Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Sotto Kumitat Tan-Nar 2020-2021

 

Licencee:  Is-Sur Sandro Borg
   
Chairman:   Is-Sur Josef Camilleri 
Vici Chairman: Is-Sur Raymond Schembri
   
Segretarja: Is-Sinjorina Lara Schembri
   
Kaxxier: Is-Sur Moses Camilleri

Ass. Kaxxier 
responsabbli 
mill-bejgh t
an-nar:  

 Is-Sur Jason Farrugia
   
Direttur tal-Post tan-Nar: Is-Sur Antoine D'Amato
Ko-ordinatur Attivitajiet: Is-Sur Raymond Schembri
   
Membri: Is-Sur Patrick Attard
  Is-Sur Jesmond Sammut
  Is-Sur Darren Pace
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

developed by CasaSoft