Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Frar 2024
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!

Guestbook

Ibgħat Kumment

1 - 21 minn 2660 1 2 3 4 5 6 > >>

Paul Attard, Birkirkara

Il-Ħamis, 25 ta' Novembru 2021

Ghalkemm twelidt iz-Zurrieq u taghammidt faccata tal-istatwa ta' Santa Katarina, meta kelli xi hames snin garrejna ghal Birkirkara, fejn (wara 65 sena) ghadni nghix, xorta wahda bqajt inhobb ir-rahal u l-qaddisa Patruna. Ghalhekk illum, 25 ta' Novembru, nawgura lilkom kollha l-festa t-tajba. Tislijiet; Pawlu, Birkirkara.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Emanuel , ZEJTUN

It-Tnejn, 30 ta' Awwissu 2021

Jien nixt ieq l'antifoni kollha ta's KATARINA v m bil-Latin dawk li jitkantaw fl-1t-2 ghasar il-magnificat u l-Benedict's please

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Joerg and Annette, Landshut, Bavaria

Il-Ħadd, 3 ta' Jannar 2021

Happy New Year, all the best, good health, to all our friends in Zurrieq, especially to Mark and marthes Tonna, from Joerg and Annette from Landshut, Bavaria

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Melvyn Mangion, Zurrieq

Il-Ħadd, 3 ta' Jannar 2021

Well done for your constant efforts. Having a radio station targeting the local community, especially during these difficult months of the pandemic, is indeed plausible.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Czesław, Poland

Il-Ħadd, 10 ta' Mejju 2020

It is beautiful idea. Congratulations to you all. I am musicologist from Poland and St. Catherine is my beloved Saint. May She bless you!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Pauline, Australua

Is-Sibt, 31 ta' Awwissu 2019

I woukd have loved to see some behind the seen photos of the volunteers working on this amazing piece of art.. the person that designed it should be extremely proud of this work of art and also to the volunteers that helped him I'd say congratulations.. you might find a previous email that somehow left before I finished it. .. thank you pauline Moverley.
My Friend Janica and her mum Tessie kept me very well informed, I am not from Zurrieq but equally proud of the talent of the Maltese oeople

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Pauline, Australia

Is-Sibt, 31 ta' Awwissu 2019

Recently I had the pleasure through a friend of mine Janica to follow the feast celebrations, amongst the photos she sent me there was one of the new pavaljun. I would love to have seen photos of the busy room where thus pavaljun was sewn.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Josephine , Bkara

Il-Ħadd, 3 ta' Frar 2019

Prosit hafna kemm idoqqu diski sbieh xi wahda country niehu pjacir bija bless you

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Graziella , Catania

It-Tlieta, 6 ta' Settembru 2016

tantissimi grazie della trasmissione così ho potuto vedere tutta la festa di S. Caterina.

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Cettina Tonna, Zurrieq

Il-Ħadd, 4 ta' Settembru 2016

Nixtieq nifrah u naghti il-proset lil tan-nhar kollha specjalment lil dawk li hadmu fuq l-iprem ballun li qatt rajna f'Malta proset ghax tajtu show lil Malta u lil min seta jara min Ghawdex, proset tal-gimgha kollha ghax ghal kemm jiena ma nistax nohrog ghax ma niflahx, imma nsegwi mil-internet jew radio inselmilkom u viva Santa Katarina,il kumpliment tal-festa tajba.

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Charlie Barbara, San Jose, California

Is-Sibt, 5 ta' Settembru 2015

Wishing you a great FEAST day. Have been watching daily the beautiful festivities in The church.lookin forward for tomorrow to see the PRINCESS coming out and blesses the wonderful people of Zurrieq.God Bless and VIVA SANTA KATARIN V,M. Charlie tal PATRUN. Hudu pjacir kugini

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Carmwl Polidano, USA

Il-Ġimgħa, 4 ta' Settembru 2015

I would like to thank all those who worked so hard to share with us the feast of Saint Catherine thru live streaming. I enjoy mostly the church services. I would like to wish the best of the feast to all the people of Zurrieq Fr. Carmel

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

SAM CAMILLERI , SYDNEY AUSTRALIA

Il-Ħamis, 3 ta' Settembru 2015

I HAVE BEEN FOLLOWING THE FESTA ON THE NET LIKE EVERY OTHER YEAR .I WISH TO PASS ON MY BEST WISHES TO ALL FESTA COMMITTEES WHO HAVE WORKED TIRELESSLY THE PAST 12 MONTHS TO MAKE THE FESTA OF SANTA KATARINA THE WAY IT DESERVES TO BE .CONGRATULATIONS TO ALL AND IL FESTA TAJBA LIL ZRIERAQ KOLLHA .ALSO SEND MY REGARDS TO MY COUSIN JOSEPHINE CAMILLERI (TAL BAGLU )AND HER SISTERS AND THEIR FAMILIES .GOD BLESS ALL .
VIVA SANTA KATARINA PADRUNA TAZ ZRIERAQ KOLLHA .

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

sam ellul, southcoast australia

It-Tlieta, 1 ta' Settembru 2015

jiena sam (vinu)ta kelina tal mont nibat ix xeqat sbieh u festa tajba in hbieb kola huti u zrieraq kola viva santa katerin

Tweġibiet

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Federica Micallef, Mqabba

It-Tlieta, 1 ta' Settembru 2015

Jiena bandista li ndoqq il klarinett mal- Banda Madonna tal-Gilju u nixtieq li ninghaqqad maghkom is-sena li gejja.

Grazzi ta' kollox. Nawguralkom l-isbah festa prosit tax xoghol

Tweġibiet

Federica Micallef, Mqabba

Is-Sibt, 5 ta' Settembru 2015

Grazzi hafna u prosit tax-xoghol fil-festa.


Website Administrator

Il-Ħamis, 3 ta' Settembru 2015

Ghaziza Ms. Micallef
Grazzi tal-kumment tieghek. Ser inkun qed nghaddi d-dettalji tieghek lid-Delegat tal-Banda.
Nixtieqlek l-isbah xewqat u li tkompli tgawdi maghna l-Festa tal-Padruna taghna Santa Katarina V.M.


Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Rita Attard, Perth WA

It-Tnejn, 31 ta' Awwissu 2015

Jiena Rita it-tifla ta Natu mill l'Awstralja. Nixtieq nibghat il-festa tajba liz-Zrieraq kollha u nixtieq min qalbi nirringrazja lil min ha sem u hadem ma tull is- sena biex ikolna festa sabieha hafna. Nispera bil ghajnuna ta Santa Katerina, sena ohra inkun Malta biex nara u ingawdi din il- festa sabieha taghna. Santa Katerina titlob ghalikom u j''Alla kollox jghadi b'wicc il-gied. Viva Santa Katerina VM.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

mario mangion

Il-Ħadd, 23 ta' Awwissu 2015

[email protected] Sydney Australia
nixtieq li senna ohra inkun maghakom ghal festa kbirra jekk ALLA iried u jatini lomor , nirrigrazja lil kull min hadem biex din tkun lizbah fiz Zurrieq u F`MALTA viva St Catherina V.M. itlob ghalina u zomm idejk fuqna

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Catherine Chetcuti, Adelaide, South Australia

It-Tnejn, 8 ta' Settembru 2014

Congratulations on your jubilant feast. Have been following the festivities and band performances on Facebook and on the webpage, they looked amazing!Wish I could have been there to enjoy this beautiful feast with my relatives in Zurrieq. Brings back many happy memories of my dear late father, Daniel Caruana who was always very proud of his beloved birth place Zurrieq and both the feasts celebrated there. Feel honoured that he named me 'Catherine'!

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

Mary nee Bugeja Vic. Australia

Il-Ħadd, 7 ta' Settembru 2014

Il festa tajba lil kulhadd. Il-Bambin u l- Gharusa tieghu Katarina jkunu maghkom ilkoll. Prosit tal festa Sabiha. Kummenti sbieh dejjem smajt mit turisti li gew u sperjinzaw il festa ta Santa Katarina. Viva Santa Katarina. Jtlob ghalina halli inhobbu lil Gesu maghqudin mieghek! Mary Mercieca

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment

marie hoy, england

Il-Ħamis, 4 ta' Settembru 2014

what a fabulous show,president and all concerned well done,love the fireworks,cant wait my return to this beautiful island, bravo,ill keep following all the festa,s.

Ibgħat tweġiba lill dan il-kummentIbgħat tweġiba lill dan il-kumment
developed by CasaSoft