Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Ottubru 2021
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

2621 - 2641 minn 2659 << < 128 129 130 131 132 133 > >>

Miguel Mangion

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2004

Hi hbieb. Il-bierah gejt il-marc taghkom u hadt gost narakom taqbzu u tkantaw . Nixtieq nghid lilkom hudu bass. Proset u nixtielkom succes kbir u viva Santa Katarina.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Sandro Psaila

It-Tlieta, 31 ta' Awwissu 2004

Unfortunately this year i cannot attend to our very beloved festa.. However I am sure that as always it will exceed everyone's expectations. Wish all Zrieraq especially my family great time... keep up the good work.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Etienne Fenech

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2004

Ejjew bi hgarkhom hbieb Zrieraq halli nfahhru u nghollu isem SANTA KATARINA li tant hu ghal- qalbna. Zomm idejk fuqna o kbira Katarina kull hin u kull mument f'hajjitna.

VIVA SANTA KATARINA VM

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Christian

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2004

Il-Festa it-tajba liz-zrieraq kollha. U EJJEW TA MHUX GHAX TARAW NAQRA TEMP IKRAH MA TELGHUX IL-BNADAR!!!!!!!! Ha ex. illum kien naqra temp ikrah kien hemm min ma tellax il-bnadar imma imbad it-temp qghad u ma gara xejn!!!!!
Nerga nejd il-festa it-tajba lil-Maltin kollha li kjobbu lil-Santa Katerina

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmist

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2004

Huti il-festa waslet u ha nicelebrawa bil kbir

Post edited by webmaster

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Chris Bartolo

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2004

IL FESTA T TAJBA LIL KULHADD SPECJALMENT LIL HBIEB TIGHE KOLLHA TAL KAZIN.
CHRIS BARTOLO

VIVA SANTA KATARINA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

diandra 9 san gwann)

Il-Ħadd, 29 ta' Awwissu 2004

hbieb nawguralkhom il-festa tajjba lil familja kollha spejcalment lin-nanniet tieghi lil-ommi sylvana u liz-ziju . niltaqghu l-gimgha id-diehla ghal festa. viva santa katarina patruna taz- zrieraq.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mario Micallef

Il-Ħadd, 29 ta' Awwissu 2004

Hbieb, grazzi tal-link reciproka li ghamiltu mal-website tal-Ghaqda tan-Nar San Sebastjan. Nawgurawlkom kull success fil-festa tal-patruna taz-zurrieq specjalment mil-lat pirotekniku.Minn dak li rajt ghandkom biex tiehdu gost.Keep it up! thanks. :)

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

diandra micallef

Il-Ħadd, 29 ta' Awwissu 2004

hi jien diandra l-ewwel nies il-festa tajba .jien minn san gwann imma kull sena ninzel ghal-festa ghax ghandkom festa tal- genn

VSK VIVA SANTA KATARINA

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

TEDDY AXIAQ

Il-Ħadd, 29 ta' Awwissu 2004

Jien Teddy qed nibaghad mill australia nixtieq il-festa tajba liz-zrieraq kollha specjalment lil silvio li haseb fiha ghalkemm qieghed il boghod. And Mark keep up the good work on this awsome site

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mark

Il-Ħadd, 29 ta' Awwissu 2004

aw nies fl-ahhar waslet il-festa tat-titular :D ejjew halli niehdu gost flimkien. Kwarta ohra tohrog il kbira katarin u jien tiela issa halli mmur ninaqad mal banda :-). Hudu gost fil-festa u grazzi tal-compliments :D issa kwazi lesta s-site, il-lingwi fadlila :D. Narakhom huti, c ya

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Svetlana

Is-Sibt, 28 ta' Awwissu 2004

Hi jiena svetlana miz-ZRQ, l-ewwel nett prosit hafna mark tal-website ax giet bis-sens, mhux ghax qabel ma kienetx imma sena wara ohra dejjem naghmlu l-ahjar biex konna, ghadna u nibqaw il-kbar fiz-ZRQ! Insomma ha nhallikhom, u nispera li kollox jghaddi bwicc il-gid, u ghall sena ohra igennu lil KULHADD! cyyaa

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Nicky Saliba

Is-Sibt, 28 ta' Awwissu 2004

I would like to wish you well for tonight. It's the first time after about 12 or 13 years that I will not be on stage with you together with Marthese. I hope i see you all on Thursday night. I am following the radio from Tripoli and it's as we say "BOMBA" or " mija mija ......" take care and enjoy...

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

karmelitan

Is-Sibt, 28 ta' Awwissu 2004

nixtieq naghti l festa tajba liz zrieraq kolla specjalment lilkom tal palma jien avolja minix makhom xorta nihu gost bil festa ta santa katarina ghax festi bhal ma naghmlu ahna zrieraq hat ma jamel . fejn nahdem jien hemm hafna nies dilettanti tal festi u kullhadd jghid kemm ikollna festi kbar fiz zurrieq u jien b dan il klien inku kburi biz zewgt festi u li zurrieqi grazzi talli hallejtini nikteb f dan il guestbook u nawguralkom il festa tajjba lilkom u lil familji taghkom jalla l madonna tal karmnu u l patruna santa katerina jzommu harsithom fuqna zrieraq biex meta tasal tmiem il hajja taghna immoru ingawduhom fejn il mulej awguri

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sammy

Is-Sibt, 28 ta' Awwissu 2004

happy festa to all the people of zurrieq

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

silvio

Is-Sibt, 28 ta' Awwissu 2004

prosit tal site ,vera intersanti ,il festa t tajba lil kullhadd u inselli ghall immigranti hbieb zrieraq specialment it teddy (wish you were here)

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Karl Cassar

Il-Ġimgħa, 27 ta' Awwissu 2004

aww prosit tas site u l guest book gew tajbin hafna :) ejja ha nihdu gost flimkien il gimgha li gejja fil festa tal kbira patruna tana. hudu gost niess!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mark Cassar

Il-Ġimgħa, 27 ta' Awwissu 2004

Grazzi tal-kumplimenti fuq il-website. Daqt ser tkun bil-verzjoni ingliza ukoll issa.

Issa hawn l-istreaming live minn fuq il-website, tistghu tidhlu tarawh mis-sezzjoni "FESTA". Waslet il-festa tal-parocca u ejja halli nkomplu nuru kemm ahna kbar u x'festa kbira ghandna. L-arkivju u s-swali bizzejjed biex juru x'nies kapaci ghandna u kemm ahna kbar :-). Hudu gost fil-festa u ejja ha nkomplu nsahhu l-briju li dejjem kellna hafna :)

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Rosanne Bugeja

Il-Ġimgħa, 27 ta' Awwissu 2004

Qed nibaghtilkom il-Prosit ghar-radio. Qed nisimghu min California, U.S.A u nixtieq nghidilkom li car kristal hafna qisni qedghha indoqq Cd. Prosit hafna u mil-qalb ghax bis-sahha taghkom inhossni qrib il-festa ghaziza ghalija tal-Padruna Santa Katarina min dan il-boghod kollu. Nawgura l-festa tajba lil kulhadd u nitlob lil Santa Katarina zomm idejha fuqna dejjem.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josef Grech

Il-Ħamis, 26 ta' Awwissu 2004

Nixtieq nghid prosit lis-surmast u lill-banda Santa Katarina tal-programm meraviljuz li tellghu nhar is-Sibt 21 t'Awissu fl-okkazjoni ta' l-inawgurazzjoni ta' l-Arkivju uniku tal-Banda u tas-Sala Guzeppi Gauci. Nhar is-Sibt ergajna kkonfermajna li tal-Palma huma l-aqwa fiz-Zurrieq ghall-organizzazzjoni u l-isfidi kbar li nidhlu ghalihom b'success. Prosit u grazzi lil kull min hadem biex dan l-avveniment kien success kbir. Irrid nawgura l-festa t-tajba liz-Zrieraq kollha specjalment lil dawk li ghandhom ghal qalbhom il-festa tant ghaziza tal-patruna taghna Santa Katarina VM. Viva l-festa tat-titular l-ewwel u l-akbar festa fiz-Zurrieq.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft