Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Sotto Kumitat Sezzjoni Żgħażagħ Palmisti 2020-2021

 

Chairman:

Is-Sur Zachary Saliba

Viċi-Chairman: 

Is-Sinjorina Rebecca Baldacchino

Segretarja: 

Is-Sinjorina Chantel Camilleri

Ass. Segretarju:

Is-Sinjorina Marija Grixti

Kaxxier:

Is-Sur Samuel Mangion 

Ass. Kaxxiera:

Is-Sinjorina Marlene Zerafa

Direttur:

Is-Sur Kurt Zammit

Ass. Direttur:

Is-Sur Paul Farrugia

 

 

P.R.O.:

Is-Sinjorina Katryna Farrugia

Ass. P.R.O:

Is-Sinjorina Edelgail Zammit
Is-Sur Izaak Abela

Ko-ordinatur tal-Briju:

Is-Sur Adrian Zahra

Delegati Briju:

is-Sinjorina Michela Farrugia, Is-Sur Antonio Abela, is-Sinjorina Katryna Micallef, Is-Sur Noel Busuttil, Is-Sur Kurt Zammit, Is-Sur Sean Hili u s-Sur Paul Farrugia

Grupp tal-

Attivitajiet:

Is-Sinjorina Chantel Camilleri, Is-Sinjorina Krista Saliba u s-Sinjorina Frederica West

Grupp tat-Tfal:

Is-Sinjorina Edelgail Zammit, s-Sinjorina Marlene Zerafa, Is-Sinjorina Maya Schembri, Is-Sur Charlon Mangion, Is-Sinjorina Frederica West u s-Sinjorina Graziella Borg

Editur PALMISTI:

Is-Sinjorina Rebecca Baldacchino

Bord Editorjali:

Is-Sinjorina Katryna Micallef, Is-Sinjorina Michela Farrugia, Is-Sinjorina Maya Schembri, Is-Sinjorina Krista Saliba u s-Sinjorina Luana Pampanella Olivari

Grupp tal-iSports:

Is-Sur Noel Busuttil, Is-Sur Sean Hili, Is-Sur Antonio Abela, Is-Sinjorina Michela Farrugia, Is-Sinjorina Katryna Farrugia u s-Sinjorina Graziella Borg

 

 

Membri: 

Is-Sinjorina Frederica West, is-Sinjorina Graziella Borg, is-Sinjorina Edelgail Zammit, Is-Sur Charlon Mangion u s-Sur Izaak Abela

developed by CasaSoft