjeż biex torganizza Festa Kbira u kompluta bħalma nafu nagħmlu aħna huma ferm kbar. Il-Kumitat hu kommess li anke din is-sena nerġgħu nagħmlu Festa Kbira mimlija b'affarijiet innovattivi.

Fil-fatt il-Kumitat flimkien mas-Sotto Kumitati jqattgħu sena sħiħa jistinkaw biex flimkien jorganizzaw attivitajiet ta' fund raising biex inwettqu dak kollu li nkunu pjanajna matul is-sena kif ukoll biex naqdu l-ħtiġijiet kollha tas-Soċjeta'.

Barra l-ispejjeż relatati mal-Festa, din is-sena qed isiru diversi proġetti kapitali b'mod speċjali fil-Każin tagħna. Għaldaqstant l-ispejjeż huma akbar mis-soltu.

Għalhekk, issa reġa' wasal iż-żmien li nduru fuq il-ġenerożita' tagħkom il-membri. Aħna nafu li intom qegħdin warajna, u dan jagħmel kuraġġ kbir lill-Kumitat biex ikompli jwettaq il-ħidma tiegħu. Bħalma għamilna s-sena li għaddiet, ħsibna biex il-ġabra li ssir is-soltu fiż-żmien ta' Lulju nifirxuha fuq aktar jiem.

Fil-fatt, il-ħsieb hu biex bejn nhar it-Tnejn 15 ta' Lulju u l-Ġimgħa 19 ta' Lulju 2013, bejn is-6.00p.m. u t-8.00p.m. kif ukoll il-Ħadd 21 ta' Lulju 2013 bejn it-8.30a.m. u nofsinhar, membri tas-Soċjeta' se jkunu qed iżurukom biex issir il-ġabra ta' dan iż-żmien.

Aħna nixtiequ li niltaqgħu mal-maġġoranza tagħkom. Nixtiequ li jkollna aktar ċans li nilħqukom u nitkellmu magħkom. Kien għal dan il-għan li din il-ġabra erġajna frixniha fuq diversi jiem.

Nixtieq li nieħu l-okkażjoni biex inħeġġiġkom tkomplu tkunu aktar qrib tas-Soċjeta' b'mod speċjali permezz ta' Radju Santa Katarina li jxandar is-sena kollha fuq il-frekwenza ta' 90.6

Filwaqt li f'isem il-President, il-Kumitat u s-Sotto Kumitati nirringrazzjakom tal-ġenerożita' li intom dejjem urejtuna, nibgħat inselli għalikom u nwegħdukom li din is-Soċjeta' se tkompli taħdem biex tara l-Festa ta' Santa Katarina V.M. tkompli tkun magħrufa bħala l-Aqwa Festa. 

Dejjem tagħkom 

 

Kevin Schembri

Segretarju 


Festa ta' San Ġużepp, Ħal-Kirkop.

L-Erbgha, 10 ta' Lulju 2013

Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss tal-Banda Santa Katarina V.M.se jkun nhar il-Ġimgħa 12 ta' Lulju 2013 ġewwa Ħal-Kirkop għall-Festa ta' San Ġużepp.

Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Kirkop mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.

Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandist kif ukoll lill-kumitat u sotto kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.

 

Kevin Schembri

Segretarju


Prima Messa - Fr. Ruben Vella

It-Tnejn, 8 ta' Lulju 2013

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twassal lil Fr. Ruben Vella mid-dar tiegħu sal-Knisja Arċipretali ta' Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq fl-okkażjoni tal-Prima Messa tiegħu.

Dan is-servizz se jsir nhar it-Tlieta 9 ta' Lulju 2013 u jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mill-5.15p.m. sas-6.15p.m.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.

Fl-istess ħin nieħu l-okkażjoni biex f'isem il-President u l-Kumitat nawguraw Ad Multos Annos lil Fr. Ruben Vella.


Awguri

Il-Gimgha, 29 ta' Marzu 2013

F'isem il-President, il-Kumitat, is-Sezzjonijiet u s-Sotto Kumitati tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. nixtieq nawgura l-Għid it-Tajjeb lis-Soċji, Partitarji, Benefatturi tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. u lil dawk kollha li għandhom f'qalbhom tgħammar imħabba lejn il-Patruna tagħna Santa Katarina V.M.

 

Kevin Schembri

Segretarju 


CD ĠDIDA TA' MARCI FUNEBRI

Il-Gimgha, 22 ta' Marzu 2013

Nixtieq ngħarraf lill-membri illi l-Banda Santa Katarina V.M. irrekordjat sett ta' 10 marċi funebri. Fuq din is-CD wieħed isib marċijiet mill-pinna tas-Surmast Josef Grech, ta' l-Assistent Surmast Alan Schembri, kif ukoll ta' Keith Sacco, Francis Falzon, Espedito Deguara, Raymond Sciberras, Vincenzo Ciappara, Antonino Oddo u Pasquale Quatrano.

Għaldaqstant min jixtieq li jkollu kopja tas-CD l-ġdida ta' Marċi Funebri mill-Banda Santa Katarina V.M. jista' javviċina lil Barman tal-Każin, jew lill-membri tas-Sezzjoni Żgħażagħ waqt l-attivitajiet tal-Ġimgħa Mqaddsa jew inkella billi javviċina lil xi membri tal-Kumitat.

 

________________

Kevin Schembri

Segretarju


Servizz ta' Marċi Funebri

Il-Gimgha, 22 ta' Marzu 2013

Il-Banda Santa Katarina V.M. se twettaq servizz ta' Marċi Funebri nhar il-Ħadd 24 ta' Marzu 2013 ġewwa Misraħ Repubblika iż-Żurrieq fl-10:00am.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.

Grazzi tal-appoġġ.


________________

Kevin Schembri

Segretarju


Tiġdid ta’ Soċji għas-sena 2013

Is-Sibt, 22 ta' Dicembru 2012

 

Wasal iż-żmien li tiġġedded il-menswalita' fi ħdan is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M.

Għaldaqstant, is-Segretarju se jkun il-Każin biex tkun tista' tiġġedded din il-menswalita' f'dawn il-ġranet:-
Il-Ħadd 23 ta' Diċembru,
Il-Ħadd 30 ta' Diċembru,
Il-Ħadd 6 ta' Jannar,
Il-Ħadd 13 ta' Jannar,
Il-Ħadd 20 ta' Jannar u
l-Ħadd 27 ta' Jannar

bejn id-9.00a.m. u nofsinhar.

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.

Kevin Schembri
Segretarju


Awguri

Is-Sibt, 22 ta' Dicembru 2012

 

Il-President u l-Kumitat tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. jawguraw il-Milied Hieni u s-Sena milja risq lil kulhadd.


DVD TAL-FESTA 2012

It-Tnejn, 3 ta' Di?embru 2012

 

Il-Kumitat javża li d-DVD tal-Festa 2012 qiegħed għandna.

Min jixtieq jikseb kopja tad-DVD tal-Festa 2012, jista' javviċina lis-Segretarju jew lil xi membru tal-Kumitat jew inkella lill-botteginarju tal-Każin.

Il-Kumitat iħeġġeġ lill-membri u Partitarji sabiex iżommu kopja ta' dan id-DVD fid-dar tagħhom biex tibqa' tifkira ta' din il-Festa memorabli li ċċelebrajna flimkien nhar il-Ħadd 2 ta' Settembru 2012.


______________
Kevin Schembri
Segretarju


Double CD Album tal-Programm Esegwit mill-Banda Santa Katarina V.M. fil-Festa 2012

It-Tnejn, 17 ta' Settembru 2012

Radju Santa Katarina qieghed jippublika double CD album tal-Kuncert Vokali u Strumentali li l-Banda Santa Katarina Vergni u Martri prezentat waqt il-Programm Annwali taghha fil-Festa tal-Patruna taghna Santa Katarina, nhar il-Hamis 30 t' Awissu 2012.

Dan id-double album jikkonsisti fis-siltiet kollha li l-Banda, flimkien mal-Kor Cantate Domino u l-kantanti, tellghu bi professjonalita kbira fuq il-plancier artistiku tas-Socjeta' taghna.


Ghalhekk inheggukom sabiex takwistaw kopja minghand il-bar tal-Kazin. Zgur li din se tkun tifkira ohra li wiehed ghandu jghozz bhala rikordju tal-Festa 2012.


Festa 2012

Il-Hamis, 6 ta' Settembru 2012

F'isem il-President u l-Kumitat tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li għinu sabiex setgħu jiġu organizzati l-Festi Esterni f'ġieh il-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. ta' Lixandra. Kienu Festi li fiż-żgur se jibqgħu Festi memorabli għalina lkoll.
Hawnhekk ma nistax ma nirreferix għal nhar il-Festa, il-Ħadd 2 ta' Settembru 2012. Kulħadd jaf li l-Festa kellha tieqaf ħesrem minħabba l-maltempata li ħakmet il-gżejjer Maltin. Kellna sitwazzjoni li ma kellniex kontroll fuqha. Kif tafu, soffrejna diversi ħsarat fl-armar, għaldaqstant min jixtieq jikkontribwixxi permezz ta' donazzjonijiet, jista' jikkuntatja lit-Teżorier jew lill-President biex iħalli d-donazzjoni tiegħu.
Minkejja d-diffikultajiet li affaċjajna, wieħed ta' min ifaħħar il-pożittiv. Sibna għajnuna minn kullimkien. Ma kienx hemm differenza bejn Żrieraq u m'humiex, bejn nies Partitarji tas-Soċjeta' tagħna u dawk li m'humiex. Kulħadd offra l-għajnuna tiegħu u ta' dan il-Kumitat huwa grat lejn kulħadd.
Għaldaqstant f'isem il-President u l-Kumitat nixtieq nagħti r-ringrazzjamenti tagħna lill-membri kollha tal-Kumitat Ċentrali, lis-Sotto Kumitati tas-Soċjeta', Arċipriet u Kleru, Supretendent, Spettur, u l-korp kollu tal-Pulizija, Sindku u Kunsill Lokali, lis-Soċji u lil dawk kollha li b'xi mod jew ieħor għinu sabiex stajna nikkontrollaw is-sitwazzjoni.
Ta' min jgħid illi anke bħalissa għadha għaddejja ħafna għajnuna. Ħaġa mill-isbaħ hi li din l-għajnuna ġejja mingħand ammont kbir ta' nies. M'għandniex kliem biżżejjed biex nirringrazzjaw lil dawn in-nies kollha. Għaldaqstant biex anke il-Kumitat jassigura ruħu li m'hu se jkun qed jinsa lil ħadd, permezz ta' dan l-avviż qed inwasslu r-ringrazzjamenti tagħna lil kulħadd.
Minkejja dan kollu, xorta waħda nħoss li wieħed se jibqa' jiftakar f'din il-Festa bħala Festa Kbira u Dinjituża. Fiż-żgur spikkat dik l-imħabba li l-partitarji tagħna wrew lejn il-Patruna tagħna u lejn is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. Urejna li fid-diffikultajiet jirnexxielna ningħaqdu għal skop wieħed dak li jkun ta' ġid għas-Soċjeta' tagħna u dan jagħmel kuraġġ kbir lill-Kumitat. 

_________________

Kevin Schembri
Segretarju


Membri tas-Sezzjoni Zghazagh Palmisti 2012

It-Tnejn, 27 ta' Awissu 2012

Is-Sezzjoni Zghazagh Palmisti tixtieq tfakkar lill-membri taghha sabiex nhar l-Erbgha 29 t' Awwissu bejn it-8:30am u Nofsinhar jigu ghall-flokk li huma intitolati ghalih. Dawn il-membri huma dawk li ghandhom bejn 14 u 35sena. Nixtiequ infakkrukom li dawk ta' bejn it-18 u t-30 sena li huma Soci mas-Socjeta' huma awtomatikament membri tas-Sezzjoni Zghazagh Palmisti.

