Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Frar 2019
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Kumitat Sezzjoni Zghazagh Palmisti 2017-2018

 

Chairperson: Is-Sur Ryan Schembri
Vici Chairperson: Is-Sur Noel Busuttil
  

 

Segretarja: Is-Sinjorina Brenda  Farrugia
Ass. Segretarju: Is-Sur Jean Luke Camilleri
  

 

Kaxxiera: Is-Sinjorina Svetlana Farrugia
Ass. Kaxxiera: Is-Sinjorina Katrina Borg
  

 

Direttur: Is-Sur Christian Fenech

Ass. Direttur:

 

Is-Sur Sheldon Farrugia

   
P.R.O. Is-Sur Jean Luke Camilleri
Ass. P.R.O.: Is-Sinjorina Natalia Bugeja

 

 

 

Editur PALMISTI: Is-Sinjorina Rebecca Baldacchino     
   
Ko-ordinatur Briju: 

Is-Sur Adrian Zahra

Delegati Briju:

 

Is-Sur Noel Busuttil
Is-Sur Christian Fenech
Is-Sur Jean Luke Camilleri
Is-Sur Sheldon Farrugia
Is-Sur Kurt Zammit

 Delegati Sports: 

Is-Sur Noel Busuttil
Is-Sur Christian Fenech
Is-Sinjorina Luana Olivari
Is-Sur Ryan Schembri
Is-Sur Kurt Zammit

Grupp Attivitajiet:

 

Is-Sur Ryan Schembri
Is-Sinjorina Svetlana Farrugia
Is-Sur Noel Busuttil
Is-Sinjorina Michela Stivala Bondin

Kolletturi tal-Membri: Is-Sinjorina Graziella Borg

Is-Sinjorina Natalia Bugeja
Is-Sinjorina Svetlana Farrugia
Is-Sinjorina Isabelle Sammut
Is-Sinjorina Michela Stivala Bondin

Grupp Gimgha l-Kbira: Is-Sur Jean Luke Camilleri
Is-Sur Sheldon Farrugia
Is-Sinjorina Isabelle Sammut
Bord Editorjali: Is-Sinjorina Rebecca Baldacchino
Is-Sinjorina Natalia Bugeja
Is-Sinjorina Graziella Borg
Is-Sinjorina Luana Olivari
Is-Sinjorina Michela Stivala Bondin
developed by CasaSoft