Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Frar 2024
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

81 - 101 minn 2660 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

Mark, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 24 ta' Awwissu 2012

Proset kbira u misthoqqa lis Sezzjoni Zghazagh Palmisti tal kuncert verament mill aqwa u organizzat b mod tajjeb li sar il bierah mill band lokali Red Electrick!! gejna u hadna gost..attivita aqwa minn ohra..
Proset mill gdid u niltaqghu illejla ghall kuncert iehor, din id darba mill Airport Impressions :)

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

PALMISTA U KBURIJA, ZURRIEQ

Il-Ġimgħa, 24 ta' Awwissu 2012

Regghet waslet ghal sena ohra l festa tant ghaziza ghalina z Zrieraq, il festa ddedikata lill patruna taz Zrieraq kollha, Santa Katarina V.M...j'Alla jkollna festa kbira u sabiha bhal ma dejjem kellna ghad unur il patruna ghaziza taghna z Zrieraq, festa li tkun ta ezempju ghal kulhadd!!

Minn hawn nixtieq nirringrazzja f'isem il partitarji kollha lil kull min jahdem ghal din il festa kbira, hdima kontinwa matul is sena kollha li taghti l frott f dawn iz zminijet tal festa, grazzi u proset lill kulhadd tas sagrificcji li jaghmlu u tal interess li jiehdu!

VIVA SANTA KATARINA V.M, IL PATRUNA U PROTETTRICI TAZ ZRIERAQ KOLLHA LI LKOLL TAHTHA IMGHAMDIN!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

josette fino, zurrieq

L-Erbgħa, 22 ta' Awwissu 2012

NIXTIQ nawgurala l-festa tajba lil palmisti kolla u lis-sotto kumitati kolla kif ukoll lil bandisti.nati festa tajba lil kulhadd u viva santa KATARINA VERGNI U MARTRI PATRUNA TAZ-ZRIERAQ.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

kevin pace, zejtun

L-Erbgħa, 22 ta' Awwissu 2012

F isem shabi tas sezzjoni partitarji belandisti nixtieq li nawguralkhom festa kbira ohra hekk kif tafu tghamlu intom iz zrieraq palmisti ad unur il padruna tghana sta katarina ahna inkunu maghakom matul dawn il granet tal festa awguri lill kullhadd u viva sta katarina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Karmelitani, Zurrieq

Il-Ħadd, 19 ta' Awwissu 2012

Il-festa t-tajba liz-Zrieraq kollha specjalment lill-Palmisti Zrieraq. Hudu gost minghajr ma twegghu intom u haddiehor. Nispera li dan il-kliem titiehed azzjoni mieghu peres li hawn hafna ma jixtiqux gid lill-festi Maltin,

Grazzi !

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joyce Doyle, Penetang, Canada

Il-Ħadd, 19 ta' Awwissu 2012

Happy Santa Katarina day from Canada especially to Joe and Christina Saliba. Hope to be there for the festa in person

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

louise, zurrieq

Il-Ġimgħa, 17 ta' Awwissu 2012

issa daqt l-aqwwa festa fiz-zurrieq l-isbah u l-aqwwa qaddisa fiz-zurrieq il-festa dejjem tisbieh u s-sorprizi ma jonqsux proset lil kull minn jghati sehemu ghal festa ta kull sena li tant dejjem tohrogilna mil-aqwwa proset ghas-sorprizi li tghamlu ghax veru mil-aqwwa sena ghall ohra jisbiehu keep it uu u gl festa ta din is-sena

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Kurt VSK, Zurrieq

L-Erbgħa, 8 ta' Awwissu 2012

Jonqos inqas minn xahar ghal festa .. Igri tigi ha naraw festa tajba.. Kieku jien kont inbidel naqra il bnadar ta fejn ir round about Ta l arblu l kibir ghax imqatta imma mhemmx xtaghmel.. Ahna il festa naghtu kas good luck!

Tweġibiet

alistair, zurrieq

Il-Ħamis, 16 ta' Awwissu 2012

kurt dawk il bnadar li diga hemm ma roundabout ha jitilaw min xahar qabel biss ax andna xi haga gdida al flokom din is sena stess...xi haga gdida izanzana fil festa mhux min xahar qabel.thanks


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmist, Zurrieq

Is-Sibt, 4 ta' Awwissu 2012

Awwissu issa qieghed maghne u fic-cert huwa xahar mistenni minna l-Palmisti ghax niccelebraw il-Festa Titulari ta' SAnta Katarina V.M. Bdejna bil-kbir ghax propjament nhar il-Hamis (Xahar Qabel il-Festa) hadna u tajna pjacir lil kulhadd! Come on You Reds :)

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mary, Zurrieq

Is-Sibt, 31 ta' Marzu 2012

Nixtieq nghid proset KBIRA lis-Sezzjoni Zghazagh Palmisti li ghal sena ohra qed jorganizzaw Wirja tal-Gimgha l-Kbira fis-Sala Espeditu Deguara fil-Kazin tal-Banda Santa Katarina V.M. Nawgura L-Ghid it-Tajjeb lil Kulhadd.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Miguel, Bugibba

It-Tlieta, 20 ta' Marzu 2012

Proset tal- iskeda fuq Radju Santa Katerina u l Ghid it tajjeb lil kulhadd

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mario mangion, sydney

Il-Ħadd, 1 ta' Jannar 2012

l-ewwel nixtieq is senna gdida lil kulhadd paci, henna,u risq, u sahha. u irried najd proset lil kull mion hadem ghal festa hekk kbira, kif ukoll najd proset lil min ghamel dawk id D V D`stassew gew sbiehu hadna gost narawom kemm il darba, proset lil kumitat, lil tan nar, ta larmar, u ma irriedx ninsa lil tar Radio St Catherina, jalla il Mulej izom idu fuqkom il koll halli tiqpaw taghamlu succes hekk kbir V.S.K. il komplament liz Zrieraq kolla taz zewg nahat jalla tipqaw maqudin il kumplament tas Senna tajba lil kullhad

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Karmelitan, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 23 ta' Diċembru 2011

Il-Milied u s-sena 2012 it-tajba, kollha hena, paci u risq lilkom il-partitarji palmisti Zrieraq. Dawn il-festi jghaqqdu iz-zewg partiti enormi taz-Zurrieq haga wahda f'familja wahdanijja. Minn qalbi u minn qalb il-Karmelitani Zrieraq kollha nixtiequlkhom il-Milied u s-sena t-tajba. Grazzi.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Antoine DAmato, bighi

L-Erbgħa, 21 ta' Diċembru 2011

Nawgura il milied u is sena tajba lill palmisti kollha specjalment lil tan nar kollha.Halli jkomplu jkabbru l ikbar festa fiz zurrieq gieh il patruna santa katarina.AWGURI LILL KULHADD

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret Zammit, Zurrieq

L-Erbgħa, 21 ta' Diċembru 2011

Nixtieq naghti il-Milied u S-Sena Tajba lill-Kumitat Centrali u s-S-Sotti Kumitati kollha kif ukoll lin ta' nar u Sotto kumitat tar-Radju li jxaddar is-sena kollha.J'Alla jkollna sena tajba u Santa Katarina Padruna ta'rahalna zommna maghqudin.AWGURI!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mariomangion, sydney

Il-Ħamis, 8 ta' Diċembru 2011

nixtieq lil poplu kollu specjalment liz Zrieraq kolla il Milied mil lisabah u is sena il gdida 2012 mimlija b`ferh ,gid enna u sahha lil kulhad specjalment lil Kumitat, Radio st Catherina u il membri kolla il komplament tas sena tajba GOD Blessing to all

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Jeremy Cachia

Il-Ġimgħa, 25 ta' Novembru 2011

Nawgura liz-Zrieraq u Z-Zwieten kollha l-Festa t-tajba tal-mahbuba Patruna taghna Santa Katarina V.M. Nestendi l-awguri lil dawk il-hafna delettanti tal-Festa taghna li jigu u jgawdu l-ferh taghhom mahgna. VSK

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Janice Schembri, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 25 ta' Novembru 2011

Nixtieq nawgura l-festa t-tajba lil kullhadd u Viva Santa Katarina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

John Paul

Il-Ħamis, 24 ta' Novembru 2011

L festa tajba liz Zrieraq kollha

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Kevin Schembri, Segretarju

It-Tnejn, 21 ta' Novembru 2011

Dan hu l-promo tad-DVD tal-Festa 2011 Klikkja fuq dan il-link u tkunu tistghu taraw il-promo.

http://www.youtube.com/watch?v=0sqffLMScBc

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft