Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Awissu 2020
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

121 - 141 minn 2655 << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>

charles fenech, Beland

Il-Ħamis, 1 ta' Settembru 2011

Hbieb prosit tassew ta l-ark li s-sezzjoni zghazagh ghamlet u nawguralkhom festa mill-aqwa f,gieh il-patruna taghna

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josef Chetcuti (Mandela), burmarrad

Il-Ħamis, 1 ta' Settembru 2011

Prosit KBIRA lis sezzjoni zghazagh Palmisti u l kull min hadem biex l ark rega ha l hajja wara l fuq minn 75 sena..... jien li nista nghid fuqu li min x hin inkiexef sa xhin spicca l marc spicajt inhares lejh u ma rajx l marc, kelma wahda tidiskrevih.......... MERAVILJA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Pauline, UK

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

Nixtieq nawgura l-festa t-tajba liz-Zrieraq kollha. Good Luck lil bandisti kollha ghall-programm ta' ghada. Inselli ghalikom!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Louis, Bormla

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

Il-FESTA T-TAJBA LIN-NIES TAZ-ZURRIEQ, JALLA SANTA KATARINA TRESSAQNA DEJJEM AKTAR LEJN IL-MAHBUB GESU

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

FRANS TA SEKIS, ZURRIEQ

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

NAGHTI PROSIT LIS-SEZZJONI ZGHAZAGH U LIS-SEZZJONI ARMAR GHALL- DIK L-OPRA MERAVILJUZA U J`ALLA JIBQA JKOLLNA AFFARIJIET MERAVILJUZI OHRAJN VIVA SANTA KATARINA PATRUNA TITULARI TA RAHALNA Z-ZURRIEQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Fr.Carmel Polidano, USA

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

Hello; I am wonder if the internet is on air or not. Thank you. God bless you. I want to fellow the church services. Fr.c

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmista Kburija , Zurrieq

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

Nixtieq nawgura il-festa t-tajba liz -Zrieraq kollha specjalment lil PALMISTI KOLLHA! J'ALLA SANTA KATARINA izomm idejha fuqna ilkoll.

VIVA SANTA KATARINA V.M
IL-PATRUNA TAZ-ZRIERAQ KOLLHA !!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Rosanne, USA

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

Nixtiequ nawguraw l-festa tajba tal-patruna taghna Santa Katarina Vergni u Martri. Qed isegwu via live streaming u jidher li hemm festa mimlija sorprizi u festa kbira kif jixraq lil Patruna taghna Santa Katarina. Hudu pjecir u nitolbu lil Santa Katarina zomm idejha fuq iz-Zrieraq kollha u tkompli tbierek ir-rahal taz- Zurrieq. Min qalbna Viva Santa Katarina Vergni u Martri.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Father Carmel, usa

L-Erbgħa, 31 ta' Awwissu 2011

Dears; Thank you , I feel that I am there with you through the internet. I love the way the statue Saint catherine looks after she has been redone.Again thank you and I wish all the people of Zurrieq a happy feast .God bless you fr,c

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Partitarja Palmista, Zurrieq

It-Tlieta, 30 ta' Awwissu 2011

proset tassew al marc tal bierah it-tnejn...ghadu t tnejn u ddominajna r rahal taghna bin nies u l briju kbir li kellna :)
ejja palmisti ha nuru min hu l aqwa gewwa rahalna!!
come on reds!


VSK GHAL DEJJEM!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

felicia camilleri, australia

It-Tlieta, 30 ta' Awwissu 2011

wish all my home town the best as always enjoy

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

SAM CAMILLERI , SYDNEY AUSTRALIA

It-Tlieta, 30 ta' Awwissu 2011

ONCE AGAIN THAT SPECIAL WEEK HAS ARRIVED IN WHICH WE ALL GIVE PRAISE AND SPECIAL ADORATION TO OUR BELOVED SANTA KATARINA .I WISH TO PASS ON MY BEST WISHES FOR A WONDERFUL FESTA TO ALL COMMITTEES OF SANTA KATARINA AND ALL CONCERNED .MAY GOD BLESS YOU ALL AND ENJOY THE BEAUTIFUL CELEBRATIONS THAT YOU ALL DO SO WELL ,AND I GREATLY ENJOY WATCHING ON THE NET .
I ALSO WISH TO PASS ON MY REGARDS TO MARK AND MARTHESE TONNA WHOM I MET IN NOVEMBER 2010 IN AUSTRALIA . IN CLOSING I HAVE THESE FEW WORDS IN REVERENCE TO OUR SANTA KATARINA
HARSU FTIET LEJN DIK L-ISTATWA
LI LILHA NAGHTU L-AKBAR QIMA
KULLHADD JAJGHAT VUCI WAHDA
VIVA L-KBIRA KATARINA.
ALWAYS PRAY FOR US AND GOD BLESS ALL .

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

kevin , beland

It-Tnejn, 29 ta' Awwissu 2011

ghawn hbieb f ismi u f isem shabi kollha tas sezzjoni partitarji belandisti nawgurawlkhom festa ohra mill isbah dejjem f gieh il patruna taghana iz zwieten u iz zrieraq ahna inkunu maghakom matul din il gimgha awguri lil kullhadd

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Father carmel polidano, USA

It-Tnejn, 29 ta' Awwissu 2011

I wish all of you a great feast, like you always do. may God bless you and Saint Catherine protect you . Fr.c

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

carmel polidano, USA

It-Tnejn, 29 ta' Awwissu 2011

I am so please that I can fellow the festa but something happen and you are not on the air anymore.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Rita Attard, Perth WA

It-Tnejn, 29 ta' Awwissu 2011

Jiena Rita Attard mill l'Awstralia [Perth W.A.] Qed nibghatilkom dan il message biex nixtieqilkom il Festa it tajba VIVA SANTA KATARINA IL PATRUNA taz Zurrieq.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

PALMISTA, ZURRIEQ

It-Tnejn, 29 ta' Awwissu 2011

Mument sabih kien dak tal bierah x hin il patruna Santa Katarina V.M harget tberika lkoll minn gol knisja ddedikata lilha stess..mument li jhallik bla kliem u jqanqal emozzjonijiet sbieh waqt li jgieghel id dmugh jinzel mill ghajnejn!

Santa Katarina V.M tberikna lkoll sabiex ikollna festa mill aqwa bhal ma dejjem kellna li tkun tixirqilha!

VIVA OMM IZ-ZRIERAQ KOLLHA
VIVA L-GHAQXA TAZ-ZURRIEQ
VIVA L-PATRUNA TAZ-ZRIREAQ KOLLHA LI TAHT L-ISEM GHAZIZ TAGHHA IMGHAMDIN!

VIVA L-KBIRA SANTA KATARINA V.M!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josette, Zurrieq

Il-Ħadd, 28 ta' Awwissu 2011

Proset kbira tmur lis Sotto Kumitat Kultura ghax il vera il Lejla Katarinjana kienet ta success u ta nformazzjoni kbira.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Catherine, Zurrieq

Is-Sibt, 27 ta' Awwissu 2011

Proset tal kuncert li gie organizzat il bierah mis Sezzjoni Zghazagh Palmisti :) kien ta livell gholi hafna!
l-ewwel kuncert live, open air tal livell tajjeb hafna gewwa z zurrieq!!
Bands mill aqwa li taw gost lil min gie jzurna :)
proset hafna u verament misthoqqa! proset tal organizzazjoni u ta kollox! :)

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Kimberly, Qrendi

Is-Sibt, 27 ta' Awwissu 2011

proset kbira tal kuncert sabih li kien hemm il bierah gewwa z zurrieq. Kien hemm atmosfera sabiha hafna u kulhadd ha gost :)
proset hafna!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft