Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2023
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

241 - 261 minn 2660 << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>

KATRIONA, ZURRIEQ

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2010

Illum huwa l jum tal festa tat TITULAR
Nixtieq ghalhekk nawgura l festa tajba liz zrieraq kollha
li taht katarin imamdin
proset tal festa kompluta li kellna din il gimgha

u dejjem VIVA OMM IZ ZRIERAQ

VIVA SANTA KATARINA V.M

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Karmelitan, Zurrieq

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2010

Minn qalbi nixtieq nawgura l festa ta tajba liz zrieraq kollha.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

doris cruana , sydney australia

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2010

il festa ttajba liz zuriqin kolla aghlkemm jiena qormija u ili msifra 43 sena imma aghndi hbieb go sydney zurieqin[ sam camileri] mignun aghl festa u jqabghad lili biex insegwi il festa fuq lintennet il sept segwejt il marc hatd pjacir nisma lehen Mark tonna li dalwaqt ikun maghna
inselli aghlih uaghz zriraq kolla j ALLA taddi l festa bwicc il gid minajr kuramenti
bye doris caruana

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Catherine Burhorn Cassar, Germany

Il-Ħadd, 5 ta' Settembru 2010

I wish everybody in Zurrieq a very successful celebration of my Patron Saint's Feast and send greetings from Germany to my family, cousins and friends ! Have a good time and enjoy your feast.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Nazzarenu ZERAFA, BRISBANE

Is-Sibt, 4 ta' Settembru 2010

Jiena Reno (ta' Solina) li minn go Brisbane fi Queensland l-Awstralja nixtieq lil President, Membri tal-Kumitat, Bandisti, Soci, Palmisti u liz-Zrieraq kollha festa sabiha mill-aqwa u li tghaqqad lir-rahal kollu u j'Alla Santa Katarina iggib il-paci u l-ferh fil-qlub tan-nies tar-rahal kollu. Inkunu ta' ezempju lil kull min jigi izur ir-rahal taghna ghal din il-festa sabiha. Minn hawn jien u l-familja tiehi qeghdin nahsbu fikom u f'Santa Katarina u nitolbuha li ixxerred il-barka taghha fuq iz-Zrieraq u l-familji taghhom huma fejn huma fid-dinja. Niftakru ukoll f'dawk li ghal xi raguni jew ohra ma jistghux johorgu jgawdu l-festa.

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

EDWIN, TORONTO CANADA

Is-Sibt, 4 ta' Settembru 2010

NIXTIEQ NAWGURA IL-FESTA IT-TAJBA LIZ-ZRIERAQ KOLLHA U L-HBIEB LI GHANDI LI JOGHODU TRIQ L- HADDIEMA
VIVA SANTA KATARINA VERGNI U MARTRI

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Christine Camilleri, ZURRIEQ

Is-Sibt, 4 ta' Settembru 2010

Nixtieq nawgura il-festa it-tajba liz-Zrieraq kollha specjalment lil Palmisti. VIVA SANTA KATARINA V.M.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmista, Zurrieq

Is-Sibt, 4 ta' Settembru 2010

Proset kbira ghal marc tal bierah: il marc tal gimgha vera kien hawn nies u vera kien sabih u proset ukoll tal marc grandjuz li ghadu kif kellna daolodu..festa imzejna b kollox proset lil kulhadd, meta nara dan kollu inhossni verament kburija li naghmel parti minn din is socjeta hekk kbira u habrieka

Proset lil kulhadd mill gdid
VIVA L KBIRA SANTA KATARINA IL PATRUNA TAZ ZRIERAQ KOLLHA
NAWGURA L FESTA T TAJBA LIL KULHADD

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Margaret, Zurrieq

Is-Sibt, 4 ta' Settembru 2010

Nixtieq naghti l-festa t-tajba lill-Kumitati kollha tas-socjeta muzikali Sta.Katarina V.M.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Chris, San Pawl il-Bahar

Is-Sibt, 4 ta' Settembru 2010

Proset tal-marc kbir li ghamiltu dalodu u proset li gibtu kollox live fuq l-internet, thossok qijad fil-folla mal-partitarji Palmisti! Proset u l-Festa -t-Tajba!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Pauline Borg, Qrendi

Il-Ġimgħa, 3 ta' Settembru 2010

Prosit kbira lil kull min ta' s-sehem tieghu biex ittella' spettaklu professjonali kemm mill-aspett Muzikali kif ukoll dak Pirotekniku.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KAREN, ZURRIEQ

Il-Ġimgħa, 3 ta' Settembru 2010

VIVA L KBIRA SANTA KATARINA V.M
VIVA OMM IZ ZRIERAQ
VIVA TAT TITULAR
VIVA L PATRUNA TAZ ZURRIEQ
VIVA L AQWA FESTA TAZ ZURRIEQ
VIVA L AKBAR FESTA TAZ ZURRIEQ

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Nicole, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 3 ta' Settembru 2010

Il- programm li kien hemm il- bierah kien bla dubju ta succes kbir !! prosit lil bandisti u lil tan-nar :) nwgura il

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

ViVA L AQWA BANDA TAZ-ZURRIEQ, ZURRIEQ

Il-Ġimgħa, 3 ta' Settembru 2010

Proset kbira u misthoqqa lil Banda Santa Katarina V.M ghal programm vokali u strumentali tal-birah, ghazla ta muzika varjata li tilhaq il gosti ta' kulhadd..muzika li paxxiet misrah rahalna..
proset kbira ukoll tmur ghas Surmast Direttur Mario Testa u l-Assistent Surmast Josef Grech li b'tant dedikazzjoni hejjew lill bandisti matul is sena permezz tal kuncerti sabiex il birah setghu ipaxxuna bil muzika sabiha li daqqu..proset ukoll ghal kantanti u ghal vjolinista Mario Ciantar li flimkien mal banda komplew isebbhu l atmosfera sabiha li kien hemm il birah..
u proset ukoll lil tan nar ghan nar li kien hemm mal muzika il birah
f'kelma wahda proset lil kulhadd u lil kull min ta sehemu biex il programm li sar il birah seta jkun ta success kbir kif wara kollox kien fis snin li ghaddew

Viva Santa Katarina V.M u Viva l Aqwa festa fiz-Zurrieq!!

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josef Grech, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 3 ta' Settembru 2010

Nixtieq nghid prosit lill-Bandisti u lis-Surmast Mario Testa tal-programm muzikali li l-Banda Santa Katarina esegwiet il-bierah. Kellna ghazla ta' muzika tajba hafna u li zgur ntoghgbot minn dawk kollha prezenti. Bla dubju ta' xejn tispikka l-kapacita tal-bandisti zghazagh taghna li kapaci nghaddu muzika ta' livell gholi bhalma hija l-Prince Igor. Ftit huma l-baned gewwa Malta li jghaddu din it-tip ta' muzika. Nifrah ukoll lit-tlett bandisti zghazagh taghna Kurt Camilleri, Massimo Farrugia u Joel Falzon Debono tal-ezekuzzjoni perfetta tal-Bugler's Holiday u nawguralhom ghal futur. Nifrah ukoll lill-kor Cantate Domino, lill-kantanti u lill-vjolinista Mario Ciantar tal-professjonalita tieghu. Izda fuq kollox irrid nghid prosit kbira lid-dilettanti tan-nar, tal-ispettaklu pirotekniku sinkronizzat mal-muzika - spettaklu li kien jinkludi elementi godda f'dan il-qasam. Ghandna ghax inkunu kburin bil-Banda Santa Katarina. Il-bierah urejna bic-car li biex tohloq spettaklu m'hemmx ghalfejn iddahhal wisq elementi straordinarji. Ahna l-attenzjoni irriduha tibqa fuq il-Banda, ghax ghandna fiducja fil-bandisti taghna li kapaci joholqu spettaklu bl-ezekuzzjoni taghhom biss. Grazzi lil shabi fil-kummissjoni banda li hdimna bil-kbir biex stajna ntellghu dan il-programm muzikali. Nawgura l-festa t-tajba lil kulhadd. VIVA IL-BANDA SANTA KATARINA - BIL-FATTI L-AQWA BANDA FIZ-ZURRIEQ.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mark, zurrieq

Il-Ġimgħa, 3 ta' Settembru 2010

proset ta kollox ax kollox ta livell kbir kul ma nixtieq titfaw il vidios tan nar awn pleas hali min ma rahx ikun jista jarah tnx

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mario mangion , sydney australia

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2010

nixtieq neghid prosit liz zazah palmisti li tant jaghamlu hiltom b`kbir, u xoghol taghahom veru prezjus u li jaghamlu xena wisq sabiha ghaz zurrieq specjalment bil briju, u kwilenka parti li jaghamlu ghal lunika festa fiz zurrieq, komplu ghamlu hiltkombiex nipqaw il kbar V,S.K ghal dejjem proset

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Martina, zurrieq

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2010

festa tasssew kompluta !! nawgura il- festa t-tajba liz zrieraq kollha

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KATIE, ZURRIEQ

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2010

Proset kbira u misthoqqa ghal marc grandjuz tal bierah..energijaa palmista!!
Nawgura kull success lil Banda Santa Katarina ghal programm vokali u strumentali tal lejla.
VIVA SANTA KATARINA V.M

IL-FESTA T TAJBA LIL KULHADD

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Kburija li Palmista, Zurrieq

Il-Ħamis, 2 ta' Settembru 2010

Nixtieq nghid proset kbira liz zghazagh palmisti tal marc grandjuz tal bierah...vera kien hemm atmosfera mill isbah kif jafu jaghmlu z zghazagh palmisti zrieraq biss...u xi nghidu ghal dik is sorpriza?? vera sabiha bhal kull sena...ideat ORIGINALI u UNICI f'Malta u ovvja fiz-zurrieq!! Proset tassew vera ahna nghallmu lil haddiehor kif ghandha ssir festa kbira..proset hafna hafna
Smajt kummenti ta tfhir mhux biss mill partitarji ta din is socjeta izda minghand nies li gew fil festa taghna li huma barra mir rahal, kulhadd kelma wahda qal kemm ghandna festa kbira u sabiha u kliem ta tfhir iehor ghat tizjin li sar fi blue grotto avenue..anka minghand nies miz Zurrieq li mhumiex partitarji ta din is socjeta hekk kbira..
fil pjazza il birrah l anqas kien hemm fejn toqghod labra!! pjazza mimlija daqs bajda..proset ghal darb'ohra.. :)
VIVA SANTA KATARINA V.M IL-PATRUNA TAZ ZURRIEQ!!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft