Soċjeta Mużikali Santa Katerina V.M. Żurrieq A.D. 1864
Navigazzjoni Agħfas hawn biex tisma Radju Santa Katarina Kalendarju
Settembru 2019
Tn Tl Er Ħa Ġi Si Ħa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mailing List
Downloads Sancta Catharina - Zurricanorum Patrona Uploadja Ritratti

F'dan is-sit ġdid, issa kulħadd jista' jtella ritratti b'mod vera sempliċi!

Tella ritratti int wkoll!


L-Ewwel Jum tat-Tridu

« mur lura

Knisja Matriċi u Arċipretali ta' Santa Katarina V.M. taż-Żurrieq u Każin tal-Banda Santa Katarina V.M. - 6.00 p.m. 'l quddiem


Għeluq taċ-Ċelebrazzjoni tal-200 anniversarju mill-miġja tal-Vara ta’ Santa Katarina V.M. fil-parroċċa taż-Żurrieq

 

Quddiesa Kantata għall-Anzjani u l-Morda konċelebrata minn Monsinjur Dun Anton Vella.

 

Matul din il-Quddiesa jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda.
 
Fis-7.15p.m.- ‘Santa Katarina: L-Għaxqa ta' l-Għarus'.

Wara l-quddiesa: Kurunella, Innu, Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

 

Riflessjoni minn Rev. Noel Camilleri D'Amato fis-Sala Espedito Deguara tal-Każin tal-Banda Santa Katarina V.M.

developed by CasaSoft