Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Jannar 2023
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

261 - 281 minn 2660 << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>

mario mangion, sydney auatralia

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2010

insejt insemmi lil radio stcatherina crew kollu ghax veru tafu tiddetikaw programi tant sbieh u li izzomuna maqudin inseli ghal dawk kolla li jahdmu hafna biex tferhuna nerga nirringrazjakom min qalbi festa sabiha u henna bkira nibat inselli ghal huti kekina zammit u roza formosa u il familji taghna kolla viva il kbira CATHERINA V.M.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mario mangion, sydney australia

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2010

lewwel net nixtieq il festa it tajba liz zrieraq kolla u fuq kollox lil palmisti, lil kumitat, lil ta nar, kif ukoll lil kleru kollu, nisper li bhas soltu li ikolna feta kbira kif tafu taghamlu li pjaccier jihu kulhadd, u festa bhalla ma jaghamel hadd, nixtieq nibat it tislijit tighaj lil huti katerina zammit u roza formosa u il familji taghahom kolla u ghal nenu fino kif ukoll ghal neputi li qieghadholidaying in MALTA chris mangion. nejdu dejjem viva il kbira CATHERINA VEGNI U MARTRI TAZ ZURRIEQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Philip Schembri, President, Zurrieq

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2010

Nirringrazzjakom tal-kummenti inkorragganti u sbieh li ktibtu fil-guestbook. Minn hawn nixtieq insellem lil partitarji taghna u nirringrazzja lil hafna nies li hadmu matul is-sena biex il-festa tkun success.
Nawgura l-festa t-tajba liz-Zrieraq kollha.
VIVA SANTA KATARINA VERGNI U MARTRI PATRUNA TAZ-ZURRIEQ.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Tania Cachia, Orlando, Florida

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2010

To all my family and the locals of Zurrieq; I wish you a wonderful, fun and safe feast! Thanks to all the contributors that work so hard to make this feast happen. It is well appreciated! Best wishes for a great Festa ta Santa Katarina!!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Festa Unika , Zurrieq

L-Erbgħa, 1 ta' Settembru 2010

vera festa sabihaa...proset lil kulhadd..energija liema bhalha :) briju mill aqwa..
Niltaqghu illejla ghal marc taz zghazagh li bla dubju se jkun marc mill aqwa bhall ma dejjem kellna, marc tal ewwel tridu :)
VIVA SANTA KATARINA V.M IL-PADRUNA TAZ ZRIERAQ KOLLHA LI LKOLL TAHTHA IMAMDIN ;)
IL FESTA T TAJBA LIL KULHADD!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

adrian

L-Erbgħa, 1 ta' Settembru 2010

kemm int kbira katarina
ahna z zrieraq nhobbuk
inti omm iz-Zrieraq kollha u go qalbna lkoll noghozuk

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josef Chetcutri, Burmarrad

L-Erbgħa, 1 ta' Settembru 2010

Nawgura il festa t tajba lil shadi kollha as socjeta muzikai Santa Katarina VM u l partitarji ta din il festa kbira. Jidispjacini li min habba ragunijiet familjari ma nistax inkun prezenti hemm biex ingawdi il festa maghkom, u ghalhekk minn hawn nixtieq nghid proset kbira lil sotto kumitat radju li bis servizz li qed jaghmlu qed inkun nista insegwi xi ftit il festa. Proset.
Viva Santa Katarina VM

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Spiru Cachia, Tampa Florida U S A>

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

Nixtieq il festa t tajba lil Kumitat membri u hbieb u z Zrieraq kollha. Prosit kbira lil minn hadem u ta sehmu ghal festa.Inselli ghal huti kollha u l familji taghhom ul hbieb.Grazzi kbira tmur lil min jghin biex iwassal il festa lilna l emigranti imxerdin ma 4 rjieh tad dinja.Hudu pjacir u nuru rispett lejn HUTNA z Zrieraq u kulhadd. Viva Sta. Katarina.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mary bonnici, zurrieq

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

Nixtieq nghid proset lis-sotto kumitat kultura tas-serata tal-Lejla Katarinjana li kienet il-Hamis 26 t' Awissu gewwa l-Misrah ir-Repubblika u li kienet ta'livel gholi. Proset kbira lil min ta' s-sehem tieghu fil Re-enactment tat-tieni gwerra Dinjija u lil min kien back stage.IL-kitba kienet ta'Joe u Martina Demicoli u direzzjoni ta'Joe demicoli. grazzi li tajtuna c-cans li niehdu sehem fil Re-enactment li konna familja wahda. NIXTIEQ NAWGURA L-FESTA T-TAJBA LIZ-ZRIERAQ KOLLHA. VIVA SANTA KATARINA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joe & Lourdes Grixti, Brampton, Ont; Canada

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

Nhar il-hadd smajna c-ceremonja tal-hrug minn nicca u rajna c-ceremonja tal-kuruni fil-pjazza. Ahna nixtiequ liz-Zrieraq kollha specjalment lilkhom tal-kumitat, lil-qrabatna u lil-hbieb taghna kollha b'mod specjali lil-Katie Abdilla (tac-caqnu) il-festa t-tajba. Nhar l-hadd narawkom fuq l-komputer. Bye for now, Joe & Lourdes. VIVA SANTA KATARINA!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

ENERGIJA PALMISTA, Zurrieq

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

Proset Proset Proset Proset Proset Proset Proset ta' kollox...
wowwww il marc tal bierah!! Ghadu t Tnejn u hrigna b'energija liema bhalha...energija palmista!!! briju mill aqwa kif nafu naghmlu ahna l palmisti zrieraq biss u biss....
proset ta kollox..

U b'vuci wahda ilkoll nghidu:
VIVA L KBIRA KATARINA IL PATRUNA TAZ ZURRIEQ!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

josette fino, zurrieq

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

Nixtiq nejd proset lil tal-muzew u l-arcipriet al quddies li ghamlu lit-tfal al okazjoni tal-festa ax vera kinet sabiha.grazzi

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mark, bubaqra

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

jek awn min ghandu il viedios tan nar u tal briju itfawom fuq is site pls grazzi

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charlie Barbara, San Jose, California

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2010

Awguri u Festa Tajba Viva Santa Katarina V.M.

I like to know if you can print a full program especially the services that are held in the church, I follow daily your site which I enjoy very much.
Keep up the good work and wishing you a GREAT FEAST DAY.
Thank you and God Bless.
Charlie tal Patrun

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

josette fino, zurrieq

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

NATI FESTA TAJBA LIZ-ZRIERAQ KOLLA SPECJALMENT LIL PARTITARJI TA S.KATARINA VERGNI MARTRI U SPECJALMENT LIL FAMILJA TAL-BAJGIK,TAL-MACAJ U TAC-CAWCA U LIL KUL MIN JGHIN FL-ARMAR.
VIVA SANTA KATARINA AL DEJJEM

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

kevin pace, belandist zejtuni

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

f ismi u fisem shabi tas sezzjoni partitarji belandisti nixtieq nawguralkom festa millaqwa u mill isbah u proset ta dak kollhu li qed taghmlu dejjem ad unur il patruna taghna sta katarina nawguralkom hbieb

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

josefkapsi, zurrieq

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

nixtieq nghid prosit kbira lil kull sezzjoni tax xoghol li intom tamlu b hafna sagrificju kbir, fil waqt li nappella biex inkunu ta ezempju kbir lil kull min izurna, li ahna ilkoll nies maturi u li nafu nihdu pjacir u fl istess hin natu pjacir. nixtieq nawgura il festa it tajba liz zrieraq kollha.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Rita, Perth Australia

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

Bajta wahda il-koll kemm ahna nghajtu f'daqqa Viva Santa Katarina V.M. Jiena Rita Attard [Farrugia] it- tifla ta Natu mill l'Australia [Perth] min qieh qalbi nixtieqilkom il- festa t-tajba 2010. Nispera din is-sena jerga jkollkom festa mill l-isbah fiz- Zurrieq. Jiddispjacini hafna li din is-sena mhux ser inkun maghkom biex niccelebra din il-festa sabieha taghna. Ghalhekk minn qalbi niextieq nawguralkom il-festa t-tajba lil kullhadd.Viva Santa Katarina V.M. il- Patruna taz- Zurrieq.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Jean Luke, Zurrieq

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

Proset kbira lis-sotto kumitat armar ghas-success li ghamlu l-bierah

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Catherine, Zurrieq

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2010

Proset hafna tal-bierah, hrug minn nicca tal vara artistika ta Santa KAtarina hallini bla kliem u f'dak il mument kont emozzjonata hafna meta rajt lil padruna taghna hierga mill knisja ddedikata lilha: Knisja Santa Katarina V.M u kif qed insemmi l Knisja ma nistax ma nghidx proset lil kull min jiehu hsieb jarmaha, vera knisja armata mill isbah, brazzi, damask u fuq kollox il vara li hi kollox!! Ghal darba f sena l knisja tiehu dehra mill isbah, tilbes il libsa tal festa ghaziza taghna u tkun imzejna mill aqwa propju fil festa titulari taghna!!

Nixtieq nghid proset minn qalbi lil sotto kumtitati kollha fi hdan is-Socjeta Muzikali Santa Katarina V.M tax xoghol siewi u hidma bla heda li jaghmlu matul is sena kollha u li taghti l frott fil festa ghaziza taghna..Proset minn qalbi lil kulhadd u
VIVA L-KBIRA SANTA KATARINA V.M IL PATRUNA TAZ ZRIERAQ KOLLHA!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft