Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Diċembru 2018
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

81 - 101 minn 2652 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Palmist, Zurrieq

Is-Sibt, 4 ta' Awwissu 2012

Awwissu issa qieghed maghne u fic-cert huwa xahar mistenni minna l-Palmisti ghax niccelebraw il-Festa Titulari ta' SAnta Katarina V.M. Bdejna bil-kbir ghax propjament nhar il-Hamis (Xahar Qabel il-Festa) hadna u tajna pjacir lil kulhadd! Come on You Reds :)

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mary, Zurrieq

Is-Sibt, 31 ta' Marzu 2012

Nixtieq nghid proset KBIRA lis-Sezzjoni Zghazagh Palmisti li ghal sena ohra qed jorganizzaw Wirja tal-Gimgha l-Kbira fis-Sala Espeditu Deguara fil-Kazin tal-Banda Santa Katarina V.M. Nawgura L-Ghid it-Tajjeb lil Kulhadd.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Miguel, Bugibba

It-Tlieta, 20 ta' Marzu 2012

Proset tal- iskeda fuq Radju Santa Katerina u l Ghid it tajjeb lil kulhadd

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mario mangion, sydney

Il-Ħadd, 1 ta' Jannar 2012

l-ewwel nixtieq is senna gdida lil kulhadd paci, henna,u risq, u sahha. u irried najd proset lil kull mion hadem ghal festa hekk kbira, kif ukoll najd proset lil min ghamel dawk id D V D`stassew gew sbiehu hadna gost narawom kemm il darba, proset lil kumitat, lil tan nar, ta larmar, u ma irriedx ninsa lil tar Radio St Catherina, jalla il Mulej izom idu fuqkom il koll halli tiqpaw taghamlu succes hekk kbir V.S.K. il komplament liz Zrieraq kolla taz zewg nahat jalla tipqaw maqudin il kumplament tas Senna tajba lil kullhad

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Karmelitan, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 23 ta' Diċembru 2011

Il-Milied u s-sena 2012 it-tajba, kollha hena, paci u risq lilkom il-partitarji palmisti Zrieraq. Dawn il-festi jghaqqdu iz-zewg partiti enormi taz-Zurrieq haga wahda f'familja wahdanijja. Minn qalbi u minn qalb il-Karmelitani Zrieraq kollha nixtiequlkhom il-Milied u s-sena t-tajba. Grazzi.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Antoine DAmato, bighi

L-Erbgħa, 21 ta' Diċembru 2011

Nawgura il milied u is sena tajba lill palmisti kollha specjalment lil tan nar kollha.Halli jkomplu jkabbru l ikbar festa fiz zurrieq gieh il patruna santa katarina.AWGURI LILL KULHADD

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret Zammit, Zurrieq

L-Erbgħa, 21 ta' Diċembru 2011

Nixtieq naghti il-Milied u S-Sena Tajba lill-Kumitat Centrali u s-S-Sotti Kumitati kollha kif ukoll lin ta' nar u Sotto kumitat tar-Radju li jxaddar is-sena kollha.J'Alla jkollna sena tajba u Santa Katarina Padruna ta'rahalna zommna maghqudin.AWGURI!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mariomangion, sydney

Il-Ħamis, 8 ta' Diċembru 2011

nixtieq lil poplu kollu specjalment liz Zrieraq kolla il Milied mil lisabah u is sena il gdida 2012 mimlija b`ferh ,gid enna u sahha lil kulhad specjalment lil Kumitat, Radio st Catherina u il membri kolla il komplament tas sena tajba GOD Blessing to all

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Jeremy Cachia

Il-Ġimgħa, 25 ta' Novembru 2011

Nawgura liz-Zrieraq u Z-Zwieten kollha l-Festa t-tajba tal-mahbuba Patruna taghna Santa Katarina V.M. Nestendi l-awguri lil dawk il-hafna delettanti tal-Festa taghna li jigu u jgawdu l-ferh taghhom mahgna. VSK

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Janice Schembri, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 25 ta' Novembru 2011

Nixtieq nawgura l-festa t-tajba lil kullhadd u Viva Santa Katarina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

