Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2023
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

181 - 201 minn 2660 << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>

Catherine, Zurrieq

Is-Sibt, 1 ta' Jannar 2011

Is-Sena t-Tajba lil kulhadd b'mod specjali lill-Palmisti kollha!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Benny, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 31 ta' Diċembru 2010

Awguri ghas-sena gdida u j'Alla tkun mimlija risq u hena lill-palmisti kollha. V S K

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

nadia, zurrieq

Il-Ħadd, 26 ta' Diċembru 2010

niextieq il kumplament tal festi it tajba lil kulhadd.vera qeda niehu pjacir nisma l programm sibtek fuq ir radio.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

KENNETH FARRUGIA president partit laburista zurrieq, zurrieq

Il-Ġimgħa, 24 ta' Diċembru 2010

f'ismi u f'isem il kumitat tal-partit laburista nixtiequ lis socjeta santa katerina ,membri ,bandisti ,partitarji u ammiraturi milied hieni u sena tajba

kenneth farrugia

president
partit laburista zurrieq

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

stephen, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 24 ta' Diċembru 2010

Nawgura il-Milied it-tajjeb lill-Palmisti kollha specjalment lis-Sezzjonijiet kollha u l-kumitat Centrali li kollha qedin jahdmu halli jkomplu jkabbru l-ikbar festa fiz-Zurrieq dik tal-Padruna taz-Zrieraq Sta Katarina. Awguri lill kulhadd. VSK

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charles Fenech, Beland

Is-Sibt, 18 ta' Diċembru 2010

F,ismi u f,isem il-kumitat direttiv ta l-Ghaqda Muzikali Beland nixtiequ nawgurawlkhom Milied hieni u sena mimlija risq u hena u ejja nibqghu mixjin f,din it-triq flimkien ghal skop wiehed dak li nfahhru lil qaddisa tant mahbuba taghna Santa Katarina v.m.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

kevin pace, belandist zejtuni

L-Erbgħa, 15 ta' Diċembru 2010

hawn hbieb fismi u f isem il kumitat tas sezzjoni partitarji belandisti nawguralkhom milied hieni u sena gdida mimlija risq u hena biex flimkien inkomplu inkabbru dak kollhu li bnejna flimkien dejjem taht il harsien tal padruna li tant inhobbu sta katarina awguri lill kullhadd

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Alistair, zurrieq

It-Tlieta, 7 ta' Diċembru 2010

il-festi tajba liz zrieraq palmisti kollha jalla ikollna sena gdida mimlija hena u gid. ejja nkomplu ninaqdu u nissahu flimkien ghax dan hu zmien il paci u zmien ta ferh.. awguri u viva santa katarina v.m

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joseph, Zurrieq

Il-Ħamis, 2 ta' Diċembru 2010

Nawgura l-festi t-tajjba lill-Palmisti kollha u nawgura sena gdida kollha risq u hena. Viva Santa Katarina Padruna taz-Zrieraq kollha. Keep it up.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

festa marija immakulata bormla, bormla

It-Tnejn, 29 ta' Novembru 2010

Fil- website tghana www.festabormla.com hemm il- programm tal- festi esterni li se jsiru ghad- unur sidtna Marija Immakulata fil- Belt taghha ta' Bormla hemm ukoll l- istatwa ta' Mose li giet inawgurata l- bierah bhala bidu mill- progett ta' tmien profeti ohra li se jkunu qed isebbhu lil beltna fil- jiem tal- festa tghana

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mario, Zurrieq

Il-Ġimgħa, 26 ta' Novembru 2010

Prosit tal-festa li kellna l-bierah tal-25 ta Novembru. Ahna Santa Katarina nghamlu kollox ghaliha. Prosit lill tal-knisja lill tal-armar lill-Banda u lill tan-nar ta l-ispettaklu li taghwna kemm lejlet il-festa kif ukoll nhar il-festa. Prosit u keep it up. VSK VSK for EVER.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

G.ZAMMIT, VSBM QORMI

Il-Ħamis, 25 ta' Novembru 2010

Hbieb palmisti Nixtieq nawgura il-festa t-tajba liz-Zrieraq kollha u siehbe omar Schembri

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Palmista, Zurrieq

Il-Ħamis, 25 ta' Novembru 2010

Nixtieq naghti l festa t tajba liz Zrieraq u liz Zwieten kollha li taht Santa Katarina V.M ilkoll imghamdin

Il festa t tajba lil kulhadd u VIVA DEJJEM SANTA KATARINA V.M IL PATRUNA TAGHNA LKOLL

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charlie Barbara, San Jose, California

Il-Ħamis, 25 ta' Novembru 2010

Gheziez ulied Santa Katarina V.M. niextikom il Festa tajba. God Bless you all.
Charlie " tal patrun" Barbara

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Philip Schembri, President, Zurrieq

It-Tlieta, 23 ta' Novembru 2010

Rega wasal il-jum tant mistenni tal-25 ta' Novembru u minn hawn nixtieq, bhal President tas-Socjeta' u f'isem shabi membri tal-Kumitat Centrali, nawgura l-festa t-tajba liz-Zrieraq kollha li taghhom Santa Katarina Vergni u Martri hija Patruna. Nixtieq nawgura ukoll il-festa' t-tajba lill-hbieb taghna z-Zwieten li bhalna jiccelebraw din il-festa tant ghaziza ghalina iddikata lil Santa Katarina Vergni u Martri.

J'Alla Santa Katarina Vergni u Martri tibqa' zzomm idejha fuqna u tharisna minn kull inkwiet.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charles Fenech, Belt Beland

Is-Sibt, 20 ta' Novembru 2010

Hbieb il-25 ta Novembru maghna u din verament hija gurnata tant ghaziza ghalina. Ejjew niccelebraw kif jixraq din il-gimgha PALMISTI U BELANDISTI u nfahhru lil mahbuba taghna SANTA KATARINA V.M. Fl-ahhar u mhux l-inqas grazzi tal-koperazzjoni taghkhom.

Tweġibiet

Cettina, Zurrieq

Is-Sibt, 20 ta' Novembru 2010

Grazzi mill-qalb Charlie tal-kumment sabih tieghek, J'Alla jkollna iktar ghaqda bhal ma' ghandna ahna il-Palmisti u l-Belandisti, gewwa Malta. Grazzi mill-qalb u l-festa tajba lillek, il-Belandisti kollha u fuq kollox iz-Zrieraq u Zwieten kollha


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joseph Piscopo, Luqa

Is-Sibt, 20 ta' Novembru 2010

Nhar is-Sibt 27 ta' Novembru 2010 il-Banda L-Unjoni ser ittellgha programm muzikali fit-Teatru Metanoia go Hal Luqa fl-okkazjoni tal-hatra tas-Surmast Direttur gdid taghha Mro John D. Zammit. Kullhadd hu mistieden jattendi. Ser tindaqq muzika ta' kompozituri varji bhal La Gazza Ladra ta' Rossini, The Phantom of the Opera ta' Lloyd Weber, In the Mystic Land of Egypt ta' Ketelby u siltiet popolari ohrajn. Il-kuncert jibda fis-7.30 pm. Grazzi.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Ronnie Borg, Zejtun

L-Erbgħa, 17 ta' Novembru 2010

hi hbiebb thank u tali ogobbkom tacetaw il message li batilkom u iktar tali ogobkom tistidnuna fuq ir radio thakom biex inwaslu it tarif fuq il wirja li ha intelaw u il program annwalli tal banda beland grazzi hbiebb niltaqaw u dejjem viva il kbira SANTA KATARINA V.M
ronnie borg
banda beland

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Chris Bonnici, San Gorg Hal Qormi

It-Tlieta, 16 ta' Novembru 2010

Is-Sliem u nixtiqilkom il-festa t-tajba, j'Alla ghal sena ohra jkollna l-opportunita` li ngawduha maghkom iz-Zrieraq Katrinizi f'gieh Santa Katarina ta' Lixandra Vergni u Martri. Niehdu gost hafna nigu, specjalment ghall-festi interni li fiz-Zurrieq, kif xieraq isiru bl-akbar solennita`. Bhala dilettant tal-festi, zgur li naf l-ghajn ghal dan il-passatemp mill-ghaziza Ommi Luckie, Zurriqija Katriniza li sa minn ckuniti derrietni nhobb lil din il-Qaddisa kbira. Il-festa t-tajba u Viva Santa Katarina!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Kevin Schembri, RSK

Is-Sibt, 6 ta' Novembru 2010

Il-Programm Baned u Surmastrijiet Maltin se jissokta ghada l-Hadd 7 ta' Novembru fejn se nibdew nitkellmu dwar diversi baned mistiedna. Ghada se jkun imiss lill-Banda Cittadina King's Own tal-Belt Valletta fejn se tkun qed tinqara l-istorja kif ukoll jindaqqu marcijiet ferm sbieh mir-repertorju ta' din il-Banda. Fl-ahhar se jsir kollgament telefoniku mal-President tal-Banda King's Own, is-Sur Ivan Grixti.

Mela, ghada nistedinkom sabiex issegwu l-Programm Baned u Surmastrijiet Maltin dejjem fuq Radju Santa Katarina fuq il-frekwenza 90.6FM bejn 12.05p.m. u s-2.30p.m.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft