Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Novembru 2020
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Sotto Kumitat Sezzjoni Żgħażagħ Palmisti 2019-2020

 

Chairman:

Is-Sur Omar Schembri

Viċi-Chairman:

Is-Sur Sheldon Farrugia

Segretarju: 

Is-Sinjorina Brenda Farrugia

Ass. Segretarju:

Is-Sinjorina Chantel Camilleri

Kaxxier:

Is-Sinjorina Katrina Borg 

Ass. Kaxxiera:

Is-Sur Miguel Mangion

Direttur:

Is-Sur Malcolm Sacco

Ass. Direttur:

Is-Sur Liam Caruana

 

 

P.R.O.:

Is-Sur Paul Farrugia

Ass. P.R.O:

Is-Sur Samuel Agius

Ko-ordinatur tal-Briju:

Is-Sur Adrian Zahra

Delegati:

Is-Sur Malcolm Sacco, is-Sur Liam Caruana, is-Sur Sean Hili u s-Sur Paul Farrugia

Ko-ordinatur Sports u Attivitajiet Rikreazzjonali:

Is-Sur Sean Hili

Delegati:

Is-Sur Liam Caruana, is-Sinjorina Graziella Borg, is-Sinjorina Rebecca Baldacchino u s-Sinjorina Luana Pampanella Olivari

Ko-ordinatur Attivitajiet:

Is-Sinjorina Chantel Camilleri

Delegati:

Is-Sur Samuel Mangion u s-Sur Miguel Mangion

Ko-ordinatur Attivitajiet għat-Tfal:

Is-Sinjura Svetlana Schembri

Delegati:

Is-Sinjorina Katrina Borg, is-Sinjorina Graziella Borg u s-Sinjorina Marlene Zerafa

Editur PALMISTI:

Is-Sinjorina Rebecca Baldacchino

Bord Editorjali:

Is-Sur Samuel Mangion, is-Sur Samuel Agius, is-Sinjorina Luana Pampanella Olivari, is-Sinjorina Frederica West u s-Sinjorina Marlene Zerafa

Kolletturi tal-Membri: 

Is-Sinjorina Frederica West, is-Sinjorina Graziella Borg, is-Sinjorina Marlene Zerafa, Is-Sinjura Svetlana Schembri u s-Sur Samuel Mangion

developed by CasaSoft