John Paul

Il-Ħamis, 24 ta' Novembru 2011

L festa tajba liz Zrieraq kollha

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Kevin Schembri, Segretarju

It-Tnejn, 21 ta' Novembru 2011

Dan hu l-promo tad-DVD tal-Festa 2011 Klikkja fuq dan il-link u tkunu tistghu taraw il-promo.

http://www.youtube.com/watch?v=0sqffLMScBc

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charles Fenech, Beland

Il-Ġimgħa, 18 ta' Novembru 2011

Gheziez hbieb f,ismi u f,isem l-Ghaqda Muzikali Beland Zejtun nawgurawlkhom festa mill-aqwa tal-patruna taghna fix xahar tant ghaziz ghalina ta Novembru. Insellu ghalikhom.

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret Zammit, Zurrieq

It-Tlieta, 15 ta' Novembru 2011

Qeghdin fix-xhar ta' Novembru li fih niccelbraw il-festa tant ghaziza ghalina Z-Zrieraq il-festa tal-padruna taghna Sta.Katarina tal-Lixandra.F'dan ix-xhar niftakru ukoll ghal ghaziez taghna mejtien li ukoll kienu jhobbu din il-festa li kienet tant ghaziza ghalihom u ghallmu lilna kif ghandna nghozzu din gawhra li ghanda go Z-Zurrieq.Min qalbi nixtieq naghti l-festa t-tajba liz-zrieraq kollha u sotti kumatati kollha tas-socjeta STA.KATARINA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Jeremy Cachia

It-Tlieta, 1 ta' Novembru 2011

Issa li bdejna Novembru kull ma jmur qed dejjem jersaq il-Jum ghaziz ta' Santa Katarina V.M. - Ejjew nithejju halli nkomplu fejn hallejna f'Settembru u niccelebraw il-Festa Liturgika ta' Santa Katarina V.M. SANCTA CATHARINA V.M. - ZURRICANORUM PATRONA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Gejtu, Mqabba

L-Erbgħa, 21 ta' Settembru 2011

Veru prosit tal-festa kbira li ghamiltu. Veru kienet festa kompluta minn kollox.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Superfox, nonnob

It-Tnejn, 19 ta' Settembru 2011

A big thank you to all the lovely people of Zurrieq for your allowing me to be part of the best feast on Malta. A special thank you to Marisa and Antoine D'Amato for their kind hospitality and making me feel part of the family during my four days in Zurrieq.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mariospiteri, Tarxien

Il-Ġimgħa, 16 ta' Settembru 2011

Bhal dejjem kellkom festa sabiha hafna mzewqa b'kollox. Ommi kienet refugjata fiz-Zurrieq u Lixandra fil-gwerre u dan jispjega l-imhabba tieghi lejn Santa Katarina u z-Zurrieq. Din is-sena irrid nghid proset lilkom lkoll u ippermettuli lil bravu disinjatur Jeremy Cachia kemm tal-ark kif ukoll tal-bandalora l-gdida Veru tal-genn. Iddispjacieni li ma lhaqtx rajt lil Santa Katarina taht l-ark. Tkun darb'ohra. Keep up the good work Palmisti. You are Great.

Tweġibiet

Jeremy Cachia, Zurrieq

Il-Ħamis, 22 ta' Settembru 2011

Grazzi hafna Mario tall-kummenti - naprezza hafna siehbi. niehdu pjacir narawk fostna l-Palmisti!! Narawk my friend!! :)


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Henrietta Caqnuwa, Mosta

Is-Sibt, 10 ta' Settembru 2011

Prosit lil kull min ghamel din il-festa wahda superlativa. Anke temp habna. Che voi di piu dalla vita!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret, Zurrieq

L-Erbgħa, 7 ta' Settembru 2011

Prosit lill-sotto Kumitati kollha tax-xoghol li jahdmu matul is-sena imbaghad jidher ghal-festa.Veru prosit ghax kenna festa kompulta b' kollox specjalment l-ARK TROJONFALI gol-pjazza kif ukoll il-knisja armata prima klassi.

Tweġibiet

sharon, zurrieq

Is-Sibt, 10 ta' Settembru 2011

naqbel mieghek margaret grazzi lil kulhadd anka lil tar-radju santa katarina ghax huma ghamlu xoghol taghhom ukoll kellna festa sabiha wisq


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft