Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2023
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Sotto Kumitat Sezzjoni Żgħażagħ Palmisti 2021-2022

 

Chairman:

Is-Sur Salvatore Battaglia 

Viċi-Chairman: 

Is-Sinjorina Rebecca Baldacchino

Segretarja: 

Is-Sinjorina Chantel Camilleri

Ass. Segretarja:


 

Is-Sinjorina Krista Saliba

Kaxxier:

Is-Sur Samuel Mangion 

Ass. Kaxxiera:


 

Is-Sinjorina Michela Farrugia

Direttrici:

Is-Sinjorina Maya Schembri

Ass. Diretturi:

Is-Sur Norbert Bugeja

Is-Sinjorina Katryna Micallef Tonna 

 

 

P.R.O.:

Is-Sinjorina Katryna Farrugia

Ass. P.R.O:

Is-Sur Zachary Saliba

Is-Sinjorina Frederica West
Is-Sur Marlen Saliba
Is-Sur Josef Schembri

 

Ko-ordinatur tal-Briju:

Is-Sur Antonio Abela

Delegati Briju:

Is-Sur Paul Farrugia, Is-Sur Liam Caruana, is-Sinjorina Michela Farrugia, Is-Sur Norbert Bugeja, is-Sinjorina Katryna Micallef Tonna, Is-Sur Sean Hili, Is-Sur Zachary Saliba u is-Sur Marlen Saliba 

Ko-ordinatrici Grupp tal-Attivitajiet:
Delegati: 


Is-Sinjorina Krista Saliba

Is-Sinjorina Chantel Camilleri, Is-Sur Samuel Mangion, Is-Sinjorina Maya Schembri, Is-Sinjorina Luana P. Olivari s-Sinjorina Frederica West  

 

Ko-ordinatur Grupp tat-Tfal:
Delegati: 

Is-Sur Charlon Mangion
Is-Sinjorina Graziella Borg, Is-Sinjorina Luana P. Olivari, Is-Sinjorina Frederica West u s-Sinjorina Katrina Farrugia

 

Editur PALMISTI:

Is-Sinjorina Rebecca Baldacchino

Bord Editorjali:

Is-Sinjorina Michela Farrugia, Is-Sinjorina Katryna Micallef Tonna ,  Is-Sinjorina Luana P. Olivari, Is-Sur Zachary Saliba, Is-Sur Josef Schembri u  s-Sinjorina Maya Schembri

Ko-ordinatur Grupp tal-iSports:
Delegati:

Is-Sur Sean Hili

Is-Sur Liam Caruana, Is-Sinjorina Graziella Borg, Is-Sur Zachary Saliba, Is-Sinjorina Luana P. Olivari, Is-Sinjorina Michela Farrugia, Is-Sinjorina Gabriella Zammit u s-Sinjorina Katryna Micallef Tonna

 

Ko-ordinatrici Kolletturi tal-Membri:
Delegati:

Is-Sinjorina Frederica West
Is-Sinjorina Chantelle Camilleri, Is-Sinjorina Graziella Borg, Is-Sur Charlon Mangion u s-Sinjorina Gabriella Zammit

Ko-ordinatur Grupp tat-30 Sena Anniversarju:
Delegati: 

Is-Sur Zachary Saliba

Is-Sur Norbert Bugeja, Is-Sur Antonio Abela, Is-Sur Zachary Saliba, Is-Sinjorina Krista Saliba, is-Sinjorina Katryna Micallef TonnaIs-Sur Marlen Saliba, Is-Sur Josef Schembri,  is-Sinjorina Gabriella Zammit u s-Sur Liam Caruana

 

developed by CasaSoft