Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Mejju 2023
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

141 - 161 minn 2660 << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>

Rita Attard, Perth WA

It-Tnejn, 29 ta' Awwissu 2011

Jiena Rita Attard mill l'Awstralia [Perth W.A.] Qed nibghatilkom dan il message biex nixtieqilkom il Festa it tajba VIVA SANTA KATARINA IL PATRUNA taz Zurrieq.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

PALMISTA, ZURRIEQ

It-Tnejn, 29 ta' Awwissu 2011

Mument sabih kien dak tal bierah x hin il patruna Santa Katarina V.M harget tberika lkoll minn gol knisja ddedikata lilha stess..mument li jhallik bla kliem u jqanqal emozzjonijiet sbieh waqt li jgieghel id dmugh jinzel mill ghajnejn!

Santa Katarina V.M tberikna lkoll sabiex ikollna festa mill aqwa bhal ma dejjem kellna li tkun tixirqilha!

VIVA OMM IZ-ZRIERAQ KOLLHA
VIVA L-GHAQXA TAZ-ZURRIEQ
VIVA L-PATRUNA TAZ-ZRIREAQ KOLLHA LI TAHT L-ISEM GHAZIZ TAGHHA IMGHAMDIN!

VIVA L-KBIRA SANTA KATARINA V.M!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josette, Zurrieq

Il-Ħadd, 28 ta' Awwissu 2011

Proset kbira tmur lis Sotto Kumitat Kultura ghax il vera il Lejla Katarinjana kienet ta success u ta nformazzjoni kbira.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Catherine, Zurrieq

Is-Sibt, 27 ta' Awwissu 2011

Proset tal kuncert li gie organizzat il bierah mis Sezzjoni Zghazagh Palmisti :) kien ta livell gholi hafna!
l-ewwel kuncert live, open air tal livell tajjeb hafna gewwa z zurrieq!!
Bands mill aqwa li taw gost lil min gie jzurna :)
proset hafna u verament misthoqqa! proset tal organizzazjoni u ta kollox! :)

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Kimberly, Qrendi

Is-Sibt, 27 ta' Awwissu 2011

proset kbira tal kuncert sabih li kien hemm il bierah gewwa z zurrieq. Kien hemm atmosfera sabiha hafna u kulhadd ha gost :)
proset hafna!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Christine Camilleri, ZURRIEQ

Il-Ġimgħa, 26 ta' Awwissu 2011

Nixtieq min qalbi nawgura l-festa t-tajba lil palmisti kollha, u proset tax-xoghol li taghmlu matul is-sena biex jkollna festa mil-aqwa. Sfortunatament din is-sena mhux ha nkun prezenti ghal festa. VIVA SANTA KATARINA V.M.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sylvana, San Gwann

L-Erbgħa, 24 ta' Awwissu 2011

Nawgura il-festa t-tajba liz-zrieraq Palmisti kollha. Viva Santa Katarina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Teddy, Australia Sydney

It-Tlieta, 23 ta' Awwissu 2011

Nawgura l-festa tajba liz-Zrieraq kollha specjalment lill-PALMISTI KOLLHA halli nuru lill-Malta liema hi l-akbar festa kompluta fiz-Zurrieq u f'Malta kollha. VSK FOR EVER AMEN

All the way from Astralia Sydney

Tweġibiet

ivan pirotta, zurrieq

Il-Ħamis, 8 ta' Settembru 2011

hello teddy
issa li il festa ghadiet nistghu nejghdu li kellna festa
mil laqwa.prosit lil kull min hadem mil kbir sa izghir.inselli ghal kull min jafni especaily to YOU TEDDY take care and hope c u in malta .


Teddy, Syd Australia

Il-Ħamis, 1 ta' Settembru 2011

Hello Ivan awguri lil familja tiehek kolla hu il festa it tajjeb nice to hear from you take care .


ivan pirotta, zurrieq

Il-Ħadd, 28 ta' Awwissu 2011

hello teddy
jiena ivan pirotta jiena ok nispera li inti ukoll.inselli hafna alik min andi il mara graziella u it tifla catriona.meta trid ibat u il festa it tajba. vsk.


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret Zammit, Zurrieq

It-Tnejn, 22 ta' Awwissu 2011

Rega' wasal Settembru li fih niccelebraw il-festa tant ghaziza ahna l-palmisti tal-Patruna taghna SANTA KATARINA V.M.Min qalbi nixtieq naghti l-Festa t-Tajba lill-Kumitat Centrali u s-Sotto Kumitati kollha.Prosit ukoll lill-kumitat tal-Radju li jxaddar is-sena kollha u ghandu hafna programmi interessanti.J'Alla ghal sena ohra ikollna festa sabiha u thallina barka u sliem biex ahna inkomplu b'iktar kuragg ghas-snien li gejjien.V.S.K PATRUNA TAZ-ZRIERAQ KOLLHA.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Catherine, Zurrieq

It-Tnejn, 22 ta' Awwissu 2011

VIVA L-KBIRA SANTA KATARINA V.M IL-PATRUNA TAZ-ZURRIEQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

PALMISTA, ZURRIEQ

Is-Sibt, 20 ta' Awwissu 2011

U qeghdin fil qrib ghall aqwa festa zurrieqija, dik TITULARI ddedikata lil SANTA KATARINA V.M...ejja ha naghmlu festa kbira bhal ma dejjem ghamilna li tixraq lil patruna ghaziza taghna!

VIVA SANTA KATARINA V.M IL-PATRUNA TAZ-ZRIERAQ KOLLHA!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

louise camilleri, zurrieq

L-Erbgħa, 17 ta' Awwissu 2011

rega waslet is-sija biex mit-tempjunohorguk,indawruk mmar-rahal kollu taghna biexx noruk lin-nhobbuk u nirrispetawk, int l-ghaxqa taghna bhekk ahna kburin ghal dejjem palmisti maqudin. vsk is dbest viva santa katarina il-patruna taz-zurrieq

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

josef kapsi, zurrieq

It-Tnejn, 15 ta' Awwissu 2011

Xtaqt niktiblek poezija,
ghalkemm jien miniex kittieb,
biex tul hajti nkompli nfahhar,
il-patruna taz-Zurrieq.

Kbira il-Mulej lilek ghamel,
u iz-zrieraq kburin bik,
sahansitra gol pjazza ghamlu,
statwa u knisja b'isem ghalik.

Kompli bierek kull sezzjoni,
dik zghazugha u dik tal kbar,
bierek int iz-Zurrieq kollu,
spejalment li jahdmu n-nar.

Ftakar int fil-mejtin kollha,
dawk li gew jiltaqghu mieghek,
specjalment ghal dawk il-martri,
li tilfu hajjithom ghal festa tieghek.

U issa patruna parlajt hafna,
infahrek jien ma nixba qatt,
jien nixtieq minn hawn nawgura,
il festa t-tajba lil kulhadd.

U kif nista ninsa ninhanaq,
la d-demm qieghed gol-VINA,
f'hajti kollha nkompli nghajjat,
VIVA SANTA KATARINA.

Tweġibiet

josefkapsi

It-Tlieta, 23 ta' Awwissu 2011

thanks


Jason , Zurrieq

It-Tlieta, 23 ta' Awwissu 2011

PROSIT tal-poejezija sabiha u tixraq lil Patrua Santa KATARINA


vsk 4 ever, zurrieq

Is-Sibt, 20 ta' Awwissu 2011

bomba vera sabiha PROSIT


louise camilleri, zurrieq

L-Erbgħa, 17 ta' Awwissu 2011

proset tal-poejezija li ktibt


vsk 4 ever

L-Erbgħa, 17 ta' Awwissu 2011

bomba vera sabiha


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Raymond, Zurrieq

Il-Ħadd, 14 ta' Awwissu 2011

Nawgura l-festa tajba liz-Zrieraq kollha specjalment lill-PALMISTI KOLLHA halli nuru lill-Malta liema hi l-akbar festa kompluta fiz-Zurrieq u f'Malta kollha. VSK FOR EVER AMEN

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mariomangion

L-Erbgħa, 10 ta' Awwissu 2011

jien Mario Mangion min Sydney issa li wasal iz zmien tal festa kbira fiz Zurrieq il PatrunaSt Catherina nixtieq nibat likbarxewqatlil Palmisti u liz Zrieraq kolla u nawguralkom festa mil lizbah xtaqna li inkunu prezenti maghakom biex ingawdu il festa taghana flimkien ( next time hopefully )inselli ghal huti Cathrine Zammit u Rose Formosa u il familji taghana kolla awguri lil kulhad V.S.K.

Tweġibiet

Josette, Zurrieq

Il-Ħadd, 28 ta' Awwissu 2011

Thanks Mario,jekk il Bambin irid sena ohra tasal u tgawdu l festa maghna u specjalment ma hutek Rosie u Kakina.Sellew ghalik u segwina minn fuq il live streaming.V.S.K.


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Karmelitan , zurrieq

It-Tlieta, 2 ta' Awwissu 2011

Il-festa t-tajba lilkom kollha awguri :)

Tweġibiet

alistair, zurrieq

It-Tlieta, 16 ta' Awwissu 2011

proset u grazzi ta lawguri..ibqa ati ezempju tajjeb lil Zrieraq bhal ma ijad taghmel..VSK


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

maria dolores callus, zurrieq

It-Tnejn, 1 ta' Awwissu 2011

reget waslet dik is-sija sabiex mit-tempju tijak nohorguk,indawruk ma rahal kollu biex noruk kemm inhobbuk inti l-ghaxqa taghna bekk ghahna kburin bik v.s.k ghall dejjem palmisti maghqudin u kolla maghmidn taht katarin. viva santa katarina il patruna taz-ZURRIEQ <3

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

louise camilleri, zurrieq

Il-Ġimgħa, 22 ta' Lulju 2011

proset tat tieg malti vsk

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Sezzjoni Zghazagh Palmisti, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 1 ta' Lulju 2011

The Jack Daniel's Airport Impressions Live in Concert.

Nhar Il-Gimgha 26 ta' Awissu 2011, Is-Sezzjoni Zghazagh Palmisti se torganizza attivita fejn Airport Impressions wahda mil l-aktar bands popolari bhalissa gewwa Malta ser tkun qed tghati kuncert Live. Matul il-lejl ser ikunu qed jingabru fondi b'risq Puttinu Cares. Two Time Shooter, band ohra li qed tistabbilixi ruhha ser tkun qed tghati show live fil-bidu tal program. Pierre Cordina ser ikun qed imexxi il-kuncert li jibda fit 8:30pm.

Id-dhul ghal dan il-kuncert huwa b'xejn, b'hekk qed inheggu il-kullhadd ta' kull eta sabiex jattendi.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Nathalie, Zurrieq

It-Tnejn, 6 ta' Ġunju 2011

proset tat tieg malti xxxxxxx

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft