Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Novembru 2019
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Kumitat Centrali 2018-2019

 

k

 President Is-Sur Philip Schembri
   
 Presidenti Onorarji Is-Sur Anthony Bonnici A.C.I.B
Is-Sur Charles Schembri O.S.S.
Is-Sur David Zerafa
Is-Sur Karmenu Zerafa
   
 Vici President Is-Sur Josef Cachia
   
 Segretarju Is-Sur Kevin Schembri
 Assistent Segretarju Is-Sur Stephen Caruana
  Is-Sur Omar Schembri
 Tezorier Is-Sur Nicholas Saliba
 Assistent Tezorier Is-Sur Ryan Schembri
   
 Direttur Generali Is-Sur Stephen Caruana
 Assistent Direttur Generali Is-Sur Mark Agius
   
 Chairman Sotto Kumitat Banda Is-Sur Richard Farrugia
 Vici-Chairman Sotto Kumitat Banda Is-Sur Kevin Schembri
   
 Deputati tal-Banda Is-Sur Richard Farrugia
  Is-Sur Kevin Schembri
   
 Chairperson Sotto Kumitat Nisa Is-Sinjura Anna Camilleri
   
 Chairman Sotto Kumitat Sezzjoni Zghazagh Palmisti Is-Sur Ryan Schembri
   
   
 Chairman Sotto Kumitat Nar Is-Sur Joseph Camilleri 
   
   
 Chairman Sotto Kumitat Armar Is-Sur Clint Farrugia
   
   
 Chairman Sotto Kumitat Kultura Is-Sur Charles Tanti
   
   
 Chairman Sotto Kumitat Radju Is-Sur Josef Cachia
   

developed by CasaSoft