Kull min ghandu t-tessera kemm taz-Zghazagh u/jew tas-Socjeta' importanti li ggibuha maghkom.

Ghal dawk li ghadhom mhumiex membri u jixtiequ li jkunu parti mis-Sezzjoni Zghazagh jistghu javvicinaw lil Eman Gravino jew membru iehor tal-Kumitat.


AWGURI FL-OKKAŻJONI TAL-FESTA TA' SANTA KATARINA V.M.

It-Tnejn, 20 ta' Awissu 2012

Fl-okkażjoni tal-Festa tal-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. ta' Lixandra, il-President flimkien mal-Kumitat u s-Sotto Kumitati kollha tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. jawguraw il-Festa t-Tajba lis-Soċji, Partitarji, Benefatturi, Żrieraq u lil dawk kollha li jogħġobhom iżuruna f'dawn il-Jiem tant sbieħ.


Prima Messa Fr. Dillon Bugeja

It-Tnejn, 20 ta' Awissu 2012

Il-Kumitat jixtieq javża li l- Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed twassal lil Fr. Dillon Bugeja mid-dar tiegħu sal-Knisja Arċipretali ta' Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq fl-okkażjoni tal-Prima Messa tiegħu. Dan is-servizz se jsir nhar l-Erbgħa 22 t'Awwissu 2012 u jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mill-5.15p.m. sas-6.15p.m.
 
Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.
 
Fl-istess ħin nieħu l-okkażjoni biex f'isem il-President u l-Kumitat nawguraw Ad Multos Annos lil Fr. Dillon Bugeja.
 
_______________
Kevin Schembri
Segretarju


SERVIZZ TA’ MARĊ U PROGRAMM MILL-BANDA SANTA KATARINA V.M. TAŻ-ŻURRIEQ

L-Hadd 2 t'Ottubru 2011

SERVIZZ TA’ MARĊ U PROGRAMM MILL-BANDA SANTA KATARINA V.M. TAŻ-ŻURRIEQ

Il-Banda Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq ser tesegwixxi servizz ta’ marċ u programm nhar Ħadd 2 t’Ottubru 2011 mis-7.00p.m. ‘il-quddiem fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tar-Rużarju li tiġi ċċelebrata fil-Parroċċa ta’ Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq. Il-Banda se tkun taħt it-tmexxija tas-Surmast Mario Testa Dip. Mus. In Bb Tuba, F.Mus., E.I.H.E. (H.C.), A.T.C.L.

 

PROGRAMM

Aria

 

La Vergine Degli Angeli

 

Giuseppe Verdi

                                                   mill-opra ‘La Forza Del Destino’

 

                                         tkanta s-sopran Frances Catherine Farrugia

Ave Maria

 

 

Bach/Gounod

                                                           tkanta Marthese Tanti

Sliem G]alik Sultana nru.1

 

Francis Falzon

                                         tkanta s-sopran Frances Catherine Farrugia

Ave Maria ta’ Lourdes

arr. Francis Falzon

Intermezzo

          In the Mystic Land of Egypt

Albert W. Ketelbey

Innu Marc

 

 Banda Santa Katarina V.M.

 

Francis Falzon

Innu Nazzjonali

 

 

 

Robert Samut

 


AWGURI

Il-Hadd, 8 ta' April 2012


F’isem il-President, il-Kumitat, is-Sezzjonijiet u s-Sotto Kumitati tas-Socjeta’ Muzikali Santa Katarina V.M. nixtieq nawgura l-Ghid it-Tajjeb lis-Socji, Partitarji, Benefatturi tas-Socjeta’ Muzikali Santa Katarina V.M. u lil dawk kollha li ghandhom f’qalbhom tghammar imhabba lejn il-Patruna taghna Santa Katarina V.M.

 

 


Servizz ta’ Marċi Funebr

Il-Hadd, 1 t'April 2012


Il-Banda Santa Katarina V.M. se twettaq servizz ta’ Marċi Funebri nhar il-Ħadd 1 t’April 2012 ġewwa Misraħ Repubblika iż-Żurrieq fl-10:00am. Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.

 

Grazzi tal-appoġġ.


EŻERĊIZZI TAR-RANDAN

It-Tnejn, 27 ta' Frar 2012

Bħas-snin l-imgħoddija, se jkunu qed jiġu organizzati tlitt ijiem ta’ Eżerċizzi Spiritwali fis-Sala Espedito Deguara tal-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq min-nhar it-Tnjen 27 sa nhar l-Erbgħa 29 ta’ Frar 2012 mis-7.00p.m. ‘il-quddiem

 

Il-Predikatur se jkun il-Kan. Dun Ġorġ Spiteri.

 

Inħeġġu lill-membri biex jattendu.


Awguri

It-THadd,25 ta' Di?embru 2011

Il-President u l-Kumitat tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. jawguraw il-Milied Hieni u s-Sena milja risq lil kulhadd.


DVD TAL-FESTA 2011

Il-Hadd, 18 ta' Settembru 2011

Il-Kumitat jixtieq javża illi bħas-snin l-imgħoddija din is-sena nġibed DVD tal-Festa 2011. Dan id-DVD jinkorpora dawk il-memorji kollha li esperjenzajna fil-Jiem tal-Festa li ċċelebrajna matul din is-sena.

 

Għaldaqstant, min jixtieq li jordna dan id-DVD minn issa, nħeġġuh sabiex javviċina lit-Teżorier tas-Soċjeta’ jew inkella lill-Barman tal-Każin.


Seduta Ġenerali Annwali - 16 t’ Ottubru 2011

Il-Hadd, 16 t'Ottubru 2011

Kif isir kull sena skont l-Istatut tas-Soċjeta’, il-Ħadd 16 t’ Ottubru 2011 ser issir is-Seduta Ġenerali Annwali tas-Soċjeta’.  Din ser issir fil-Każin fis-Sala Espedito Deguara fit-8:00 am.

AĠENDA

Qari ta’ minuti

Rapport Amministrattiv

Rapport Finanzjarju

Rapport Finanzjarju (Sotto Kumitat Nisa)

Rapport Finanzjarju (Sotto Kumitat Sezzjoni Żgħażagħ Palmisti)

Rapport Finanzjarju (Sezzjoni Dilettanti tan-Nar)

Rapport Finanzjarju (Sotto Kumitat tal-Armar)

Rapport Finanzjarju (Sotto Kumitat tal-Kultura)

Rapport Finanzjarju (Sotto Kumitat Radju)

Rapport Finanzjarju (Ex-Officio)

Diskors mill-President

Ħatra ta’ erba’ Awdituri

Ħatra tal-Kummissjoni Elettorali

Proposti u emendi għar-regolamenti

Punti oħra ta’ l-Aġenda mibgħuta lis-Segretarju

 

Infakkarkom li l-ħin tas-seduta huwa fit-8:00am fejn jekk ma jkunx hemm ‘quorum’ fil-ħin avżat, is-seduta tibda nofs siegħa wara bin-numru ta’ membri preżenti.  Kull proposta jew emenda għar-regolamenti trid tasal bil-miktub għand is-Segretarju sa nhar il-Ħamis 6 t’ Ottubru 2011 fis-6.00pm.  Kull suġġeriment ieħor li tixitieq li jiġi diskuss waqt is-Seduta Ġenerali Annwali, għandu jasal ukoll bil-miktub għand is-Segretarju sa nhar il-Ħamis 6 t’Ottubru 2011 fis-6.00pm sabiex jiġi inkluż fl-Aġenda.

 

Filwaqt li nibgħat inselli għalik u għall-familja tiegħek, nesprimi l-importanza ta’ l-attendenza tiegħek għas-seduta.

 


FESTA LITURĠIKA TAL-MARTIRJU TA’ SANTA KATARINA V.M.

It-Tnejn 21 ta' Novembru 2011

It-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa 21,22 u 23 ta’ Novembru 2011 – Jiem tat-Tridu

Fil-5.30p.m. Rużarju; fis-6.00p.m. Quddiesa, kurunella ta’ Santa Katarina V.M., Innu, Antifona, Ċelebrazzjoni Ewkaristika, Bews tar-Relikwija u Kant tal-Innu Popolari.

 

Il-Ħamis 24 ta’ Novembru 2011 – Lejlet il-Festa

Fil-5.30p.m. Translazzjoni Solenni tar-Relikwija u Kant tal-Ewwel Għasar tal-Martri, Quddiesa, Ċelebrazzjoni Ewkaristika, Bews tar-Relikwija u Kant tal-Innu Popolari

 

Il-Ġimgħa 25 ta’ Novembru 2011 – Jum il-Festa

Fil-5.30p.m. Kant tat-Tieni Għasar tal-Martri. Fis-5.45p.m. tqegħdi ta’ kuruna tar-rand fuq il-monument ta’ Santa Katarina V.M. f’Misraħ ir-Repubblika mill-membri tas-Soċjeta’ Mużikali Santa Katarina V.M. li jibqgħu sejrin fil-Knisja għall-Quddiesa Kantata. Fis-6.00p.m. Quddiesa konċelebrata solenni bil-priedka mill-Wisq Rev. Dun Karm Mercieca. Wara bews tar-Relikwija, Repożizzjoni tar-Relikwija, Ċelebrazzjoni Ewkarisitka u Kant tal-Innu Popolari.

Fit-8.00p.m. il-Banda Santa Katarina V.M. tagħmel marċ minn Triq il-Kbira sa Misraħ ir-Repubblika mmexxija mis-Surmast Mario Testa Dip.Mus.Bb Tuba, F.Mus., E.I.H.E., (H.C.), ATCL. X’ħin il-Banda tasal ħdejn il-Monument ta’ Santa Katarina V.M. jindaqq l-Innu Marċja “Semma’ Poplu l-Vuċi Tiegħek” ta’ Mro. Espedito Deguara A.Mus.L.C.M.

 

Lejlet u Nhar il-Festa jmexxi ċ-ċelebrazzjonijiet il-Wisq Rev. Arċipriet Dun Charles Attard. Matul uil-ħamest ijiem tal-Festa jieħu sehem il-Kor Parrokjali Cantate Domino. Mro. Paul Protelli F.L.C.M. jidderieġi matul il-Jiem tat-Tridu; lejlet u nhar il-Festa, Mro. Patri Anton Briffa O.F.M.Cap., L.L.C.M. Lic.Mus.Sacra, M.Mus.Greg.

 

Lejlet u nhar il-Festa jinħaraq Nar tal-Ajru maħdum mill-membri tas-Soċjeta’ fis-St. Catherine Fireworks Factory f’Bubaqra l/o Żurrieq.


Avviz

Il-Hadd, 18 ta' Settembru 2011

Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss tal- Banda Santa Katarina V.M. se jkun nhar il-Ħadd 25 ta’ Settembru 2011 ġewwa d-Daħla r-Rabat għall-Festa ta’ Santa Katarina V.M. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f’marċ brijuż mis-6.00p.m. sad-9.00p.m.

 

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandisti kif ukoll lill-kumitat u sotto kumitati fi ħdan is-Soċjeta’.

 

Grazzi tal-appoġġ.


GRAZZI

Il-Hadd, 18 ta' Settembru 2011

F’isem il-President u l-Kumitat nixtieq li nirringrazzja lis-Sotto Kumitati, lis-Soċji, lill-Benefatturi, lill-Partitarji u lil dawk kollha li taw is-sehem tagħhom biex din is-sena għal darb’oħra reġa’ kellna Festa ta’ Suċċess Kbir.

 

Dan is-Suċċess seta’ jintlaħaq bix-xogħol kollu li sar matul din is-sena u għaldaqstant il-Kumitat huwa grat lejn dawk kollha li b’xi mod jew ieħor taw il-kontribuzzjoni tagħhom.


Avizz

Il-Gimgha, 19 ta' Awissu 2011

Nhar il-Ġimgħa 19 t’ Awwissu 2011 se ssir Quddiesa b’suffraġju għall-vittmi kollha tan-Nar tas-Soċjeta’ Mużikali Santa Katarina VM kif ukoll għas-Surmast Francis Falzon fil-Kappella taċ-Ċimiterju ta’ San Leone f’Bubaqra fis-7:00pm.

 

Wara l-quddiesa ser jitpoġġew kuruni fuq il-qobra fiċ-ċimiterju San Leone ta’ Bubaqra.  Wara ser isir pellegrinaġġ sa fuq il-monument fit-triq ta’ Hal Far.

 

Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi.


The Jack Daniel's Airport Impressions Live in Concert.

Il-Gimgha, 26 t'Awwissu 2011

Nhar Il-Gimgha 26 ta' Awissu 2011, Is-Sezzjoni Zghazagh Palmisti se torganizza attivita fejn Airport Impressions wahda mil l-aktar bands popolari bhalissa gewwa Malta ser tkun qed tghati kuncert Live. Matul il-lejl ser ikunu qed jingabru fondi b'risq Puttinu Cares. Two Time Shooter, band ohra li qed tistabbilixi ruhha ser tkun qed tghati show live fil-bidu tal program. Pierre Cordina ser ikun qed imexxi il-kuncert li jibda fit 8:30pm.

Id-dhul ghal dan il-kuncert huwa b'xejn, b'hekk qed inheggu il-kullhadd ta' kull eta sabiex jattendi.
 

Sponsors Ufficjali: Mcdonalds, Heineken, Southern Comfort, Stolichnaya, Carmelo Delia u Coca cola.

Airport Impressions


Avviz

Il-Hamis, 14 ta' Lulju 2011

Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss tal- Banda Santa Katarina V.M. se jkun nhar il-Ħamis 14 ta' Lulju 2011 ġewwa l-Belt Victoria tar-Rabat Għawdex għall-Festa ta' San Ġorġ. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż fit-toroq ewlenin tal-Belt Victoria mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz. Il-Kumitat jixtieq javża li se jkun qed jorganizza t-transport għall-membri u partitarji
biex jakkumpanjaw lill-banda. It-transport se jitlaq miż-Żurrieq fil-5.30p.m. Il-biljetti jistgħu jinkisbu mill-Bar tal-Każin. Il-preżenza tagħkom il-membri u partitarji żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandist kif ukoll lill-Kumitat u Sotto Kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.

Grazzi tal-appoġġ.


Avviz

Il-Gimgha, 8 ta' Lulju 2011Il-Kumitatjixtieq javża li s-servizz li jmiss tal- Banda Santa Katarina V.M. se jkun nhar
il-Ġimgħa 8 ta' Lulju 2011 ġewwa Ħal-Kirkop għall-Festa ta' San Ġużepp. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijużmat-toroq ta' Ħal-Kirkop mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl.

Għalhekkil-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif
ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandist kif ukoll lill-kumitat u sotto kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.


Grazzi tal-appoġġ. 


Avviz

Is-Sibt, 2 ta' Lulju 2011Il-Kumitat jixtieq javża li l- Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz
tagħha nhar is-Sibt 2 ta' Lulju 2011 ġewwa tas-Sliema għall-Festa tas-Sacro Cuor. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq prinċipali ta' tas-Sliema bejn it-8.30p.m. u nofs il-lejl.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif
ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandist kif ukoll lill-kumitat u sotto kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.

Grazzi tal-appoġġ.

Kevin Schembri

Segretarju


Avviz

L-Erbgha, 29 ta' Gunju 2011


Il-Kumitat jixtieq javża li l- Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz
tagħha nhar l-Erbgħa 29 ta' Ġunju 2011 ġewwa Ħal-Luqa għall-Festa ta' Sant' Andrija. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Luqa mit-8.00p.m. sal-11.00p.m.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif
ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandist kif ukoll lill-kumitat u sotto kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.

Grazzi tal-appoġġ.

Kevin Schembri

Segretarju


Seduta Ġenerali Straordinarja – 26 ta’ Ġunju 2011

Il-Hadd, 26 ta' Gunju 2011

 

Wara d-deċiżjoni li ttieħdet fis-Seduta Ġenerali Annwali tas-Soċjeta’ tas-sena 2010, il-Kumitat ħadem biex jipprepara sett ta’ Regolamenti Ġodda dwar is-Sotto Kumitati tas-Soċjeta’ biex jiġu nkużi fl-Istatut tas-Soċjeta’ Mużikali Santa Katarina V.M. Għaldaqstant wara, li ġiet iffurmata Kummissjoni apposta biex tagħmel l-istudju tagħha kif ukoll saru diskussjonijiet fis-Sotto Kumitati stess, u kien hemm ċans li intom is-Soċji tibgħatu s-suġġerimenti tagħkom, il-Kumitat se jkun qed isejjaħ Seduta Ġenerali Straordinarja biex b’hekk dawn ir-regolamenti issa jiġu ppreżentati lilkom is-Soċji biex jiġu approvati. Din is-Seduta ser issir nhar il-Ħadd 26 ta’ Ġunju fit-8.30a.m. fis-Sala Espedito Deguara tal-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M. Infakkarkom illi jekk ma jkunx hemm ‘quorum’ fil-ħin avżat, is-Seduta tibda nofs siegħa wara bin-numru ta’ soċji preżenti.

 

Filwaqt li nesprimi l-importanza ta’ l-attendenza tiegħek, nibgħat inselli għalik u għall-familja tiegħek kollha.

 

Dejjem Tiegħek

 

                       

Kevin Schembri

Segretarju8.30pm

It-Tnejn, 13 ta' Gunju 2011

Il-Kumitat jixtieq javża li l- Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar it-Tnejn 13 ta' Ġunju 2011 ġewwa iż-Żejtun għall-Festa
tal-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. ta' Lixandra.
Dan is-servizz se jkun
jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq taż-Żejtun mit-8.30p.m. sal-11.30p.m.

Għalhekk il-Kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz. Barra minn dan, f'isem il-Kumitat qed nappella lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw
lill-Banda Santa Katarina V.M. waqt dan is-servizz. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir
sew lill-Bandisti kif ukoll lill-Kumitat u lis-Sotto Kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.


Grazzi tal-appoġġ.

Kevin
Schembri

Segretarju


Il-Baned fil-Festa ta' Santa Katarina V.M. - 2011

It-Tlieta, 7 ta'Gunju 2011

  Dawn huma l-Baned li se jkunu qed jieħdu sehem fil-Festa tal-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. li se tiġi ċċelebrata fiż-Żurrieq mit-28 t'Awwissu sal-4 ta' Settembru 2011

Il-Ħadd - Ħruġ il-Vara min-Niċċa

Banda Santa Katarina V.M.

It-Tnejn

Banda Santa Marija - Qrendi

It-Tlieta

Banda Sant' Elena - B'Kara

L-Erbgħa - L-Ewwel Tridu

Banda Beland - Żejtun

Il-Ħamis - It-Tieni Tridu

Banda Santa Katarina V.M.

Il-Ġimgħa - L-Aħħar Tridu

Banda Santa Katarina V.M.

Is-Sibt - Marċ Te Deum

Filgħodu

Banda Santa Katarina V.M.

Is-Sibt - Lejlet il-Festa

Filgħaxija

Banda Ċittadina Sliema

Banda King's Own - Valletta

Il-Ħadd - Jum il-Festa

Filgħodu

Banda Santa Katarina V.M.

Il-Ħadd - Jum il-Festa

Filgħaxija

Banda King's Own - Valletta

Banda Santa Marija - Qrendi

Banda Unjoni - Luqa

Il-Ħadd - Jum il-Festa

Marċ tan-Nar

Banda Santa Katarina V.M.


FESTIVAL NAR TAL-ART

Il-Hadd, 8 ta' Mejju 2011

  F'isem il-President u l-Kumitat tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. nixtieq nirringrazzja lid-Dilettanti tan-Nar tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. għall-wirja li ġiet mogħtija fuq il-Fosos tal-Furjana. Din il-wirja setgħet tiġi offruta wara ħafna xogħol ta' sagrifiċċju u dedikazzjoni. Għalhekk l-apprezzament tas-Soċjeta' huwa ferm kbir.

 

Barra minn dan nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li taw l-appoġġ u l-għajnuna tagħhom anke permezz tal-sms li ġew mibgħuta.


Avviz

Is-Sibt, 7 ta' Mejju 2011

 

F'isem il-President u l-Kumitat nifraħ u nawgura lis-St.Catherine Fireworks Factory fi ħdan is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. għall-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni tal-Festival tan-Nar ta' l-Art Mekkanizzat li ser isir nhar is-Sibt 7 ta' Mejju 2011 fuq il-Fosos tal-Furjana.

Kif tafu, din m'hijiex l-ewwel darba li s-Soċjeta' tagħna qed tkun rappreżentata mid-Dilettanti tan-Nar f'dan il-Festival Nazzjonali. Kull darba li kkompetejna id-Dilettanti tan-Nar tagħna dejjem paxxew lill-pubbliku bl-ispettaklu li huma taw. Fil-fatt, minn sena għall-oħra dejjem sar progress u għal dawn l-aħħar sentejn is-Soċjeta' tagħna kienet ġiet onorata bil-premju "L-Aħjar Esebizzjoni Skont l-Opinjoni Pubblika". Dan kollu sar bil-ħidma u d-dedikazzjoni li l-membri tagħna wrew b'risq is-Soċjeta'.

L-għan tas-Soċjeta' hu li din is-sena nkomplu nsaħħu dak li ksibna matul dawn l-aħħar snin. Għalhekk il-preżenza tagħkom nhar is-Sibt 7 ta' Mejju 2011 fuq il-Fosos tal-Furjana hu l-akbar ringrazzjament għad-Dilettanti tan-Nar tagħna għax-xogħol li huma wettqu b'tant sagrifiċċju. Barra minn dan, ma rridux ninsew li l-opinjoni pubblika għal sena oħra se tkun qed tippremja lil dik is-Soċjeta' li fl-opinjoni ġenerali tkun offriet l-Aħjar Esebizzjoni. Għalhekk jien nappella biex tagħtu l-vot tagħkom lis-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M.

In-numru tal-Votazzjoni huwa 5061 5203.

Il-ħin tal-votazzjoni huwa s-Sibt 7 ta' Mejju 2011 mid-9.00pm ‘il-quddiem, sal-Ħadd 8 ta' Mejju 2011 fis-7.00am. Kull SMS jiswa €0.58. 

Jien persważ li dak li ksibna matul is-snin li għaddew se nerġgħu niksbuh anke din is-sena u se nerġgħu nkunu konfermati bħala waħda mill-akbar soċjetajiet fil-gżejjer Maltin.  Grazzi mill-qalb bil-quddiem tal-appoġġ tagħkom.

 

Pster nar tal-art 2011


l-Għid it-Tajjeb

Il-Hadd, 24 ta' April 2011

  F'isem il-President, il-Kumitat, is-Sezzjonijiet u s-Sotto Kumitati tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. nixtieq nawgura l-Għid it-Tajjeb lis-Soċji, Partitarji, Benefatturi tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. u lil dawk kollha li għandhom f'qalbhom tgħammar imħabba lejn il-Patruna tagħna Santa Katarina V.M.

Kevin Schembri

Segretarju


Avviz

Il-Hadd, 17 ta' April 2011

 

Il-Banda Santa Katarina V.M. se twettaq servizz ta' Marċi Funebri nhar il-Ħadd 17 t'April 2011 ġewwa Misraħ Repubblika iż-Żurrieq fl-10:00am. Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.

 

Grazzi tal-appoġġ.


STUDJU SOTTO KUMITATI

Is-Sibt , 23 t' April 2011

 

Il-President u l-Kumitat qed jistieden lis-Soċji tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. sabiex min jixtieq jibgħat xi suġġeriment dwar l-istudju li qed isir dwar is-Sotto Kumitati tas-Soċjeta' tagħna jista' jibgħat is-suġġerimenti tiegħu bil-miktub lis-Segretarju sa mhux aktar tard min-nhar is-Sibt 30 t'April 2011.

Kull suġġeriment mibgħut se jiġi diskuss fis-Seduta tal-Kumitat għall-approvazzjoni biex wara jitressqu quddiem Seduta Ġenerali Straordinarja li se ssir apposta.

 

Kevin Schembri

Segretarju


SEMINAR SOTTO KUMITATI

Il-Hadd, 27 ta' Marzu 2011

 

Il-President u l-Kumitat ~entrali qed jistieden lill-membri tas-Sotto Kumitati tas-Soċjeta' flimkien mal-Presidenti Onorarji u l-Awdituri għal Seminar dwar l-istudju li qed isir fuq is-Sotto Kumitati tas-Soċjeta'. Dan se jsir f' Montekristo (Ħal-Farruġ) nhar il-Ħadd 27 ta' Marzu 2011 fl-10.30a.m. Wara se jkun hemm ikla fl-istess post.

L-attendenza ta' dawn il-membri hija importanti.


Avviz

Il-Hadd 26 ta'Dicembru 2010

 

Għeżież Soċji, Membri u Partitarji,

Wasal iż-żmien sabiex is-soċji kollha jerġgħu jġeddu l-meswalita' tagħhom mas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq. Min-nhar il-Ħadd 26 ta' Diċembru kull nhar ta' Ħadd filgħodu se tkun tista' titħallas is-soċji għas-sena 2011. Min ikun interessat li jingħaqad għall-ewwel darba ma' din il-familja hekk kbira tal-Ewwel Soċjeta' Mużikali fiż-Żurrieq, se jkun mitlub li jimla formula apposta. Infakkrukom li dawk kollha li se jkunu mseħbin bħala soċji mas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. se jkunu qed jiġu mogħtija kalendarju tas-Soċjeta'.


AVVIŻ

Is-Sibt, 25 ta' Dicembru 2010

 

Il-Kumitat jixtieq javża li l-Banda Santa Katarina V.M. se tagħmel servizz ta' Marċi tal-Milied nhar is-Sibt 25 ta' Diċembru 2010 ġewwa ż-Żurrieq fl-10:00am Għalhekk il-Kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-Banda. Min jixtieq jagħti rigal lit-tfal tiegħu permezz tal-Father Christmas tas-Soċjeta', għandu jġib ir-rigal tiegħu fil-Każin qabel ma jibda l-marċ. L-isem tat-tfal kif ukoll mobile number irid ikun miktub fuq ir-rigal.

 

Kevin Schembri

Segretarju


FESTA LITURGIKA SANTA KATARINA V.M. 25 ta’ Novembru 2010

Il-Hadd, 14 ta' Novembru 2010

Inheggu lill-membri biex jattendu fil-Knisja waqt il-funzjonijiet li se jsiru fl-okkazjoni tal-Festa Liturgika ta' Santa Katarina V.M. min-nhar il-Ħadd 21 sa nhar il-Ħamis 25 ta' Novembru 2010.

Infakkrukom li nhar il-Ħamis 25 ta' Novembru 2010, il-Jum Liturgiku tal-Festa, fis-5.45p.m. nimmarcjaw wara l-istandart tas-Socjeta', fejn isir it-tqeghid ta' kuruna tar-rand fuq il-monument ta' Santa Katarina V.M. u nibqghu sejrin ghall-Quddiesa Kantata bil-Panigierku.

Wara, fit-8.00p.m. il-Banda Santa Katarina V.M. taht it-tmexxija tas-Surmast Mario Testa se taghmel il-Marc Tradizzjonali taghha minn Triq il-Kbira sa Misrah Repubblika.

 

Filwaqt li nheggu lill-membri tas-Sotto Kumitati, Socji u Partitarji biex jattendu ghal dawn l-attivitajiet, nfakkru li jkun xieraq li nhar il-25 ta' Novembru ntellghu bandiera.


DVD TAL-FESTA 2010

Il-Hadd, 14 ta' Novembru 2010

Il-Kumitat javża li d-DVD tal-Festa 2010 qiegħed għall-bejgħ. Min jixtieq jikseb kopja tad-DVD tal-Festa 2010, jista' javviċina lis-Segretarju jew lil xi membru tal-Kumitat. Dan id-DVD fil-jiem li ġejjin se jkun għall-bejgħ ukoll mill-Bar tal-Każin.

 

Il-Kumitat iħeġġeġ lilll-membri u Partitarji sabiex jixtru kopja ta' dan id-DVD biex fid-dar tagħkom tibqa' tifkira ta' din il-Festa memorabli li ċċelebrajna flimkien nhar il-Ħadd 5 ta' Settembru 2010

 

Kevin Schembri

Segretarju


Festa Liturġika ta' Santa Katarina V.M. fil-Knisja Matriċi u Arċipretali Taż-Żurrieq

Il-Hadd 21 ta' Novembru 2010

 

Il-Ħadd, it-Tnejn u t-Tlieta 21, 22, u 23 ta' Novembru 2010, jiem ta' Tridu. Fil-5.30p.m. Rużarju, fis-6.00 p.m. Quddiesa, kurunella ta' Santa Katarina, Innu, Antifona, Ċelebrazzjoni Ewkaristika, bews tar-Relikwija u kant tal-Innu Popolari.

 

L-Erbgħa 24 ta' Novembru 2010, lejliet il-festa. Fil-5.30p.m. Translazzjoni solenni tar-Relikwija ta' Santa Katarina u kant tal-Ewwel Għasar tal-Martri, Quddiesa, Ċelebrazzjoni Ewkaristika, bews tar-Relikwija u kant tal-Innu Popolari.

 

Il-Ħamis, 25 ta' Novembru 2010, jum il-Festa. Fil- 5.30p.m. kant tat-Tieni Għasar tal-Martri. Fis-5.45p.m. tqegħid ta' kuruna tar-rand fuq il-monument ta' Santa Katarina f'Misraħ ir-Repubblika mill-membri tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. li jibqgħu sejrin il-knisja għall-Quddiesa Kantata. Fis-6.00p.m. Quddiesa Koncelebrata solenni bil-paniġierku mill-Wisq Rev. Dun Nikol Cachia. Wara l-Quddiesa, l-istatwa ta' Santa Katarina tiġi mdawwra mal-knisja, isir il-bews tar-Relikwija, Repożizzjoni tar-Relikwija, Ċelebrazzjoni Ewkaristika u kant tal-Innu Popolari.

Lejliet u nhar il-festa jmexxi ċ-ċelebrazzjonijiet il-Wisq Rev. Arcipriet Dun Charles Attard. Matul il-ħamest ijiem tal-Festa jieħu sehem il-Kor Parrokkjali Cantate Domino. Mro. Paul Portelli L.Mus.L.C.M., Dip.Mus.Sacra jidderieġi matul il-jiem tat-Tridu; lejlet u nhar il-festa, Mro. Patri Anton Briffa O.F.M. Cap. L.L.C.M., Lic. Mus. Sacra, M.Mus.Greg.

Fit-8.00p.m., il-Banda Sanata Katarina V.M. tagħmel marċ minn Triq il-Kbira sa Misraħ ir-Repubblika mmexxija mis-Surmast Mario Testa Dip. Mus. In Bb Tuba, F.Mus. E.I.H.E.(H.C.), ATCL. X'ħin il-Banda tasal ħdejn il-Monument ta' Santa Katarina, jindaqq l-Innu Marċja "Semma' Poplu L-Vuċi Tiegħek" ta' Mro. Espedito Deguara A.Mus.L.C.M.


KUMITAT ĊENTRALI 2010-2011

Il-Hamis, 28 ta' Ottubru 2010

KUMITAT ĊENTRALI 2010-2011

 

 

President :-

Is-Sur Philip Schembri

Presidenti Onorarji :-

Is-Sur Anthony Bonnici A.C.I.B.

Is-Sur Guzeppi Camilleri

Chev. Charles Schembri

Is-Sur David Zerafa

Is-Sur Karmenu Zerafa

Vici-President :-

Is-Sur Josef Cachia

Segretarju :-

Is-Sur Kevin Schembri

Assistenta Segretarju :-

Is-Sinjura Anna Camilleri

Tezorier :-

Is-Sur Moses Camilleri

Assistent Tezorier :-

Is-Sur Charles D'Alfonso

Direttur Generali :-

Is-Sur Karmenu Camilleri

Assistenti Diretturi Generali :-

Is-Sur Charles Bugeja

Is-Sur Kenneth Ciantar

Deputati tal-Banda :-

Is-Sur Richard Farrugia

Il-Vici-President Josef Cachia

Chairperson Sotto Kumitat Banda :-

Is-Sur Richard Farrugia

Vici-Chairperson Sotto Kumitat Banda :-

Il-Vici-President Josef Cachia

Chairperson Sezzjoni Nisa :-

Is-Sinjura Anna Camilleri

Chairperson Sezzjoni Zghazagh Palmisti :-

Is-Sinjorina Cettina Camilleri

Chairperson Sotto Kumitat Nar :-

Id-Direttur Generali Karmenu Camilleri

Chairperson Sotto Kumitat Armar :-

Is-Sur Charles D'Alfonso

Vici-Chairperson Sotto Kumitat Armar :-

Is-Sur Kenneth Ciantar

Chairperson Sotto Kumitat Kultura :-

Is-Sur Charles Tanti

Vici-Chairperson Sotto Kumitat Kultura :-

Is-Sur Charles Bugeja

Chairperson Sotto Kumitat Radio :-

Il-Vici-President Josef Cachia

Vici-Chairperson Sotto Kumitat Radio :-

Is-Sinjorina Cettina Camilleri

 


AVVIZ

Il-Hamis, 28 ta' Ottubru 2010

Il-Kumitat Centrali jixtieq javza illi min jixtieq jifforma parti mis-Sotto Kumitat Banda, mis-Sotto Kumitat Nar, mis-Sotto Kumitat Armar, mis-Sotto Kumitat Kultura u mis-Sotto Kumitat Radju ghandu jinforma lic-Chairpersons rispettivi ta' dawn is-Sotto Kumitati. Barra minn dan, min jixtieq jaghti ghajnuna fil-Board Editorjali tal-gazzetta Sancta Catharina Zurricanorum Patrona ghandu javvicina lis-Segretarju.

 

Kevin Schembri

Segretarju


Membri Godda tal-Kumitat Centrali 2010-2011

Il-?add, 24 ta' Ottubru 2010

Dawn huma l-ismijiet tal membri l-godda tal-KUMITAT CENTRALI. Qeghdin imnizzlin fl-ordni alfabetika:

President: Schembri Philip

 • Bugeja Charles
 • Cachia Josef
 • Camilleri Anna
 • Camilleri Cettina
 • Camilleri Karmenu
 • Camilleri Moses
 • Ciantar Kenneth
 • D'Alfonso Chalres
 • Farrugia Richard
 • Schembri Kevin
 • Tanti Chalres

Chairperson tal- kummisjoni derigenti: Is-Sur Joe Callus

Membri: Sur Lino Busutill , Sur Joe Vella u Sinjorina Rita Camilleri.

Minn qalbna nawgurawlhom hidma ta' successi ghas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M..


Seduta Ġenerali Annwali

Il-Hadd, 17 ta' Ottubru 2010

13 ta' Settembru 2010

 Seduta Ġenerali Annwali - 17 t' Ottubru 2010

 Kif isir kull sena skont l-Istatut tas-Soċjeta', il-Ħadd 17 t' Ottubru 2010 ser issir is-Seduta Ġenerali Annwali tas-Soċjeta'.  Din ser issir fil-Każin fis-Sala Espedito Deguara fit-8:00 am.

AĠENDA
 • Qari ta' minuti
 • Rapport Amministrattiv
 • Rapport Finanzjarju
 • Rapport Finanzjarju (Sezzjoni Nisa)
 • Rapport Finanzjarju (Sezzjoni Żgħażagħ)
 • Rapport Finanzjarju (Sezzjoni Dilettanti tan-Nar)
 • Rapport Finanzjarju (Sotto Kumitat tal-Armar)
 • Rapport Finanzjarju (Sotto Kumitat tal-Kultura)
 • Rapport Finanzjarju (Sotto Kumitat Radju)
 • Rapport Finanzjarju (Ex-Officio)
 • Diskors mill-President
 • Ħatra ta' erba' Awdituri
 • Ħatra tal-Kummissjoni Elettorali
 • Proposti u emendi għar-regolamenti
 • Punti oħra ta' l-Aġenda mibgħuta lis-Segretarju

 

Infakkarkom li l-ħin tas-seduta huwa fit-8:00am fejn jekk ma jkunx hemm ‘quorum' fil-ħin avżat, is-seduta tibda nofs siegħa wara bin-numru ta' membri preżenti.  Kull proposta jew emenda għar-regolamenti trid tasal bil-miktub għand is-Segretarju sa nhar il-Ħamis 7 t' Ottubru 2010 fis-6.00pm.  Kull suġġeriment ieħor li tixitieq li jiġi diskuss waqt is-Seduta Ġenerali Annwali, għandu jasal ukoll bil-miktub għand is-Segretarju sa nhar il-Ħamis 7 t'Ottubru 2010 fis-6.00pm sabiex jiġi inkluż fl-Aġenda.

 

Filwaqt li nibgħat inselli għalik u għall-familja tiegħek, nesprimi l-importanza ta' l-attendenza tiegħek għas-seduta.

 

Kevin Schembri

Segretarju


Madonna Tar-Ruzarju

Il-Hadd, 03 t' Ottubru 2010

AVVIŻ

Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss tal-Banda Santa Katarina v.m. huwa nhar IL-Ħadd 3 t'Ottubru 2010 ġewwa Żurrieq għall-okkazjoni tal- Festa tal-Madonna tar-Ruzarju. Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandist kif ukoll lill-kumitat u sotto kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.

Grazzi tal-appoġġ


Avviz

Il-Hadd, 26 ta' Settembru 2010

Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss tal- Banda Santa Katarina V.M. se jkun nhar il-Hadd 26 ta' Settembru 2010 ġewwa Rabat għall-Festa ta' Santa Katarina V.M.  Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Dahla Limiti tar-Rabat

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandist kif ukoll lill-kumitat u sotto kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.

 

Grazzi tal-appoġġ.


Avviz

Il-Gimgha, 20 ta' Awissu 2010

 

Il-Kumitat tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina VM jixtieq javza lill-membri, li l-programmi tal-Festa 2010 ser jitqassmu mill-bar tal-Kazin bejn nhar il-Hadd 22 u l-Hadd 29 t' Awwissu 2010. 

Il-hinijiet se jkunu kif gej:

Il-Hdud mill-10:00am sa 12:00pm

It-Tlieta, l-Erbgha u l-Gimgha mill-4:00pm sa 8:00pm, filwaqt li l-Hamis mill-4:00pm sas-6:00pm.


Programm ta’ Marci Brijuzi

Il-Hadd, 22 ta' Awissu 2010

Issa li l-Festa qieghda fil-bidu taghha, il-Banda Santa Katarina se ttella' programm ta' marci brijuzi fil-bitha tal-kazin nhar il-Hadd 22 t' Awissu mill-10:00am ‘il quddiem.

 

Barra minn dan fl-istess gurnata, s-Socjeta' Muzikali Santa Katarina se tkun qed torganizza Fiera gewwa l-Pjazza Santa Marija ta' Bubaqra mis-7:30pm ‘il quddiem.  Fid-9:00pm il-Banda Santa Katarina se tferrah lir-residenti ta' Bubaqra b'daqq ta' marci brijuzi.

 

L-attendenza u l-appogg taghkom lill-Banda Santa Katarina jaghtu kuragg u bidu tajjeb ghall-Festa tal-Patruna taghna Santa Katarina.


Quddiesa b'sufragju ghall-vittmi kollha tan-Nar

Gimgha, 20 ta' Awissu 2010

Nhar il-Gimgha 20 t' Awissu 2010 se ssir Quddiesa b'sufragju ghall-vittmi kollha tan-Nar tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina VM kif ukoll ghas-Surmast Francis Falzon fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Bubaqra fis-7:00pm.

 

Wara l-quddiesa ser jitpoggew kuruni fuq il-qobra fic-cimiterju San Leone ta' Bubaqra.  Wara ser isir pellegrinagg sa fuq il-monument fit-triq ta' Hal Far.

 

Inheggu lil kulhadd biex jattendi.


Avviz

IIt-Tlieta 3 t'Awissu 2010

 

Il-Kumitat jixtieq javża li l- Banda Santa Katarina V.M. se tkun qed toffri s-servizz tagħha nhar it-Tlieta 3 t'Awwissu 2010 ġewwa Ħal-Lija għall-Festa tas-Salvatur. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Lija mit-8.30p.m. sal-11.30p.m.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandist kif ukoll lill-kumitat u sotto kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.

Grazzi tal-appoġġ.

Kevin Schembri

Segretarju


Avviz

Il-Hadd 1 t'Awissu 2010

Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss tal- Banda Santa Katarina V.M. se jkun nhar il-Hadd 1t'Awissu 2010 ġewwa Belt Valletta għall-Festa ta' San Duminku. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq tal-Belt Valletta.

 

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandist kif ukoll lill-kumitat u sotto kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.

 

Grazzi tal-appoġġ.


AVVIZ

It-Tnejn, 31 ta' Mejju 2010

 

Is-Socjeta' Muzikali Santa Katarina tixtieq tinforma li se tkun qed tghaqad grupp ta' pellegrini sabiex izuru l-Art Imqaddsa u s-Sinaj mal-Frangiskani bejn it-2 u 12 ta Novembru 2010.

 

Ghalhekk kull minn hu interessat li jigi maghna ghal dan il-Pellegrinagg ghandu jikuntattja lit-Tezorier tas-Socjeta' s-Sur Moses Camilleri fuq 79885693 jew lic-Chairperson tas-Sezzjoni Nisa s-Sinjura Anna Camilleri sabiex jithallas id-depozitu sa mhux aktar tard mit-30 ta Gunju 2010.


AVVIŻ

il-Gimgha 9 ta' Lulju 2010

 

Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss tal- Banda Santa Katarina V.M. se jkun nhar il-Ġimgħa 9 ta' Lulju 2010 ġewwa Ħal-Kirkop għall-Festa ta' San Ġużepp. Dan is-servizz se jkun jikkonsisti f'marċ brijuż mat-toroq ta' Ħal-Kirkop mid-9.00p.m. sa nofs il-lejl.

 

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandist kif ukoll lill-kumitat u sotto kumitati fi ħdan is-Soċjeta'.

 

Grazzi tal-appoġġ.


Rizultat Festival Nar tal-Art

Il-?add, 25 ta' April 2010

F'isem il-President u l-Kumitat tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. nixtieq nirringrazzja lid-Dilettanti tan-Nar ghall-Wirja li giet moghtija fuq il-Fosos tal-Furjana kif ukoll ghar-Rizultat miksub. Dan hu rizultat li juri progress u li zgur imliena bl-akbar sodisfazzjon.

 

Barra minn dan, nixtieq nirringrazzja lill-membri, partitarji u lil dawk kollha li taw il-vot taghhom permezz tal-sms lis-St. Catherine Fireworks Factory ghax permezz ta' dawn il-voti, ghat-tieni sena konsekuttiva s-Socjeta' taghna kisbet il-premju tal- "Ahjar Esebizzjoni Skont l-Opinjoni Pubblika" b' 1642 vot.

 

Ghal darb'ohra Grazzi lil kulhadd !

 

Kevin Schembri

Segretarju


Festival tan-Nar ta' l-Art

It-Tnejn, 19 ta' April 2010

F'isem il-President u l-Kumitat nifraħ u nawgura lis-St.Catherine Fireworks Factory fi ħdan is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. għall-parteċipazzjoni fil-kompetizzjoni tal-Festival tan-Nar ta' l-Art li ser isir nhar is-Sibt 24 t'April 2010.
 
Il-preżenza tagħkom il-membri u partitarji fuq il-Fosos tal-Furjana nhar is-Sibt fiż-żgur li tagħti kuraġġ kbir lil dawn il-membri li b'tant sagrifiċċju ħadmu bla heda biex l-isem tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. jkompli jikber. Fil-fatt is-Sotto Kumitat Nar se jkun qed jorganizza t-transport għal fuq il-Fosos tal-Furjana.  Barra minn dan, ikun ta' kuraġġ akbar jekk int tibgħat l-sms's tiegħek fuq in-numru abbinat mas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. biex b'hekk tkun qed tivvota għall-"Aħjar Esebizzjoni skont l-Opinjoni Pubblika".
In-numru tal-Votazzjoni permezz tal-SMS huwa 5061 5208.
 
Il-ħin tal-votazzjoni huwa s-Sibt 24 t'April 2010 mid-9.00pm ‘il quddiem, sal-Ħadd 25 t'April 2010 fis-7.00am.  Jistgħu tivvutaw biss dawk li jagħmlu użu mis-servizzi tal-kumpaniji Go u Vodafone.  Kull SMS jiswa €0.58.  Ta' min jinnota wkoll li din is-sena jekk ikun hemm aktar minn 300 sms għas-Soċjeta' tagħna, l-organizzaturi se jagħtu €0.09 lis-Soċjeta' fuq kull sms. M'hemmx limitu ta' kemm wieħed jista' jibgħat sms's
 
Jien persważ li dak li ksibna s-sena li għaddiet se nerġgħu niksbuh anke din is-sena u se nerġgħu nkunu konfermati bħala waħda mill-akbar soċjetajiet fil-gżejjer Maltin. Dan jista' jinkiseb billi int li għandek għal qalbek lis-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. nhar is-Sibt tivvota 50615208.
Grazzi mill-qalb tal-koperazzjoni tiegħek.

 


Festival Nazzjonali tal-Logħob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat 2010

Is-Sibt, 24 ta' April 2010

poster nar 2010

 

Nhar is-Sibt 24 ta' April 2010, is-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. se tkun qed tipparteċipa fil-Festival Nazzjonali tal-Logħob tan-Nar tal-Art Mekkanizzat 2010 organizzat mill-Kunsill Lokali tal-Furjana. Int tista' tivvota għas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq billi tibgħat sms fuq in-numru 50615208 u b'hekk int tkun qed tgħin lis-Soċjeta' tagħna fil-Kategorija tal-Premju 'L-Aħjar Esebizzjoni Skont l-Opinjoni Pubblika'. Nirringrazzjawk bil-quddiem tal-vot tiegħek.    


l-Għid it-Tajjeb

Il-Hadd, 4 ta' April 2010

F'isem il-President, il-Kumitat, is-Sezzjonijiet u s-Sotto Kumitati tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. nixtieq nawgura l-Għid it-Tajjeb lis-Soċji, Partitarji, Benefatturi tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. u lil dawk kollha li għandhom f'qalbhom tgħammar imħabba lejn il-Patruna tagħna Santa Katarina V.M.


AVVIŻ

Il-Hadd, 28 ta' Marzu 2010

AVVIŻ
 
 
Il-Banda Santa Katarina V.M. se twettaq servizz ta' Marċi Funebri u Mużika Sagra nhar il-Ħadd 28 ta' Marzu 2010 ġewwa Misraħ Repubblika iż-Żurrieq fl-10:00am. Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda.
 
Grazzi tal-appoġġ.


Laqgha ghas-Sotto Kumitati

It-Tnejn, 8 ta' Marzu 2010

 Nhar it-Tnejn 8 ta' Marzu 2010 fis-7.30p.m. fis-Sala Espedito Deguara se ssir il-Laqgha ghall-membri li jiffurmaw parti mill-Kumitati tas-Sezzjonijiet, Frieghi u Sotto-Kumitati tas-Socjeta' flimkien mal-Kumitat Centrali u Presidenti Onorarji bl-isem:-

"L-Istatut"

L-attendenza ta' dawn il-membri hija importanti!

Kevin Schembri

Segretarju


Gheluq it-30 sena mis-Sezzjoni Nisa

L-Gimgha, 26 ta' Frar 2010

Knisja Arcipretali Santa Katarina Zurrieq

Il-Ġimgħa, 26 ta' Frar 2010 - 6.00pm

 

Fl-Gheluq it-30 sena mis-Sezzjoni Nisa fi hdan is-Socjeta' Muzilai Santa Katarina V.M. , Sezzjoni Nisa ser torganizza quddiesa tar-ringrazzjament nhar il-Gimgha 26 ta' Frar fis-6.00pm fil-knisja Arcipretali ta' Santa Katarina Zurrieq.

Mistiedna  s-Sezzjonijiet u Sotto kumitati kollha fi hdan is-Socjeta', il-membri kollha , b'mod specjali in-nisa.

Wara jsir High Tea specjali  l-kazin fis-Sala Espedito Deguara.

Se tinghata tifkira ta l-okkazjoni li Socji nisa kollha.


LAQGHA SOTTO KUMITATI

Is-Sibt, 9 ta' Jannar 2010

 Nhar it-Tnejn 18 ta' Jannar 2010 fis-7.30p.m. fis-Sala Espedito Deguara se ssir il-Laqgha ghall-membri li jiffurmaw parti mill-Kumitati tas-Sezzjonijiet, Frieghi u Sotto-Kumitati tas-Socjeta' flimkien mal-Kumitat Centrali u Presidenti Onorarji bl-isem:-

"Fl-Ghaqda hemm is-Sahha"

L-attendenza ta' dawn il-membri hija importanti!

Kevin Schembri

Segretarju


Avviz

Il-Hadd, 27 ta' Di?embru 2009

F'isem il-President u l-Kumitat tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. nixtiequ nawguraw l-isbah xewqat ta' Sena gdida mimlija Risq u Hena lill-membri tas-Sezzjonijiet u Sotto Kumitati kif ukoll lis-Socji, Membri, Partitarji u Ammiraturi tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M., liz-Zrieraq kollha u lil kull min izur din il-website.


Avviz

Il-Hadd, 27 ta' Di?embru 2009

 

Segretarju

Ghaqda Karmelitana Banda Queen Victoria

Misrah Repubblika

Zurrieq

Sur Segretarju,

Qed niktiblek din l-ittra b'referenza ghal dak li deher fil-pagna 2 tal-fuljett bl-isem ‘L-Istilla Karmelitana' mahrug mill-Ghaqda tieghek.

Huwa ta' dizappunt kbir li ghal darb'ohra f'dan il-fuljett qed jidhru attakki mmirati fuq is-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. Dawn l-attakki la jaghmlu gieh lilkom bhala Socjeta' u wisq aktar ma jaghmlux gieh lill-festi li ahna niccelebraw. Nibda billi nsaqsik b'liema awtorita' l-Editur ta' dan il-fuljett iddecieda li jaghmel uzu minn arma, liema arma hija propjeta' tas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. Hawnhekk niehu wkoll l-okkazjoni sabiex ninforma lill-Editur li d-data 1946 hija l-ahhar data ta' meta l-Orkestra Santa Katarina V.M., dak iz-zmien taht it-tmexxija tas-Surmast Espedito Deguara giet trasformata minn Orkestra ghal Banda fil-forma kif nafuha llum. Dan ma jfissirx illi r-rahal taghna qghad jistenna sa dik id-data biex ikollu l-Banda tieghu, izda dan ifisser li s-Socjeta' taghna minn mindu twaqqfet fl-1864, dejjem mxiet maz-zminijet u dejjem rat x'kien ikun l-ahjar ghaliha.

Barra minn dan, jekk dehrilkom li fuq il-pubblikazzjoni tas-Socjeta' taghna kien hemm xi affarijiet li setghu jinfthemu b'mod differenti, kien imiss li tigbdulna l-attenzjoni b'mod aktar diplomatiku sabiex inkunu nistghu niccaraw il-pozizzjoni taghna minghajr ma noqoghdu nkabbru u nheggu pika zejda bejn is-socji u l-partitarji taz-zewg kazini. Irridu niftakru li aktar kemm nuru koperazzjoni ma' xulxin, aktar jista' jservi ta' gid ghall-Festi taghna minhabba li dawn huma dejjem fil-mira tal-kritika li aktar kemm qed jghaddu s-snin, dejjem aktar qed tizdied.

Filwaqt li nixtieq niehu l-okkazjoni sabiex ninfurmak li ghall-Kumitat Centrali tas-Socjeta' taghna dan hu kaz maghluq u ghaldaqstant qed nitolbu lis-Socji biex ma jikkummentawx aktar dan il-kaz, nixtieq ngharrfek li kopja ta' din l-ittra qed titwahhal fin-notice-board tal-Kazin taghna kif ukoll qed tigi mtella' fuq is-sit elettroniku tas-Socjeta' taghna. Nittama li f'okkazjonijet ohra jirnexxielna nahdmu flimkien b'mod aktar diplomatiku, kif inhu mitlub minn dawk kollha li jridu l-gid taz-zewg festi fiz-Zurrieq.

Nawgura lilek u lill-Kumitat tieghek kollu Milied Hieni u Sena mimlija risq.

Ghoddni dejjem tieghek,

Kevin Schembri

Segretarju


AVVIZ

Il-Gimgha, 25 ta' Dicembru 2009

 

Il-Kumitat jixtieq javza li l-Banda Santa Katarina V.M. se taghmel servizz ta' Marci tal-Milied nhar il-Gimgha 25 ta' Dicembru 2009 gewwa z-Zurrieq fl-10:00am Ghalhekk il-kumitat iheggeg lill-Bandisti biex jigu bi hgarhom ghal dan is-servizz kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Min jixtieq jaghti rigal lit-tfal tieghu permezz tal-Father Christmas tas-Socjeta', ghandu jgib ir-rigal tieghu fil-Kazin qabel ma jibda l-marc. L-isem tat-tfal kif ukoll mobile number irid ikun miktub fuq ir-rigal.

 

Kevin Schembri

Segretarju


RSK Fan Club

Il-Gimgha, 18 ta' Dicembru 2009

 Radju Santa Katarina jistieden lil kulhadd biex jinghaqad maghna f'din il-familja kbira b'mod specjali f'dawn iz-zmien ta' Festi.

Kif kienet ix-xewqa taghkom is-semmiegha ser jitwaqqaf il-fan club ta' Radju Santa Katarina. 

Inghadaq maghna ghall-prezz ta' €2.33 u fil-gurnata ta' gheluq sninek jew fl-anniversarju taghkom, Radju Santa Katarina ser ikun qed jibghatlek l-isbah xewqat waqt il-programmi ta' dik il-gurnata memorabbli ghalik.

Nhar il-Hadd 20 u l-Hadd 27 ta' Dicembru il-programm Sbieh il-Jum ser ikun qed jixxandar minn gewwa l-bar tal-kazin sabiex dawk kollha li jixtiequ jinghaqdu maghna jistghu jaghmlu dan billi jigu l-kazin u filwaqt li jsegwu l-programm mall-prezentaturi taghna aktar mill-qrib, tkunu tistghu tinkitbu fil-fan club ta' Radju Santa Katarina.

Min ma jista' jattendi jista' wkoll jibghat sms fuq in-numru tad-donazzjoni 50617377 ghall-istess prezz ta' €2.33 fejn fih importanti li tikteb l-isem u l-kunjom, in-numru ta' l-identita, id-data tat-twelid jew anniversarju, u d-diska favorita tieghek.  Fil-kaz ta' l-anniversarju huwa mportanti li tikteb l-isem tar-ragel jew tal-mara tieghek.

Ghalhekk kun minn ta' l-ewwel li tidhol fil-Fan Club ta' Radju Santa Katarina u fl-istess hin tkun qed tghin biex inkomplu nwasslulkom xandir ta' kwalita.


DVD TAL-FESTA 2009

It-Tnejn, 16 ta' Novembru 2009

 

Nhar it-Tlieta 24 ta' Novembru (lejlet il-Festa Liturgika ta' Santa Katarina V.M.) fit-7.45p.m. se jintwera ghall-ewwel darba d-DVD tal-Festa 2009 fil-Bar tal-Kazin tal-Banda Santa Katarina V.M.

 

Infakkru li minn dakinhar id-DVD se jkun ghall-bejgh mill-Bar tal-Kazin.


Kumitat Centrali Gdid

Il-Hadd, 1 ta' Novembru 2009

 

Dawn huma l-ismijiet tal membri l-godda tal-KUMITAT CENTRALI. Qeghdin imnizzlin fl-ordni alfabetika:

President: Schembri Philip

 • Cachia Josef
 • Camilleri Anna
 • Camilleri Karmenu
 • Camilleri Cettina
 • Camilleri Moses
 • Caruana Emanuel
 • D'Alfonso Charles
 • Farrugia Emanuel
 • Farrugia Richard
 • Schembri Kevin
 • Tanti Chalres

Chairperson tal- kummisjoni derigenti: Is-Sur Joseph Vella

Membri: Sur Lino Busutill u Sinjorina Annalisa Schembri, Sinjura Connie Tanti.

Minn qalbna nawgurawlhom hidma ta' successi ghas-Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M..


FESTA LITURGIKA SANTA KATARINA V.M.

It-Tnejn, 16 ta' Novembru 2009

 

Inheggu lill-membri biex jattendu fil-Knisja waqt il-funzjonijiet li se jsiru fl-okkazjoni tal-Festa Liturgika ta' Santa Katarina V.M. min-nhar is-Sibt 21 sa nhar l-Erbgha 25 ta' Novembru 2009.

Infakkrukom li nhar l-Erbgha 25 ta' Novembru 2009, il-Jum Liturgiku tal-Festa, fis-5.45p.m. nimmarcjaw wara l-istandart tas-Socjeta', fejn isir it-tqeghid ta' kuruna tar-rand fuq il-monument ta' Santa Katarina V.M. u nibqghu sejrin ghall-Quddiesa Kantata bil-Pani[ierku.

Wara, fit-8.00p.m. il-Banda Santa Katarina V.M. taht it-tmexxija tas-Surmast Mario Testa se taghmel il-Marc Tradizzjonali taghha minn Triq il-Kbira sa Misrah Repubblika.

 

Filwaqt li nheggu lill-membri tas-Sotto Kumitati, Socji u Partitarji biex jattendu ghal dawn l-attivitajiet, nfakkru li jkun xieraq li nhar il-25 ta' Novembru ntellghu bandiera.


Festa Liturġika ta’ Santa Katarina V.M. fil-Knisja Matriċi u Arċipretali Taż-Żurrieq

Il-Hadd, 15 ta' Novembru 2009

 

Is-Sibt, Il-Ħadd u t-Tnejn 21, 22, u 23 ta' Novembru 2009, jiem ta' Tridu. Fil-5,30p.m. Rużarju, fis-6.00 p.m. Quddiesa, kurunella ta' Santa Katarina, Innu, Antifona, Ċelebrazzjoni Ewkaristika, bews tar-Relikwija u kant tal-Innu Popolari.

It-Tlieta 24 ta' Novembru 2009, lejliet il-festa. Fil-5.30p.m. Translazzjoni solenni tar-Relikwija ta' Santa Katarina u kant tal-Ewwel Għasar tal-Martri, Quddiesa, Ċelebrazzjoni Ewkaristika, bews tar-Relikwija u kant tal-Innu Popolari.

L-Erbgħa, 25 ta' Novembru 2009, jum il-Festa. Fil- 5.30p.m. kant tat-Tieni Għasar tal-Martri, Fil-5.45p.m. tqegħed ta' kuruna tar-rand fuq il-monument ta' Santa katarina f'Misraħ ir-Repubblika mill-membri tas-Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. li jibqgħu sejrin il-knisja għall-Quddiesa kantata. Fis-6.00p.m. Quddiesa Koncelebrata solenni bil-paniġierku mill-Wisq Rev. Patri Pawl Aquilina O.S.A. Wara l-Quddiesa, l-istatwa ta' Santa Katarina tiġi mdawra mal-knisja, isir il-bews tar-Relikwija, Repozzjoni tar-Relikwija, Ċelebrazzjoni Ewkaristika u kant tal-Innu Popolari.

Lejliet u nhar il-festa jmexxi ċ-ċelebrazzjonijiet l-Wisq Rev. Arcipriet Dun Charles Attard. Matul il-ħamest ijiem tal-Festa jieħu sehem il-Kor Parrokkjali Cantate Domino taħt it-tmexxija ta' Mro. Patri Anton Briffa O.F.M. Cap. L.L.C.M., Dip. Mus. Sacra.

Fit-8.00p.m., il-Banda Sanata Katarina V.M. tagħmel marċ minn Triq il-Kbira sa Misraħ ir-Repubblika mmexxija mis-Surmast Mario Testa Dip. Mus. In Bb Tuba, F.Mus. E.I.H.E.(H.C.). X'ħin il-Banda tasal ħdejn il-Monument ta' Santa Katarina, jindaqq l-Innu Marċja "Semma' Poplu L-Vuċi Tiegħek" ta' Mro. Espedito Deguara A.Mus.L.C.M.


Elezzjoni Kumitat Centrali

Il-Gimgha, 30 ta' Ottubru 2009

Il Kumissjoni eletorali tixtieq tavvza li nhar is-Sibt 31 t'Ottubru 2009 bejn il-5.00pm u s-7.30pm u nhar il-Hadd bejn it-8.00am u 12.00pm ser issier l-elezzjoni ghal hatra tal-kumitat centrali.

Il-membri huma mhegga ha jigu jivitaw

Grazzi

 

 

 


Gheluq is-Sena mill-Mewt tas-Surmast Francis Falzon L.(Mus.) L.C.M., L.R.S.M.

It-Tnejn, 26 ta' Ottubru 2009

Gheluq is-Sena mill-Mewt tas-Surmast Francis Falzon L.(Mus.) L.C.M., L.R.S.M.
Se ssir quddiesa b'suffragju tas-Surmast Francis Falzon nhar it-Tnejn 26 t'Ottubru 2009 f'gheluq l-ewwel sena mill-mewt tieghu. Il-quddiesa ser tkun iccelebrata fil-Knisja Parrkjali ta' Santa Katarina V.M. taz-Zurrieq   fis-6.00p.m. u se tkun iccelebrata mid-Direttur Spiritwali tas-Socjeta' Fr.Raymond Cassar. Inheggu lill-membri kollha biex jattendu.


Kumitat Sezzjoni Zghazagh Palmisti 2009/2010

Il-Hadd, 11 ta' Ottubru 2009

 Dawn huma l-membri li tefghu n-nomina biex jiffurmaw il--Kumitat tas-Sezzjoni zghazagh Palmisti 2009/2010.

 

Abela Edmond

Aquilina Paul

Cachia Roberta

Camilleri Marvin

Cassar Roberto

Farrugia Clint

Fenech Christian

Gravino Eman

Hili Sean

Mangion Alfredo

Sacco Malcolm

Schembri Antoine

Schembri Omar

Schembri Ryan

Schembri Vince

Vassallo David

 

Il-Kumitat Centrali approva dawn in-nomini u ddecieda li mhux ser issir elezzjoni.

Kevin Schembri

Chairman - Kummissjoni Elettorali  Sezzjoni zghazagh Palmisti


Seduta Ġenerali Annwali tas-Soċjeta'

Il-Hadd, 25 ta' Ottubru 2009

Kif isir kull sena skond l-Istatut tas-Soċjeta', il-Ħadd 25 t' Ottubru 2009 ser issir is-Seduta Ġenerali Annwali tas-Soċjeta'.  Din ser issir fil-Każin fis-Sala Espedito Deguara fit-8:00 am.

AĠENDA

 • Qari ta' minuti
 • Rapport Amministrattiv
 • Rapport Finanzjarju
 • Rapport Finanzjarju (Sezzjoni Nisa)
 • Rapport Finanzjarju (Sezzjoni Żgħażagħ)
 • Rapport Finanzjarju (Sezzjoni Dilettanti tan-Nar)
 • Rapport Finanzjarju (Sotto Kumitat tal-Armar)
 • Rapport Finanzjarju (Sotto Kumitat tal-Kultura)
 • Rapport Finanzjarju (Ex-Officio)
 • Diskors mill-President
 • Ħatra ta' erba' Awdituri
 • Ħatra tal-Kummissjoni Elettorali
 • Tlugħ ta' ċedoli
 • Proposti u emendi għar-regolamenti
 • Punti oħra ta' l-Aġenda mibgħuta lis-Segretarju

Infakkarkom li l-ħin tas-seduta huwa fit-8:00am fejn jekk ma jkunx hemm ‘quorum' fil-ħin avżat, is-seduta tibda nofs siegħa wara bin-numru ta' membri preżenti.  Kull proposta jew emenda għar-regolamenti trid tasal bil-miktub għand is-Segretarju sa nhar il-Ħadd 12 t' Ottubru 2008 fis-6.00pm.  Kull suġġeriment ieħor li tixitieq li jiġi diskuss waqt is-Seduta Ġenerali Annwali, għandu jasal ukoll bil-miktub għand is-Segretarju sa nhar il-Ħadd 12 t'Ottubru 2008 fis-6.00pm sabiex jiġi inkluż fl-Aġenda.

Filwaqt li nibgħat inselli għalik u għall-familja tiegħek, nesprimi l-importanza ta' l-attendenza tiegħek għas-seduta.

Għoddni dejjem tiegħek,

Emanuel Farrugia,

Segretarju.


Avviz

L-Erbgha, 19 ta' Awissu 2009

 

Nhar il-Ħadd 23 t' Awwissu 2009 ser issir Open Day ġewwa Studios Santa Katarina, fejn fl-10.00am isir il-ftuħ uffiċjali, u ser jitbierku mill-Arċipriet Dun Charles Attard.  Kulħadd huwa mistieden iżur dawn l-istudios ġodda minn fejn ser jibda jxandar Radju Santa Katarina sabiex jara kif jitħaddem ir-Radju, kif ukoll ix-xogħol kbir li sar tul din is-sena.

 

Filgħaxija mbagħad ser issir quddiesa b'sufraġju tal-Vittmi kollha tan-Nar, u għal ruħ Mro.Francis Falzon.Kulħadd huwa mistieden. Il-quddiesa li se jqaddisa Dun Raymond Cassar, id-Direttur Spiritwali tas-Socjeta`, tibda fis-6.00pm  fil-Knisja ta' Santa Marija Bubaqra.

Wara nitilqu b'korteo ta' talb fuq il-qabar ta' Mro.Falzon, u wara lejn il-lapida kommemorattiva tal-vittmi tan-nar li tinsab fi Triq Ħal Far, fejn ser jitqiegħdu kuruni u jingħad xi talb

Joseph  Darmanin

Segretarju


Avviz

It-Tnejn, 17 ta' Awissu 2009

 

IL-PRESIDENT U L-KUMITAT TAS-SOCJETA' MUZIKALI SANTA KATARINA V.M. GHANDHOM IL-PJACIR JISTIEDNU LILL-MEMBRI KOLLHA TAS-SOCJETA, U LIL DAWK KOLLHA LI JAGHTU SEHMHOM B'RISQ IL-FESTA TITULARI TA' SANTA KATARINA V.M. GHAL RICEVIMENT LI SER ISIR NHAR IT-TNEJN 24 T'AWWISSU 2009 FIT-8.00PM FIL-KAZIN - SALA MRO.ESPEDITO DEGUARA, FL-OKKAZJONI TAL-FESTA TITULARI TA' SANTA KATARINA V.M.


Avviz

Il-Hadd, 2 ta' Awissu 2009

Il-Kumitat jixtieq javża li s-servizz li jmiss, tal-Banda Santa Katarina V.M. għas-sena 2009 huwa nhar il-Ħadd 2 t'Awwissu ġewwa l-Belt Valletta għall-Festa San Duminku Cuor u warajh nhar it-Tnejn 3 t'Awwissu ġewwa Ħal-Lija għall-Festa tas-Salvatur.

Għalhekk il-kumitat iħeġġeġ lill-Bandisti biex jiġu bi ħġarhom għal dawn is-servizzi kif ukoll lill-membri u partitarji biex jakkumpanjaw lill-banda. Dan żgur jagħti kuraġġ kbir sew lill-bandisti kif ukoll lill-Kumitat u Sottokumitati fi ħdan is-Soċjeta'. Grazzi tal-appoġġ.

Joseph Darmanin

Segretarju


Avviz

It-Tlieta, 21 ta' Lulju 2009

Għeżież Membri u Partitarji,

Permezz ta' din l-ittra qed nerġa' nidħol ġewwa djarkom biex insellmilkom u nirringrazzjakom tal-appoġġ kollu li dejjem sibna minn għandkom.  Kif tafu, ż-żmien qorob sew, u issa l-preparazzjonijiet għall-festa f'ġieħ il-Patruna tagħna Santa Katarina V.M. jinsabu fil-qofol tagħhom.  Ma nistax ma nsemmix b'għożża l-unur kbir li l-Banda Santa Katarina V.M. ġabet magħha minn ġewwa l-Ungerija, propju f'dik li hija s-sitt safra tagħha.  B'esekuzzjoni mill-aqwa fl-erba' programmi li saru, pero' bil-qofol ikun dak ġewwa d-Dar Mużikali Joszef Attila ġewwa Dorog l-Ungerija, fejn ingħatajna l-akbar applawsi, kif ukoll preżentazzjoni ta' tifkiriet mill-Viċi Sindku tal-Belt, kif ukoll preżentazzjoni ta' faxxa mal-istandart, kif ukoll Bandalora sabiex titfakkar din l-okkażjoni.

Mistenni wkoll il-ftuħ uffiċjali tal-istudios ta' Radju Santa Katarina, Radju tal-Komunita' li dalwaqt jagħlaq sena jxandar kontinwament.  Radju li ta ħafna benefiċċju sew lis-Soċjeta' tagħna, kif ukoll lil raħalna u aktar,  speċjalment lil dawk li jsegwu permezz ta' l-internet.

Ma' dawn sar xogħol kbir ieħor fil-każin, li fil-ġranet li ġejjin ser ikollkom iċ-ċans li taraw ukoll il-frott.  Is-Sottokumitati, il-mutur tas-Soċjeta', ukoll taw ħafna enerġija biex ix-xogħol kollu ppjanat isir, u ta' dan minn qalbi f'isem il-Kumtitat nirringrazzjakom għall-impenn sinċier tagħkom.  Din is-sena ma kinetx nieqsa minn diffikultajiet, pero' żgur li flimkien negħlbu kull ostaklu quddiemna u għalhekk inħeġġeġ biex għall-ġranet ta' matul il-festa nsibu l-koperazzjoni mingħand kulħadd, sew f'dik li hi għajnuna fiżika fejn jidħol armar, tiżjin u kull ħaġa oħra relatata mal-festa, kif ukoll dik finanzjarja.

Propju nhar il-Ħadd li ġej 26 ta' Lulju, ser inkunu qed induru djarkom bieb, bieb, sabiex niġbru dik l-għotja tagħkom b'risq il-Festa tal-Patruna tagħna Santa Katarina V.M.  Naf li bħal dejjem ser terġgħu tkunu ġenerużi u minn qalbi nirringrazzjakom bil-quddiem.

Inħeġġiġkom tattendu għall-attivitajiet kollha tas-Soċjeta', fejn issegwu aktar dettalji fuq Radju Santa Katarina li jxandar fuq 90.6FM.  Inħeġġeġ ukoll li nuru l-prudenza kollha fil-festa, kif ukoll nuru l-akbar maturita'.  Inħeġġeġ biss biex dejjem nuru nteress komuni lejn is-Soċjeta' tagħna u lejn l-għażiża patruna tagħna Santa Katarina V.M.

GRAZZI LIL KULĦADD U GĦAL DARB'OĦRA PROSIT MISTĦOQQA LILL-BANDA SANTA KATARINA V.M.

Joseph Darmanin,

Segretarju.


Avviz

Il-Gimgha, 10 ta' Lulju 2009

  AVVIŻ

Il-Kumitat jixtieq javża li minħabba li l-maġġorparti tal-membri tal-Kumitat ser ikunu qed jakkumpanjaw il-Ġita tal-Banda Santa Katarina V.M. ġewwa l-Ungerija bejn il-11 u d-19 ta'Lulju 2009, tul dawn il-ġranet il-Kumitat appunta lis-Sur Richard Farrugia bħala Aġent-President, u lis-Sur Josef Chetcuti bħala Aġent-Segretarju.  Nitolbu l-koperazzjoni ta' kulħadd tul dawn il-ġranet.  Grazzi tal-appoġġ.

 

Joseph Darmanin

Segretarju

 


PROGRAMM TAL-GITA GHALL-UNGERIJA

Il-Hamis, 26 ta' Marzu 2009

 

Dan huwa l-programm tal-gita ghall Ungerija fejn il-Banda Santa Katarina V.M. giet mistiedna taghmel kuncerti minn ghaqda muzikali Ungeriza. Din hija s-sitt darba li l-Banda ghaziza taghna giet mistiedna taghti servizz barra minn Malta. Il-gita ser issehh bejn 12 u 19ta Lulju 2009. Dan il-programm huwa suggett ghal xi tibdil zghir kif ikunu c-cirkostanzi u kif jiddecidi l-kumitat. Grazzi lil kulhadd tal-koperazzjoni.  Joseph Darmanin Segretarju.

 

11-07-09: Is-Sibt

 

21.00 -Niltaqghu l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta.

23.10- Nitilqu lejn Bratislava ma l'Air Malta.

 

12-07-09: Il-Hadd

 

 1.40-  Naslu l-Ajruport ta' Bratislava

 2.40-  Nitilqu lejn il-Lukanda Frankfurt

 6.00-  Naslu l-Lukanda Frankfurt- allokazzjoni tal-kmamar, breakfast u hin ta mistrieh

12.15- Nitilqu ghas-City Park

13.00- Hin liberu fis-City Park- Min irid jista' jzur iz-Zoo, Luna Park jew il-Szechenyi     

            Baths.

17.00- Lura ghal-Lukanda

18.00- Cena

20.00- Immorru dawra "Budapest by Night"

22.00- Lura ghal-Lukanda

 

13-07-09:  It-Tnejn

 

 9.30-  Nitilqu ghall-Kastell ta' Buda

11.00- Kuncert Muzikali mill-Banda Sta. Katarina V.M. f'Halaszbastya (Fisherman's Bastion)

12.00- Nzuru l-Knisja ta' San Mattew u Fisherman's Bastion.

13.30- Ikla f'restorant gewwa Budapest.

15.00- Inzuru l-Pjazza ta' l-Eroj u l-Kastell ta' Vajdahunyad.

16.00- Nitilqu lejn Lajosmizse

17.30- Ikla u show taz-Zwiemel

21.00- Lura lejn Budapest

22.00- Naslu lura l-lukanda.

 

14-07-09 :  It-Tlieta

 

  8.30- Nitilqu lejn l-Ghadira ta' Balaton

11.30- Kuncert muzikali mill-Banda Santa Katarina V.M. fuq palk f'Balatonfured

13.00- Ikla f'Balatonfured

14.30- Hin liberu f'Balatonfured fejn wiehed jista' jghum

17.00- Nitilqu lejn Tihany

17.30- Nzuru l-Abazija ta Tihany

18.30- Ikla f'Tihany

20.30- Lura lejn Budapest

23.00- Naslu l-lukanda

 

15-07-09 : L-Erbgha

 

 9.00-  Nitilqu lejn Estergom

10.30- Nzuru l-katidral ta' Estergom - l-akbar wiehed ta' l-Ungeruja.

11.45- Kuncert muzikali mill-Banda Santa Katarina V.M. gewwa l-katidral

13.00- Ikla f'Estergom

15.00  Nitilqu lejn Dorog

17.00- Marc mill-Banda Sta Katarina V.M. gewwa Dorog

18.00- Kuncert muzikali mill-Banda Sta KatarinaV.M.  flimkien mal-banda ta' Dorog fic-centru  kulturali ta' Dorog.

20.00-  Ikla f'Dorog

22.15- Lura lejn Budapest

23.30- Naslu l-lukanda

 

16-07-09 : Il-Hamis

 

  9.00- Tluq lejn il-Gzira ta' Margaret.

10.00- Naslu fil-Gzira ta' Margaret.

11.00- Dawra bid-dghajsa fuq ix-Xmara Danubju

13.00- Ikla f'Budapest

14.30- Hin liberu f'Budapest

16.30- Nitilqu lejn Kesztoic (centru ta l-inbid)

18.00- Ikla stil Ungeriz fejn tista' tixrob inbid kemm trid.

21.30- Lura lejn Budapest

23.00- Naslu l-lukanda

 

17-07-09: Il-Gimgha

 

 9.00-  Nitilqu lejn Szentendre

11.45- Naslu Szentendre

12.45- Nghamlu vizita fil-muzew tal-fuhhar ta' Kovacs Margit jew min irid ghandu hin

           liberu

13.15- Ikla f'Szentendre

15.00- Nitilqu lejn Visegrad

15.45- Nzuru l-Kastell tar-Re Mattew jew  ghal min irid hin liberu fil-gonna tal-madwar.

17.15- Nitilqu lejn it-Torri ta' Salamun

17.30- Naraw wirja medjevali gewwa t-Torri

19.00- Ikla stil rjali fir-restorant Renaissance

21.15- Lura lejn Budapest

22.00- Lura l-lukanda

 

 

 

18-07-09: Is-Sibt

 

  9.30- Nitilqu lejn l-Awstrija

13.00- Naslu Vienna fejn nghamlu dawra mal-Belt

18.00- Immorru lejn ic-Centru ta divertiment ta' Prater fejn ikollna hin liberu

22.30- Nitilqu lejn l-ajruport ta' Bratislava

 

19-07-09: Il-Hadd

 

00.30- Naslu l-ajruport ta' Bratislava

02.40- Nitilqu ma l'Air Malta lura lejn Malta


PROGRAMM FINALI TAL-GITA GHALL-UNGERIJA

It-Tlieta, 24 ta' Marzu 2009

DAN HUWA L-PROGRAMM FINALI TAL-GITA GHALL-UNGERIJA, FEJN IL-BANDA SANTA KATARINA V.M. GIET MISTIEDNA TAGHMEL KUNCERTI MINN GHAQDA MUZIKALI UNGERIZA.  DIN HIJA S-SITT DARBA LI L-BANDA GHAZIZA TAGHNA GIET MISTIEDNA TAGHTI SERVIZZ BARRA MINN MALTA.  IL-GITA SER ISSEHH BEJN IT-12 U D-19 TA' LULJU 2009.  DAN IL-PROGRAMM HUWA SUGGETT GHAL XI TIBDIL ZGHIR KIF JIDDECIEDI L-KUMITAT.  GRAZZI LIL KULHADD TAL-KOPERAZZJONI.   JOSEPH DARMANIN, SEGRETARJU.   The programme proposal
of
The St.Catherine Band Club
Tour with music in Hungary - 12.-19.07.2009
(7 days, 6 nights)


1st day, 12.07. Sunday:

01.40. arrival at Bratislava Airport
02.40 transfer to the Hotel FRANKFURT***,
06.00 arrival at the Hotel FRANKFURT***
          occupation of the rooms, brekfast, repose
12.15 start to City Park
13.00 free time in the City Park (Zoo, Funfair, Szechenyi Bath)
17.00 start to hotel
18.00 dinner
20.00 sight of Budapest's night beauty (Citadel, LiberationMonument)
22.00 arrival at the hotel

2nd day,13.07. Monday:

09.30 start to the castle of Buda
11.00 promenade concert at Halászbástya (Fisherman's Bastion)
12.00 visiting the Matthias Church and the Fisherman's Bastion
13.30 lunch in Budapest
15.00 sightseeing (Heroe's square, Vajdahunyad castle)
16.00 start to the steppe (Lajosmizse)
17.30 steppe programme
          welcome with apricot brandy and crackling cake
          joy-ride, horse-show, riding possibility
          dinner with gipsy music in the village inn
21.00 start to Budapest
22.00 arrival at the hotel

3rd day, 14,07. Tuesday:

08.30 start to lake Balaton
11.30 promenade concert in Balatonfüred, on outdoor stage
13.00 lunch in Balatonfüred
14.30 free time, and swim in Balaton
17.00 start to Tihany
17.30 visiting the Abbey of Tihany
18.30 dinner in Tihany
20.30 start to Budapest
23.00 arrival at the hotel

4th day, 15.07. Wednesday

09.00 start to Esztergom
10.30 visiting the Cathedral, which is the biggest church of Hungary
11.45 promenade concert at the Cathedral
13.00 lunch in Esztergom
15.00 start to Dorog
15.15 rehersal on stage, changing
17.00 street band march
18.00 International Wind Band Gala - Dorog
common concert with the Dorog&Tát Wind Band in the culture house
the Dorog&Tát Wind Band plays the visitors national anthem
the St.Catherina Band Club plays the Hungarian anthem
independent concert (about 45 min) of the St.Catherina Band Club
the St.Catherina Band Club and the Dorog &Tát Wind Band plays 6 songs
jointly
20.00 musical dinner in Dorog
22.15 start to Budapest
23.30 arrival at the hotel

5th day, 16.07. Thursday:

09.00 start to Margaret Island
10.00 stroll at the Margaret Island
11.00 water trip on the Danube
13.00 lunch in Budapest
14.30 freetime in the city (Váci street, walking streets)
16.30 start to the wine-cellar (Kesztölc)
18.00 musical wine-cellar party with wine-tasting (6-8 wine species)
          Hungarian dinner with unrestricted ingestion of wine
21.30 start to Budapest
23.00 arrival to the hotel

6th day, 17.07. Friday:

09.00 start to Szentendre
10.00 shopping in the CORA
11.45 start to Szentendre
12.15 visiting the Kovács Margit Pottery Museum or freetime
13.15 lunch in Szentendre
15.00 start to Visegrád
15.45 visiting the King Matthias's castle or freetime at the winter/summer
          bobsled ground
17.15 start to the Solomon Tower
17.30 medieval tournament at the Solomon Tower
19.00 royal feast in the Renaissance restaurant
21.15 start to Budapest
22.00 arrival at the hotel

7th day, 18.07 Saturday:

09.30 start to Austria
13.00 Sightseeing walk and free time
18.00 start to the Prater Fun Park
18.30.00 free time in the Prater Fun Park
22.30 start to Bratislava Airport
00.30 arrive to Airport
02.40 home journey


Avviz

It-Tlieta, 30 ta' ?unju 2009

 

Il-President u l-Kumitat tas-Soċjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. A.D.1864 - Zurrieq, juru s-sogħba tagħhom fil-mewt tas-Surmast Onorarju tal-Banda Queen Victoria - Zurrieq; Mro.Emmanuel Bugeja, u jibagħtu l-kondoljanzi lill-familjari tas-Surmast, lill-Kumitat u lill-membri kollha tal-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria.

 

Agħtih O Mulej il-Mistrieħ ta' Dejjem.

 

Joseph Darmanin,

Segretarju.


AVVIŻ

Gimgha, 29 ta' Mejju 2009